En anderledes virksomhed

Landliv er en socialøkonomisk virksomhed, som har til formål at understøtte udvikling af landdistrikter og lokalområder.

I Landliv er der kun ansat en direktør, Mona Hvid, der har mange års erfaring med landdistriktsudvikling, og dermed en erkendelse af, at der er brug for mange forskellige kompetencer til at medvirke til at inspirere til udvikling af lokalområder. Derfor har Landliv et meget stort netværk af konsulenter og andre, der har viden om lokaludvikling – et netværk, der trækkes på ud fra opgavens karakter.

Landlivs styrker

Udover at Landliv kan trække på  mange kompetencer, så er vores store styrke vores evne til at skabe og understøtte netværk, samt vores muligheder for at gå på tværs af alle skel f.eks. kommunegrænser, foreninger indenfor samme interessefelt eller samme lokalområde.

Landliv arbejder både med projekter og kan købes som konsulenter.

Landlivs bestyrelse og direktion 

Bestyrelsesformand: Uffe Nielsen, tidligere direktør Næstved Erhvervsforening, professionel bestyrelsesmedlem i en række virksomheder og organisationer

Louise Wever Juhl, revisor, Økonomichef TV2-East, bestyrelsesarbejde i NGO-er

Kirsten Berggren, tidligere medarbejder i Sparrekasse, bestyrelsesmedlem eller revisor i en lang stribe foreninger

Direktør Mona Hvid – konsulent siden 1986, fokus på landdistrikter siden 2008

Kontakt:  Mona Hvid, Dalsgårdsvej 153, 4250 Fuglebjerg mona@landliv.dk tlf: 2126 6566

cvr. nr. 2939 3966