UdviklingsHus Fuglebjerg skal medvirke til at skabe fremtidens bibliotek, som er lokalområdets bibliotek – og her er vores mange foreninger og organisationer en vigtig del.

Vi håber på, at UdviklingsHuset bliver et fælles projekt både for os, der bor i Huset, lokalråd og bylaug, foreninger og institutioner.

Derfor er det muligt for foreninger / organisationer at lave arrangementer i huset (hvis der opkræves entre eller gebyr for deltagelser er der særlige regler) men lav gerne et af jeres arrangementer i huset, det aftaler I med tovholder Kirsten Fonborg Hansen kirha@naestved.dk

Det hedder et UdviklingsHus, fordi vi sammen vil udvikle bibliotek, virksomheder og lokalområder – og vi har ikke færdige skabeloner for, hvordan det skal ske – udover, at vi skal gøre det sammen.

Vi har

  • 3 arbejdspladser – studierum, som kan bookes af foreninger, studerende, mikrovirksomheder. Du skal have et log-in, som du får ved henvendelse til biblioteket i bibliotekets betjente åbningstid.
  • 2 mødelokaler, der kan bookes udenfor almindelig kontortid – det ene kan have op til 8 deltagere, i det andet kan der være op til 30 deltagere
  • et par kontorer, der står til rådighed for foreningerne  – vi arbejder på, at de kan bookes ligesom studierum og mødelokalerne. Det ene kontor vil samtidig fungere, som udstillingslokale for Lokalhistorisk Arkiv, der også har til huse i UdviklingsHuset

http://goo.gl/YgFmX7