Nyhedsbrev / Blog

“Forår” for landdistrikterne

Det er forår – og det er der også på den måde, at der er ved at blive skabt nye billeder af udkant / provins / storbyer.

Et længe ventet forår, hvor myter bliver punkteret, og nye muligheder dukker op.

Lad os gribe chancen, give slip  på de gamle forestillinger og udnyt de store muligheder, der er for udvikling af lokalområderne.Der sker faktisk så meget, at jeg må sende jer nyhedsbreve lidt oftere i den kommende tid, hvor jeg vil bringe nyheder samt bede jer om at hjælpe med at gøre f.eks, en håndbog om tilflytning bedre – læs længere nede!

unnamed
Jeg vil ikke denne gang skrive om “Udkantsmyten” – men vil bare anbefale den!

http://www.peoplespress.dk/produkt/udkantsmyten.html

Ressourcefyldte lokalområder

Vil du læse mere om dette foredrag så tryk her

At stå i foredragssalen på Ryslinge Højskole og holde foredrag – et sted, hvor mange af vores store kulturskabere også har stået, er noget ganske særligt.

Jeg talte om de store mulighederne for landdistrikterne har nu, hvis vi tør bruge de mulighederne, som fremtiden viser, at den vil give os.
Men det er svært at kunne rumme en så uforudsigelig fremtid med så mange muligheder – og i de situationer kan man tye til gamle folkeeventyr. En tilgang til livet, som Klods Hans vil være berigende. Klods Hans møder verden med åbenhed, og tager imod det, han møder på sin vej – og på den måde får han kone – krone og trone.
(Klods Hans er H.C. Andersens udgave af det gamle folkeeventyr Askeladen)

Sådan så der ikke ud i mandags, da jeg var på Ryslinge –  men da jeg var der i oktober på Landsbyhøjskolen.
nedenfor et lille billede fra “Liv i Fællesskaberne” i Holbæk, hvor jeg første gang holdt noget af foredraget “Resosurcefyldte lokalområder” – her var et par gæster fra Fyn, der syntes, at foredraget også skulle høres på Fyn.

unnamed (1)

 

 

Vil I i 2015 gøre noget lokalt for at styrke samkørslen?

Vil dit lokalområde, din forening, din lokale købmand/Brugs, et par ildsjæle have intelligent samkørsel til at fungere i jeres område?
Både sjællændere og jyder gerne vil samkørsel!
Det viser den undersøgelse, som netop er lavet af Aalborg Universitet i et par lokalområder, et resultat, der helt er i overensstemmelse med tidligere undersøgelser.
.
Over 50 % vil gerne samkøre til arbejde og ca 75% vil gerne til fritidsaktiviteter.Du har nu fået 3 nyhedsbreve, der har handlet om at gøre intelligent samkørsel mere kendt og måske selv at prøve det af, og næste skridt er at gøre en lokal indsats.Vi har fået et par henvendelse om, hvordan får man det “op at køre”?
Vil I være med i det nye år?
Der findes ikke en facitliste, vi har nogle erfaringer og ideer, Nogle lokalområder har allerede velfungerende samkørsel 
Vil I dele jeres erfaringer?
Så kunne vi lave en manual / et idekatalog, som endnu flere lokalområder kan bruge – der er ingen grund til at vi alle skal opfinde den dybe tallerken!

Her var engang et busstoppested. Foto Kristian Stokholm

 

Når julemaden er fordøjet og vi har taget et helt nyt år i brug:

Overvej om du / I vil gøre noget lokalt?

Kender du lokalområder, der allerede benytter intelligent samkørsel – ikke alle i DK får dette nyhedsbrev?

Hvis ja, så send en besked til mona@landliv.dk, så skaber vi et forum med ideer og erfaringer.

 

 

 

 

Jeg ved endnu ikke om dette kan blive til en erfaring, men denne historie, som jeg delte på Facebook er blevet delt rigtig mange gange – og meget mere end de øvrige opslag, som der er blevet lavet i de 3 uger, hvor fokus har været på intelligent samkørsel. Hvorfor mon?

“Jeg har lige passeret en ældre dame med sin lille indkøbsvogn, der stod i denne bidende kulde og forsøgte at få en bil til at tage sig med. Hun stod i den modsatte kørebane!

og så kan jeg lade være med at tænke på, at hvis flere kendte til
 intelligent samkørsel og brugte det, så kunne hun være kørt med mig 1,5 time tidligere, og det havde nok passet med, at hun kunne nå at købe ind, mens jeg var til træning, så hun kunne køre med tilbage igen. Begge ture lå på gomore.dk

Har ældre damer pc-er? Ja, de fleste har og ellers kender de nogen, der kan tjekke for dem, så de kan få et lift fra  Ting Jellinge til Skælskør.

Du er meget velkommen til at dele – og måske huske at tilbyde dine ture på gomore.dk

Workshop: Rediger en video på Iphone
Et effektivt middel til at få sit budskab ud på er ved at lave små videoer – og det kan gøres på en Smartphone.
Landliv laver i samarbejde med Mikrovirksomheder i Fuglebjerg og omegn en workshop den 15.januar om at redigere en video på din Iphone. læs mere her: http://www.landliv.dk/?p=2427

Januar- nyhedsbrevet kommer til at handle om det gode seniorliv på landet – og lidt mere intelligent samkørsel.

Vi vil ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår, og tak for alle jeres gode input i 2014!

Hilsen
Mona Hvid
Landliv

LAG Favrskov gennemfører projektet: ”Intelligent Samkørsel som en mulig løsning af landdistrikternes persontransportudfordringer” i samarbejde med lokalområdet Voldum i Favrskov Kommune og lokalområderne Sandved-Tornemark og Fuglebjerg i Næstved Kommune i samarbejde med Landliv og Aalborg Universitet.
Vil du læse mere om projektet: 
http://lag-favrskov.dk/er-intelligent-samkorsel-vejen-frem-pa-landet/

Projekter gennemføres med tilskud fra Landdistriktspuljen samt Landdistriktsprogrammet 2007-2013

 

Prøv intelligent samkørsel – og flere metoder til at sprede kendskabet

Styrk landdistrikterne ved at bruge ressourcerne bedre
View this email in your browser

Blive gerne ved med at sprede budskabet om intelligent samkørsel
og prøv det af sammen med andre!Tak til alle jer, der har videresendt, givet input med spørgsmål og kommentarer for at gøre intelligent samkørsel kendt – vi håber, at I fortsat vil gøre en indsats, for ting tager tid  – ikke mindst, når man skal bryde vaner.

I denne uge er opfordringen: Prøv det!

 • opret dig på gomore.dk
 • aftal med én at afprøve det
 • styrke intelligent samkørsel, også når du ikke selv skal ud at køre

“Det er for besværligt”  Sådan lød én af kommentarerne på Facebook, og det viste sig, at det var den første gang, at det tog lidt tid. Og ja, den første gang tager det et par minutter, da man skal oprettes – bl.a. at hensyn til sikkerhed, så man ved, hvem man kører med.

For at blive fortrolig med at anvende det, kan det være en fordel at afprøve det – lav en aftale med én anden, der skal samme vej og så bruge gomore. Så ved I, hvordan det virker.

Og hvis det skal blive til mere, så skal man i starten nærmest skrive det på sin huske-liste at få tilbudt eller efterlyst lift. Jeg har en rutine, at jeg to gange om ugen mandag og torsdag skriver ind de ruter, som jeg skal køre, og hvor jeg gerne vil have nogen til at køre med.
Hvis jeg skal ud at holde foredrag eller lave workshops tilbyder jeg ikke noget lift – her bruger jeg køreturen til at fokusere på den opgave, som jeg skal til. Mens jeg gerne vil have nogen med, når jeg skal til træning, i biografen, købe ind eller på familiebesøg.

Forskel fra Uber og priser for intelligent samkørsel
Steen fra Lundby spørger: Hvordan er sammenhængen mellem Uber og intelligent samkørsel?
Uber kan ikke sammenlignes med intelligent samkørsel!

Ved intelligent samkørsel må du kun tage en pris for samtlige dine passager, der svarer til statens lave kørselstakst .i 2014 kr. 2,10 pr. km.
Hvis du tager mere, er beløbet skattepligtigt, og man må ikke køre pirattaxa-kørsel.

Rettelse: En venlig læser har fortalt mig, at det ikke er korrekt. 

“Mona sådan er ikke loven..
Samkørsel har faktisk i Danmark et punkt i taxiloven, og har haft siden 1999.
Den siger dette.
Stk. 5. Samkørselsarrangementer og kørsel ved benyttelse af køretøjer tilknyttet delebilsordninger anses ikke som erhvervsmæssig personbefordring, jf. stk. 1, såfremt der alene ydes godtgørelse for de med kørslen direkte forbundne omkostninger.
Det betyder at du må max ta hvad der svarer til Benzin/ Diesel og olie, dessuden regnes af trafikstyrelsen sprinklervæske også med i de direkte omkostninger.
Det har altså ikke noget med statens lave takst at gøre men prisen er kun  max  1 kr / km for de fleste biler.”  Stort tak til Hans Nyberg

Lokale app
I Voldum afprøver man en app, som kun en begrænset gruppe borgere kan få lov at anvende – fordelen er, at man kender dem, som man kører sammen med. Ulempen er, at det kræver noget arbejde lokalt for at få det til at fungere og et større lokalt engagement.

Borgere fra Voldum, gæster fra kommuner, region og Landdistrikternes Fællesråd til møde om intelligent samkørsel i Voldum i mandags den 24.11 læs mere her: http://www.landliv.dk/?p=2414

I Voldum bruger man Q Gruops, der kan anvendes på Smartphones og snart også på PC. Den er gratis.
Nogle arbejdspladser/ lokalområder har fået lavet samkørselsapps hos gomore – det koster noget.

Hvordan du kan styrke intelligent samkørsel uden selv at skulle ud at køre!

 • Ved hele tiden at gøre opmærksom på muligheden
 • Når du får en invitation til et møde eller et arrangement, så kan du enten gøre arrangør opmærksom på muligheden med at oprette en “event” på gomore, og få arrangør til sende linket til deltagerne eller oprette en event og sende linket til det til deltagerne.
 • når du inviteres til arrangementer på de sociale medier f.eks. Facebook, så opret en event på gomore, og sæt linket ind på begivenhedens side – med en opfordring til at køre sammen.
 • mind kolleger på arbejdspladsen, i foreninger, … om at huske at lave et samkørselslink, når de inviterer til møder, konferencer, arrangementer
 • lav lokale plakater se nedenfor
 • Vær tålmodig Rom blev ikke bygget på én dag, og det skal gentages igen og igen, og man skal forsøge igen og igen. I starten sker der typisk det, når man har lavet link til en begivenhed f.eks. på Facebook, så kommer der flittig aktivitet på Facebook side, hvor man tilbyder lift og efterlyser lift til arrangementet.. Det er et skridt på vejen, for de fleste skal lige have prøvet det intelligente bare én gang. 
 • Måske skal du tilbyde mange lift før nogen opdager, at intelligent samkørsel også fungerer i vores område – derfor vil det være fint med at få hængt nogle plakater op og brug fantasien til at gøre det kendt

Hvis jeg skriver noget, der lyder for teknisk, eller du synes noget er svært at bruge, så hører jeg det meget gerne mona@landliv.dk

Plakat
Jeg troede i min manglende it-kunnen, at jeg kunne linke til en plakat, hvor I så kunne ændre teksten – men jeg kan kun finde ud af at linke til en pdf-fil, og så kan I jo ikke ændre teksten.

Send en mail til mona@landliv.dk  og skriv Plakat, så kommer den direkte i din mailbox.

Tanja Lykke Jensen, DRAWitBIG har sponsoreret tegningen, som du ser øverst i nyhedsbrevet og på plakaten, så vi alle kan bruge den gratis i f m intelligent samkørsel.
Tanja har jeg kun mødt 1 time, hvor hun underviste i, hvordan man enkelt kan illustrere, hvad man siger f.eks. på møder, selvom man slet ikke kan tegnewww.drawitbig.dk

Der kommer opslag igen mandag, onsdag og fredag på Facebook: Landliv.dk – som gerne må deles, kommenteres – og send gerne nyhedsbrevet videreHvis du ikke er tilmeldt nyhedsbrevet, kan du gøre det her: http://www.landliv.dk/nyhedsbrev/

Med håbet om at vi kommer endnu mere op at køre her i december
hilsen

Mona Hvid

LAG Favrskov gennemfører projektet: ”Intelligent Samkørsel som en mulig løsning af landdistrikternes persontransportudfordringer” i samarbejde med lokalområdet Voldum i Favrskov Kommune og lokalområderne Sandved-Tornemark og Fuglebjerg i Næstved Kommune i samarbejde med Landliv og Aalborg Universitet.
Vil du læse mere om projektet: 
http://lag-favrskov.dk/er-intelligent-samkorsel-vejen-frem-pa-landet/

Projekter gennemføres med tilskud fra Landdistriktspuljen samt Landdistriktsprogrammet 2007-2013

Vil du hjælpe med at udbrede kendskabet til intelligent samkørsel?

På konferencen om “Det gode seniorliv i landsbyen” på Christiansborg den 3. november – blev intelligent samkørsel nævnt flere gange, som én af mulighederne for at styrke landdistrikterne. Mange ved ikke, hvad intelligent samkørsel er, og derfor foreslog jeg om vi ikke skulle forsøge i fællesskab at udbrede kendskabet til intelligent samkørsel. Mange ville være med og siden da har jeg haft kontakt med flere andre grupperinger i mit netværk f.eks. deltagerne på Landsbyhøjskolen, deltagerne i Udviklingsagent- uddannelsen, og der lyder positive toner. For at gøre det nemmest for mig at sende til så mange, så får i Landlivs Nyhedsbrev, som I kan afmelde, hvornår I vil – se nederst: tryk på afmeld eller unsubscribe. I de kommende 3 uger får du en mail i slutningen af ugen med materialer, som du kan anvende flere steder, så flere får øjnene op for  muligheder. Du behøver ikke selv at benytte intelligent samkørsel, men udbred budskabet, tag nogle snakke, og send alle spørgsmålene, der opstår til mig mona@landliv.dk, så vil jeg forsøge at svare på dem i næste uges nyhedsbrev. Spændende, hvor langt vi kan i fællesskab kan gøre intelligent samkørsel kendt (- jeg sender det til 3077 personer, og hvis hver af dem deler det med 10, der deler det med…) hilsen Mona Hvid Ses vi til mødet om intelligent samkørsel i Voldum? på mandag den 24.11 kl. 17.45 , så kan I tilmelde jer i dag fredag til mjt@lag-favrskov.dk   Spændende oplæg og lidt at spise læs mere: http://lag-favrskov.dk/ Samkørsel til mødet https://gomore.dk/events/1371-moede-om-intelligent-samkoersel# Hvad er intelligent samkørsel? Det er bare samkørsel, som vi i forvejen bruger meget på landet. Det intelligente er, at man bruger en hjemmeside eller en app f.eks. gomore.dk til at finde dem, som jeg skal køre sammen med. Så behøver jeg ikke maile, ringe eller sms for at koordinere. Læs mere her: http://www.landliv.dk/?p=2405 Hvordan gør man? Man tilmelder sig f.eks. www.gomore. dk (der er den mest udbredte portal). Dette er gratis  – i næste uge fortæller jeg om  app, som man kan få lavet til en landsby, som i de fleste tilfælde koster noget. Du bruger din mailadresse og så skal du lave en kode. Hvis du vil bruge din telefon fremover til at lede efter et lift, når du skal et sted hen eller fra – så download gomore app til din telefon. Jeg synes jo, at det er nemt og overskueligt, for jeg har gjort det i flere år, men er der noget på din vej, der gør, at det er for besværligt, så skriv fluks en mail til mona@landliv.dk, så vil jeg forsøge at gøre det tydeligere.  Hvordan kan I gøre intelligent samkørsel kendt?kan gøre flere ting:

 1. Snak, snak, snak – drøft muligheder – og send gerne barrierne du hører til mig
 2. Du kan videresende mailen med din kommentar til andre
 3. Sprede budskabet via hjemmesider
 4. Del opslag på Facebook og andre sociale medier
 5. Sæt plakater op
 6. Prøv det

Der kommer flere muligheder i næste uges nyhedsbrev Hjemmeside Du kan kopiere http://www.landliv.dk/?p=2405  og sætte på din / jeres lokalområde – foreninger – ?s hjemmeside. Facebook Hvis du er på Facebook, så kan du gå til Landliv.dk og dele vores opslag og opfordre til, at det bliver det. og du kan kopiere Landlivs opslag og sætte det på jeres lokalområde, foreningers, dine netværks FB-sider/profiler https://www.facebook.com/Landliv.dk Der kommer nyt opslag i dag, mandag og onsdag, Du behøver ikke at dele dem alle, men gør det, når du er alligevel er på. I næste uge:

 • vise, hvordan man kan styrke intelligent samkørsel uden selv at bruge det
 • svare på nogle af de spørgsmål, der er kommet og gode historier, som I har fortalt
 • fortælle om mulighederne for lokalområder/ arbejdspladsers muligheder for at få lavet deres egen samkørsels-app
 • en plakat
 • lave en skabelon, så I kan lave et læserbrev eller lignende lokalt for at få sat intelligent samkørsel på dagsordenen

LAG Favrskov gennemfører projektet: ”Intelligent Samkørsel som en mulig løsning af landdistrikternes persontransportudfordringer” i samarbejde med lokalområdet Voldum i Favrskov Kommune og lokalområderne Sandved-Tornemark og Fuglebjerg i Næstved Kommune i samarbejde med Landliv og Aalborg Universitet. Vil du læse mere om projektet: http://lag-favrskov.dk/er-intelligent-samkorsel-vejen-frem-pa-landet/

Projekter gennemføres med tilskud fra Landdistriktspuljen samt Landdistriktsprogrammet 2007-2013

Vi ses i din mailboks næste fredag, hvis du ikke har valgt at afmelde nyhedsbrevet – se nedenfor. God weekend og kom godt frem Hilsen Mona Hvid, Landliv Om dette nyhedsbrev Efter disse 3 uger, hvor vi forhåbentligt får sat intelligent samkørsel på dagsordenen, så forventes nyhedsbrevet at udkomme en gang om måneden – send gerne indlæg eller spørgsmål til mona@landliv.dk

Efterårskursus -Landsbyhøjskolen 2014

Fællesskaberne er under pres. Mange landsbyer er
også. Og dermed det danske samfund og samfundsmodel.


Er der noget der har holdt sammen på samfundet siden
Grundtvigs tid, så er det vores engagement i det vi
fornemmer er vores fællesskaber. I fællesskaber ligger
en forpligtigelse som kitter os sammen. Kan vi genskabe
sammenhængskraften i landsbyerne på nye måder – uden bare
at copy paste fra fortiden?

Det er temaet på et spændende 5 dages efterårskursus vi holder
på Ryslinge Højskole, omkring fremtidens landsbyer, som
handlekraftige fællesskaber
– innovative lokalsamfund kan man også kalde det.

Læs mere klik her: http://ryslinge.us2.list-manage2.com/track/click?u=086420371b664de4fad598378&id=11b801d006&e=ef8133091a

Samkørsel – en del af løsningen for at gøre det mere attraktivt at bo på landet, også for ældre

Løsningsforslag til det gode liv på landet – også for ældre

I sidste uge handlede nyhedsbrevet om Ældresagens konkurrence for at skabe bedre forhold til ældre på landet, dels så flere seniorer flytter til og færre ældre flytter – du kan se nyhedsbrevet her, hvis du ikke fik læst det http://www.landliv.dk/bloggen/

Den vigtigste gevinst er ikke de 3 flasker vin, men at vi er flere, der får sat emnet på dagsordenen og kommer med forslag til løsninger og måske dele Ældresagen mange af de gode forslag med os.

Transport er en vigtig forudsætning for at bo på landet.

Hvert år bliver der sparret på den kollektive trafik i landdistrikterne, mens den ofte styrkes i byområderne og på hovedstrækninger. Kommunerne forsøger at kompensere med Flextrafik – en ordning, som kan slå bunden ud af enhver kommune kasse, hvis mange bruger denne udmærkede ordning.

Samkørsel har vi altid benyttet os af på landet, men vi vil kunne gøre det endnu mere, og det er meget blevet meget nemmere at koordinere nu – vi behøver ikke længere ringe og spørge, sms eller maile, vi kan i stedet enten bruge en hjemmeside eller en app:  www.gomore.dk – og det er gratis, ja, du får endda en gratis kop kaffe.

Du kan se, hvilken bil du kommer ud at køre i –  så det bliver ikke som på billedet.
Der er ingen problemer i forhold til forsikring og skattevæsen – det er tjekket, og man vil altid kunne finde frem til, hvem der har kørt med hvem.

Det er ikke bare pendling til arbejde, men også de korte ture – når der skal dyrkes motion, til skolefest, til et foredrag i forsamlingshuset ….

Udover at vi vil kunne spare penge og skåne miljøet, vil den største gevinst nok være, at vi får mulighed for at snakke  og lære nogle flere at kende.

Faktabox – uden box (kan ikke finde funktionen)
GoMore har 126.000 medlemmer (heraf 35.000 bilejere) 

6 – 9.000 dagligt besøgende
3 – 4.000 rejser med GoMore om ugen
Hjemmesiden blev lavet i 2005, men især det sidste år har markant vækst med ca. 50.000 nye medlemmer, og medlemstallet vokser med over 5.000 om måneden.
Du kan bruge hjemmesiden eller hente en app til din smartphone

Det tager ganske få sekunder at tilbyde eller oprette en lift, men den store hurdle er

VANEN!

Hvordan kan vi hjælpe hinanden til at huske at bruge intelligent samkørsel?

Når vi skal ændre vaner skal vi mindes om det igen og igen og igen – så vedholdenhed er en god ting.
så snak – snak – snak om det.

Der kan også oprettes begivenheder = Events

Hver gang din forening, din skole, dit arbejde arrangerer et møde eller du bliver inviteret til et, så slå det op som Event på gomore.dk. og send gerne en mail ud til deltagerne med linket, så de nemt kan arrangere samkørsel. Hvis du er på Facebook, kommer der op om du vil dele det på Facebook, og dermed er du med til at gøre mulighederne synlig for endnu flere.

Mine personlige erfaringer er, at når jeg skriver om muligheden for at koordinere samkørsel til et arrangement, så starter en flittig korrespondance på Facebook / mail, hvor man arrangerer samkørsel  – men pyt: der bliver kørt i færre biler, der bliver snakket, og med tiden bliver det en del af vanetænkningen, hvordan kan jeg samkøre, og når man har brugt hjemmeside eller app en gang med held, så …

En anden erfaring er, at jeg ikke endnu ikke har fået respons, når jeg har tilbudt ture gratis – man vil jo ikke nasse, men det går meget bedre, hvis jeg sætter et beløb på, måske bare et symbolsk beløb.

Håber, at du er blevet nysgerrig, og går ind og laver din profil på gomore.dk – den bliver jo ikke synlig, før du enten tilbyder eller efterlyser et lift.

Vi vil gerne have hjælp

LAG-Favrskov er sammen lokalområderne Voldum i Favrskov Kommune og Sandved-Tornemark-Fuglebjerg i Næstved Kommune ved at se på, hvordan kan samkørsel udbredes. Det sker i et samarbejde med Aalborg Universitet v. Jørgen Møller og Niels Agerholm og Landliv v. mig
og vi vil gerne have hjælp

1) forslag til, hvordan vi får udbredt ideen

2) dine personlige erfaringer med samkørsel

3) ideer eller erfaringer med, hvordan man kan få gang i samkørslen i et lokalområde – for jo flere, der benytter sig at ordningen, jo større chance for at få et lift.

Vi vil meget gerne have dine gode ideer enten på Facebook
https://www.facebook.com/Landliv.dk
eller du kan skrive her http://www.landliv.dk/kontakt/

Projektet har modtaget økonomisk støtte fra Landdistriktspuljen og LAG.

 

Har du problemer med at få komme i gang, så skriv til mig, og jeg vil forsøge at lave en lille video, der viser, hvordan man gør – så skriv, hvis der er noget du ikke kan finde ud af vedr. GoMore.dk

Rigtig god weekend

hilsen
Mona Hvid

Hvis du vil have yderligere inspiration er der netop udkommet en rapport, hvor der på side 30 står noget om frivillighed og transport http://www.byplanlab.dk/sites/default/files2/Innovativ_service_og_aeldres_vilkaar_2014.pdf

Det gode liv på landet for ældre

Det gode liv på landet for ældre

Alle taler om at tiltrække børnefamilier, men fakta er, at der bliver langt flere seniorer / ældre end børn. Måske skal  fokus korrigeres, så lokalområder også gør sig attraktive for ældre borgere – for at flere vil overveje at blive boende eller flytte på landet, når de nærmer sig den 3. alder.


Jamen, der er ingen fremtid i de ældre – vi er nødt til at satse på børnefamilierne for at sikre os liv i vores lokalområder
, vil mange indvende.

Det er en helt naturlig holdning, men virkeligheden ser bare anderledes ud.


Billedet taler sit tydelige sprog – det er os over 60, der bliver de fleste, og vi er aktive, er gode forbrugere og har masser af overskud – mange af os i 20-30, måske endda 40 år.

Flere af jer har hørt mig sige det før: Sats mere på seniorerne, for det er dem, der har ressourcerne (både økonomisk og til at gøre lokalområdet aktivt) og mange gerne vil træde ud af hamsterhjulet, og har nu mulighed for at skabe sig det gode liv på landet.
Men jeg har jo ikke fået skrevet om det før nu, hvor Ældresagen har udskrevet en konkurrence

Ældresagens konkurrence

Ældresagen stiller følgende spørgsmål:
Hvordan kan livet på landet gøres bedre?
Hvordan skaber vi liv i landområderne, så man kan blive boende, også når man bliver ældre? Hvordan sikrer vi en god hverdag for ældre på landet med gode muligheder for indkøb, transport og socialt liv?

Du kan læse mere om konkurrencen http://www.aeldresagen.dk/presse/nyheder/Sider/Kom-med-dit-forslag-og-vind.aspx?visemne=1
Konkurrencen  løber til den 20.maj kl. 12 – svar skal sendes til:ideer@aeldresagen.dk.

3 niveauer kan gøre en indsats

For at gøre vores landdistrikter attraktive som et godt sted at bo som ældre kan der sættes ind 3 forskellige steder:

 1. Rammerne – som primært er det politiske niveaus arbejdsområde, men også lidt erhvervslivet:
 2. Et attraktivt lokalområde, hvor der er mulighed for at bidrage og nyde godt af fællesskabet
 3. Det personlige niveau – hvordan du investerer dig   selv for at skabe en god 3. alder – der for de fleste af os varer omkring 1/3 af vores liv.

Med dette nyhedsbrev vil jeg opfordre til at deltage i konkurrencen, men ikke mindst bidrager til at få sat debatten på dagsordenen – både i lokalområdet, men også gerne på Facebook f.eks. Landdistriktsudvikling https://www.facebook.com/landdistriktsudvikling.landliv

 

Derudover vil I få nyhedsbreve i den kommende tid om muligheder for det gode liv på landet i den 3. alder (har i hovedet planlagt en hel stribe, men nu må vi se, hvor mange der kommer – håber at min brækkede ryg snart er groet så meget sammen, at jeg igen kan lave noget)

God weekend og opfindsomhed

Forårshilsen
Mona Hvid

Invitation til seminar i Region Sjælland om sundhed og natur

Invitation:

Ud i det grønne? – samarbejdet frivillige og kommuner/region!

Regionalt seminar om natur og sundhed, lørdag d. 30. november 2013

Aktivitet i naturen er godt for helbredet – både fysisk og psykisk. Seminaret vil se på,

hvordan frivillige organisationer og kommuner/region kan samarbejde om aktivitet i

naturen, primært ved vandring. Hvor kan vi styrke samarbejdet imellem frivillige kræfter

og det offentlige? Hvad kan vi lære af de erfaringer, som vi allerede har gjort? Og hvad vil

være godt at satse på fremover?

Seminaret ser på 3 emner:

1. Guidede ture: Hvad skal der til for at få nye med – også dem der er inaktive? Hvad

er en god guidet tur for en nybegynder?

2. Formidling med kort, foldere og hjemmesider: Hvad virker? Hvordan appellerer det til de

nye målgrupper?

3. Vandreruter og stier: Hvordan får vi flere og bedre ruter og stier? Og hvordan får vi

dem vedligeholdt?

På flere måder er samarbejdet i gang: Vandrefestival Sjælland er et bredt samarbejde med

frivillige kræfter og kommuner/region. Og på hjemmesiden

www.friluftsguiden.dk ved

kommunerne og regionen er der mange oplysninger, som er inddateret af frivillige. Der er også

samarbejde mellem frivillige og det offentlige omkring vandreruter, bl.a. dele af

Sjællandsleden

, men også om mange korte ruter. Så der er mange erfaringer at bygge på.

Målgruppe:

Aktive og evt. ansatte i frivillige organisationer i Region Sjælland, der

beskæftiger sig med sundhed, natur og friluftsliv samt fagfolk i kommuner og region og

andre med særlig interesse i emnet, f.eks. privatansatte eller selvstændige naturvejledere.

Tilmelding:

til Agnete Skau Andersen på ala@regionsjaelland.dk. Senest onsdag d. 20.

november. Der kan forekomme begrænsning i deltagerantal.

Oplysninger:

Elise Steen Hvelplund, Vordingborg Kommune, eshv@vordingborg.dk, tlf.

55 36 25 06 og Jan Woollhead, Region Sjælland,

jw@regionsjaelland.dk, tlf. 21 47 97 75.

Arrangører:

Vordingborg Kommune og Region Sjælland

Sted:

MadMarked (1. sal), Havnepladsen 10, 4720 Præstø (www.madmarked.net).

(Skipperkroens tidligere lokaler.)

Pris:

Deltagelse er gratis.

Støtte:

Forplejning mv. betales af Region Sjællands Lokal Agenda 21-midler.

Program:

Se bagsiden!

Program for Regionalt Seminar om sundhed og natur , lørdag d. 30.11.2013 i Præstø

Kl. 10.00-11.00 Vandretur 2,5 km rundt om ”Præst-øen” på en af de nye

”hverdags”- ruter. Vi starter ved havnekajen – ud for Præstø

Madmarked.

Kl. 11.00-11.15 Lidt varmt at drikke og lidt at spise.

Kl. 11.15-11.30 Introduktion til selve seminaret – og velkomst

Kl. 11.30-12.00 Oplæg om erfaringer med samarbejde mellem frivillige og

kommune om guidede ture under Vandrefestival Sjælland. Ved

sundhedskonsulent Jytte Larsen, Kalundborg Kommune.

Kl. 12.00-12.30 Oplæg om formidling af korte vandreruter og grønne sansestier til

ikke motionsvante – og til genoptræning, funktionsnedsatte,

ældre. Borgerens/den frivilliges eget bud på, hvordan turen bliver

en del af hverdagen. Ved naturvejleder Susanne Rosenild,

Vordingborg Kommune

Kl. 12.30-13.00 Oplæg om etablering og drift af vandreruter og stier i samarbejde

med landsbylaug og andre gode kræfter. Ved skov- og

landskabsingeniør Henrik Lerdorf, Det Grønne Hus i Køge.

Kl. 13.00-14.00 Frokost – med bæredygtig og sund mad

Kl. 14.00-14.15 Introduktion til arbejdsgrupper

Kl. 14.15-15.30 Diskussion og udarbejdelse af forslag og ideer i tre arbejdsgrupper:

1) Guidede ture

2) Formidling med skrift og billeder

3) Etablering og drift af ruter samt sikring af, at de bruges.

Kaffe/te tages undervejs.

Kl. 15.30-15.45 Fremlæggelse i plenum fra de tre grupper

Kl. 15.45-16.00 Afrunding og opsamling: Hvad kan vi bære med fra dagen?

Kl. 16.00-17.00 Eftersnak for dem, der har tid og lyst. Med gløgg, kage og snacks.

Få øjnene op for ressourcerne og muligheder for samskabelse på Ildsjælekonferencen

Hvordan får vi øjnene op for de mange ressourcer. Hsuk tilmelding til Ildsjælekonferencen
                                                Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
Hvordan får vi øjnene op for de mange forskellige ressourcer, der er i vores lokalområde?
Jeg oplever gang på gang, at det er først, når jeg spørger og spørger og giver tid til, at der bliver tænkt efter, at man bliver opmærksom på alle de mange forskellige ressourcer, der er i lokalområdet.
Mange er bagefter meget overraskede over alt det, som de havde overset. ”Vi kan ikke se skoven for bare træer” er én af årsagerne, men der er også meget, som vi i dagligdagen ikke tænker som ressourcer, der kan bruges til lokalområdets videre udvikling.
At få flere redskaber til at opdage og systematisere ressourcerne er et af dette års temaer på Ildsjælekonferencen.
Og hvordan kan vi så få ressourcerne til at spille sammen?
Samskabelse er det andet emne, der vil blive arbejdet med på Ildsjælekonferencen.
Hvor det for år tilbage drejede det sig om at motivere borgere til at blive aktive, er udfordringen nu, at få foreningerne m.fl. til at arbejde og ”skabe sammen” på tværs. Men også lave samskabelse med det offentlige og erhvervslivet er ikke mindst tidens udfordring.
Lad os inspirere hinanden på Ildsjælekonferencen – Hanne Tanvig kommer og deler ud af den nyeste viden på området, og Henrik Olsen fra Mors vil inspirere og udfordre os, hvordan vi kan gøre det med engagement.
Ildsjælekonferencen blvier beskrevet som stedet, hvor os lokale aktive får ladet batterierne op, får hentet ny inspiration ikke mindst ved  få mulighed for at få snakket med andre, der sidder med de samme udfordringer og glæder – og får skabt  kontakter som kan bruges, når man kommer hjem.
Min fornemmelse er, at lokalområderne bliver bedre og bedre til at arrangere  besøg af andre lokalområder og derved få nye øjne til at se på sit område, men lad os også inspirere hinanden lokalområde og det lokale erhvervsliv – som meget ofte er de vigtige , men ofte usynlige  mikrovirksomheder
tilmeldingsfristen er 25. oktober. Læs mere om konferencen her: http://www.landliv.dk/projekter/ildsjaelekonferencer/ildsjaelekonference-2013-2/  eller nedenfor
Nyd det smukke efterår
Udsigten når jeg kigger over skærmen
Mona Hvid

Ildsjælekonference 2013

Hvordan får vi mere ud af det?

At kombinere vores forskellige ressourcer i lokalområdet og bæredygtig udvikling

Lørdag 9. november kl. 9.30 – Søndag 10. november kl. 13.00

Hotel Maribo Søpark, Vestergade 29, 4930 Maribo – tlf. 54 78 10 11

Invitation

Du inviteres hermed til at deltage i en spændende 1½-dags konference, hvor vi sætter fokus på at få mere ud af de ressourcer, der findes i lokalområderne rundet om i regionen..

Formålet med det årlige regionale mødested er at skabe mulighed for at lokalsamfundenes ildsjæle kan få inspiration og udveksle viden og erfaring. Hermed styrkes den aktive borger og lokalsamfundene, og en bæredygtig udvikling i regionen fremmes.

Vi bruger mange gode kræfter på at skabe udvikling i vores lokalområder, og der er mange steder skabt et godt fundament for den lokale udvikling. Alligevel kunne vi måske få mere ud af de ressourcer, der bliver brugt, og de ressourcer, der findes i lokalområdet?

Om lørdagen vil Hanne Tanvig inspirere os til at få nye vinkler på det lokale udviklingsarbejde.

Sidste oplæg på Ildsjælekonferencen i 2011 var Hanne Tanvig, Seniorrådgiver ved Københavns Universitet.

Og i evalueringen var der et stort ønske om at lære mere om, hvordan man omsætter Hannes teorier til praksis. Siden da har bl.a. Hanne forsket i: ”Nyt brug af landet – integrerende iværksætteri” og ”Når projekter skaber udvikling”.

På trods af at der er gået så lang tid, så er jeres ønsker fra den foregående konference stadig meget aktuelle. Derfor vil dette års fælles arbejde med at styrke en bæredygtig udvikling af lokalsamfundene tage

fat i, hvordan I gennem de forskellige former for ressourcer – i fagsproget kaldet kapitaler – kan få mere ud af det udviklingsarbejde, som I sætter i gang.

Om søndagen får vi besøg fra Mors. Henrik Bjørn Olsen vil øse af sine erfaringer og mange forslag til at organisere arbejdet i lokalsamfundene og gøre det med passion og engagement.

Han lægger vægt på to helt basale behov. Det ene er at være en del af et meningsfuldt fællesskab, og det andet er at have mulighed for at skabe noget – og gerne sammen med andre.

Udover at være lokal ildsjæl på Mors har Henrik 15 års ledelsesmæssig baggrund fra erhvervslivet. I de senere år har han som selvstændig rådgiver særligt arbejdet med forretningsudvikling og forandringsprocesser.

Tilbagemeldingerne fra de tidligere konferencer er, at det er vigtigt med gode oplæg, men det vigtigste er at I får rammerne til at kunne udveksle erfaringer og få tid til at tænke nyt. Derfor er der ikke så mange oplægsholdere, som ved tidligere konferencer.

Dagene vil variere mellem oplæg, erfaringsudveksling og forberedelse af det arbejde, som I vil videreudvikle eller skal i gang med i jeres lokalsamfund.

Ildsjælekonferencen er en del af Regions Sjællands strategi for bæredygtig udvikling – Lokal Agenda 21-strategien.

Deltagelse

Deltagerantal: Maks. 60 – så hurtig tilmelding anbefales

Deltagerbetaling: Budgettet er i år mindre end i de tidligere år. Derfor er der en egenbetaling på 450 kr. svarende til prisen for overnatning – gratis, hvis du kører hjem og overnatter.

Tilmelding:

Senest fredag 25. oktober 2013

til Agnete Lund Andersen – ala@regionsjaelland.dk – Tlf. 57 87 57 50

Vi sørger for at reservere jeres værelser, og I afregner selv med hotellet ved ankomsten.

Program

Lørdag 9. november

Kl. 9.30 Ankomst og check in – og en kop kaffe eller te efter køreturen

Kl. 10.00 Velkomst og præsentation af konferencens tema og arbejdsmetoder v/ Bjarne Rasmussen, Koordinator af Bæredygtig Udvikling, Region Sjælland samt Mona Hvid, Landliv a/s

Kl. 10.30 Når lokalsamfund skal skabe udvikling – mere end projektmageri v/ Hanne Tanvig, Seniorrådgiver, Københavns Universitet.

Landdistriktsudvikling opfattes af de fleste som et spørgsmål om projekter – altså at mange ildsjæles projekter = udvikling. Nu kan man altid diskutere, hvad udvikling er, men hvis den handler om at fremme befolknings- og erhvervsudvikling i områder, hvor det ikke bare kommer af sig selv, skal der mere til end projekter i bred almindelighed. Lokalsamfundene skal kunne agere strategisk og f.eks. selv kunne binde ”bottom up” og ”top down” sammen,

hvor projekter så bliver en del af en langt større helhed.

Der, hvor det er lykkedes, skabes nye ringe i vandet. Hanne vil i sit indlæg komme ind på, hvorfor det er sådan, og hvordan man kan komme dertil.

Kl. 12.00 Frokost

Workshop om lokale ressourcer/kapitaler i lokalområdet

Kl. 13.00 Om ressourcer/kapitaler – set i et landdistrikts- og miljøperspektiv v/ Bjarne Rasmussen og Mona Hvid

Eftermiddagen går med, at I laver en værktøjskasse, så I lettere kan synliggøre og formidle kapitalerne, dvs. de ressourcer, som I har i jeres lokalområde.

Kl. 13.30 Vi deler os i grupper og arbejder efter en såkaldt stjernemodel (det bliver forklaret). Vi identificerer de ressourcer, der findes i lokalområdet. Der skal især sættes fokus på

”utraditionelle ressourcer”, som vi måske er tilbøjelige til at overse i hverdagen. Hertil vil vi bruge billeder, hinandens erfaringer, lytter og skaber nye idéer.

Slut af med at udvælge et eksempel på en ressource, som I vil præsentere på plenum.

Kl. 14.15 Plenum: Ultrakort opsamling (1 min) fra hver gruppe – og refleksioner

Kl. 14.45 Kaffe-/tepause

Kl. 15.00 Grupperne arbejder videre med at udvikle nye måder og værktøjer til at synliggøre lokalområdernes ressourcer. Værktøjerne beskrives på plancher/flipover ark.

Slut af med at finde det værktøj, I vil præsentere på plenum.

Kl. 16.15 Plenum: Opsamling fra 2. runde, hvor vi inspirerer hinanden til at anvende værktøjerne, når vi er hjemme igen. Hvem kan bruge dem, kan der være andre anvendelsesmuligheder, kan

der skabes samspil mellem erhvervs- og lokaludvikling osv.?
Koncert og foredrag

Kl. 17.00 Vi går til Domkirken

Kl. 17.15 Koncert i Domkirken. Domorganist Hans Jørgen Østergaard vil gerne give en halv times koncert, hvor vi bl.a. vil få mulighed for at høre det nye orgel, der skal indvies næste dag.

Kl. 18.00 En anden måde at få aktiviteter og ressourcer på i en landsdel: QLF – et anderledes netværk for kvinder på Lolland-Falster, der i løbet af et par år er vokset til over 400 kvinder. Et netværk, der både styrker erhvervsudvikling, bosætning (tilflyttere siger, at dette netværk er guld værd) og udviklingen på andre måder.

Kl. 18.45 Pause før middagen

Kl. 19.30 Middag

Kl. 20.30 Socialt samvær med overraskelser

Søndag 10. november

Kl. 8.30 Morgenmad

Kl. 9.15 Fra mangfoldige idéer til den nødvendige passion for en fælles indsats v/ Henrik Olsen, aktiv ildsjæl på Mors, rådgiver (Cand. Merc., MBA International

Management og Master i Emotionel Intelligens).

Hvem er katalysatorer for at idéerne ikke bare fødes, men også får tilført en nødvendig energisk starthjælp?

Hvordan sikrer vi, at vi ikke havner i et kaos af idéer bestående af en mangfoldighed af forslag, der peger i alle mulige retninger og i sidste ende risikerer at dræne lokalområdet for

energi og fællesskabsfølelse? Hvordan får vi alle ildsjæle, bestyrelser og foreningskræfter til at tænke og handle i samme

retning, således at der opleves en reel interesse, opbakning og levedygtighed for den fælles indsats? Det lange seje træk kræver en tro på, at målet er det rigtige, og det kræver en

sammenhørighed omkring en fælles passion for målet og vejen derhen. Hvad siger vores erfaringer? Kan vi inspirere hinanden?

Kl. 10.30 Kaffe-/tepause

Kl. 10.45  Vi laver et fælles idékatalog om hvordan vi understøtter de gode initiativer.

Kl. 11.45 Opsamling – evaluering – og andre gode ting

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost og afrej

Din digitale postkasse skal være klar 1. nov.

Er du forening eller virksomhed skal din digitale postkasse være klar den 1. november

Fuglebjerg bibliotek har et tilbud om et kort kursus den 3. oktober  –

pressemeddelelsen fra biblioteket sætter jeg lige ind her:

 

Virksomhedsaften – torsdag d. 3. oktober 2013 på Fuglebjerg Bibliotek.

 

Næstved Bibliotek og Borgerservice indbyder virksomheder i Fuglebjerg og Omegn til en gennemgang af digital signatur og Digital post torsdag d. 3. oktober 2013 på Fuglebjerg Bibliotek kl. 19:00 – 20:30.

Digitaliseringen er over Danmark. Siden 1. juli har alle virksomheder og foreninger med et CVR-nummer skullet indberette moms via internettet. Og den 1. november skal alle virksomheder og foreninger oprette en digital postkasse, så de kan modtage post fra det offentlige.

Ikke alle virksomheder er imidlertid lige vant til at bruge en computer. Det var man allerede sidste år klar over i Erhvervsstyrelsen, som allierede sig med Kulturstyrelsen i et projekt, der skal sikre mindre it-parate virksomheder it-hjælp på bibliotekerne.

Næstved bibliotek og borgerservice er med i projektet og forsøger med forskellige indgangsvinkler, at hjælpe virksomheder og foreninger med at

 • Komme i gang med at bruge en computer.
 • Oprette en NemID medarbejdersignatur, der er din virksomheds eller forenings digitale nøgle til selvbetjening på nettet.
 • Oprette en digital postkasse, så din virksomhed eller forening kan modtage post fra det offentlige. Postkassen skal være oprettet inden 1. november 2013.
 • Give fuldmagt til din revisor, bogholder eller andre der ordner papirarbejdet for din virksomhed.
 • Starte virksomhed og ændre oplysninger om virksomheden.
 • Sende elektronisk faktura til det offentlige.
 • Indberette moms.
 • Indberette syge- og barselsdagpenge.

 

 

En fælles mødeaften for virksomheder og foreninger på Fuglebjerg Bibliotek er kommet i stand på baggrund af et samarbejde mellem Næstved Erhverv, Netværket for mikrovirksomheder i Fuglebjerg og omegn og Fuglebjerg Bibliotek & Borgerservice.

 

Virksomhederne og foreninger, som har lyst til at deltage bedes tilmelde sig på Fuglebjerg bibliotek, tlf. 5588 4020 og oplyse navn og telefonnummer, samt til selve mødet medbringe deres cvr.nr., og hvis de allerede nu har oprettet sig med en digital signatur, deres nøglekort og det digitale signaturnr.