Hvad skal til for at skabe en kulturmotor på landet?

Det spørgsmål har vi kredset om længe, og vejen til start har været lang. Men nu kan vi starte et projekt for at komme med gode ideer til, hvad der skal til.

I tænker sikkert, at de er da lidt tossede, når vi fortæller, at samarbejdspartnerne er KulturKøbmanden på Mors og Folkestedet i Århus. Det sædvanlige er at lave samarbejde mellem landdistrikter. Vi kan få noget andet, end når vi laver samspil mellem land og by – endda storby. Vi kan lave en anderledes spejling, når vi samarbejder med nogen, der er anderledes end os selv.

Derved opdager vi nogle selvfølgeligheder. Det første vi har set er forskellen på, hvad der motiverer de frivillige på landet og i en storby for at blive frivillig. Kom gerne med et bud på svar.

Tordenskjolds soldater

Vi hører det igen og igen. Det er Tordenskjolds soldater, der sidder i bestyrelserne, og nogle andre soldater udfører andre opgaver.

Hvordan får vi gjort bestyrelsesarbejde endnu mere interessant og sjovt?
“Vi får et kæmpe problem, når alle de gamle bestyrelsesmedlemmer forlader deres poster. Der er ingen, der vil tage det ansvar” Dette har vi hørt i rigtig mange år, og det er formentlig også sandt.
Vi vil i projektet se på
– hvad er bestyrelses rolle og opgaver
– hvordan bestyrelsesarbejdet er under forandring
– hvordan kan bestyrelser skabe en åbenhed, så der kan blive plads til andre også bidrager.

“Jamen, vi er da åbne” vil de fleste bestyrelser sige, meeeen ….. Det bliver spændende.

Vi vil rigtig gerne høre jeres bud på, bestyrelsesarbejdets udfordringer Men især om, hvordan I har fundet løsninger, bragt nytænkning ind i jeres arbejde. Kommenter gerne her, eller på https://www.facebook.com/Landliv.dk/.
Der vil også blive sendt nyhedsbreve ud med orientering og spørgsmål til jer undervejs.
Tilmeld til Landlivs nyhedsbrev http://www.landliv.dk/nyhedsbrev/

Hvordan rekrutterer vi frivillige, og holder deres motivation ved lige?
Der har altid manglet frivillige siden man begyndte at lave undersøgelser i 30-erne af det frivillige arbejde.
Der har aldrig været så mange, der laver frivilligt arbejde som nu. Hvordan får vi fat i dem, og hvordan “plejer” vi dem”?
Igen vil vi gerne høre om, hvad I har prøvet?

På tværs

Vi har en tendens til at lukke os om selv, og det gør foreninger også ofte – Det er ikke sikkert, at vi tænker over det. Hvad kan vi få ud af at arbejde sammen på tværs af foreninger?

Tendensen i vores samfund er, at vi grupperer os mere og mere – usynligt, men vi kommer til at tilhøre et segment, som det hedder nu og dage. De sociale medier sørger for, at vi bliver linket til dem, der ligner os selv osv.
Det er farligt for et samfund, når dette sker, og den store tillid som vores samfund er bygget på, risikerer at miste sin styrke.
Hvordan laver vi noget, så vi mødes med flere af dem, der ikke ligner og mener det samme som os selv.

Der har været talt meget om samarbejde mellem offentligt – privat erhverv og civilsamfundet. Kan vi gøre noget anderledes, når vi vil styrke kulturlivet på land og i by?

Dette er noget af det, som vi vil arbejde på. Hvis vi kan nå det, vil vi også se på, om der kan skabes nogle nye former for et økonomisk fundament for kulturlivet – og det er ment helt bredt.

Tak for økonomisk støtte fra Landdistriktspuljen, Morsø Landdistriktsråd og Århus Kommune – uden den var projektet ikke muligt.