”Hvordan skaffer vi den første million”?

Som så ofte er spørgsmålet ikke så interessant som svaret.

Oplæg

Erfaringen fra alt arbejde viser, at startkapital er nødvendig. I frivilligt arbejde kan man ofte opnå støtte fra fonde og offentlige midler, hvis blot man selv har en indskudskapital. Det er altså ”den første million” der er sværest at skaffe.

Ildsjæle der udøver frivilligt arbejde, bruger ofte mange resurser på at skaffe startkapitalen, og mange forhindringer skal ryddes af vejen, inden denne delopgave lykkes. De resurser der skal bruges på at skaffe startkapitalen, går fra det egentlige formål med arbejdet – fra det egentlige projekt. Det sker da også ofte, at kræfterne slipper op – at ”ilden” slukkes – inden den egentlige opgave er løst.

I forsøget på at rydde nogle af hindringerne for at skabe en startkapital, har Ildsjæle i Region Sjælland indsamlet nedenstående forslag / input, til vejen mod ”Den første million”.

landsby-silhuet

Organisation

Et hvert projekt skal, for at kunne lykkes, organiseres rigtigt. Det er vigtigt at ”sætte det rigtige hold”, til den aktuelle og konkrete ”kamp”. De personer der er gode til at føre et projekt ud i livet, er ikke nødvendigvis de samme som er gode til at skabe startkapitalen, og de personer der er gode til at skabe startkapitalen er måske ikke de rette til at for midlerne til at yngle. At ”sætte det rigtige hold” er forudsætningen for succes – det gælder i fodbold, det gælder i ægteskabet, det gælder på arbejdspladsen, og det gælder naturligvis også i det frivillige arbejde i Foreningsdanmark.

Man skal naturligvis ”sætte holdet” til den konkrete opgave, det vil sige opgavens karakter og omfang skal analyseres, og målet skal defineres klart og tydeligt. De forhåndenværende resurser skal ligeledes analyseres og holdes op i mod den konkrete opgave. Råder man kun over defensive forsvarsspillere, er det svært at spille offensivt angrebsspil.

Den indadvendte analyse af de lokale (forhåndenværende) resurser er grundlaget for at kunne ”sætte det rigtige hold” til den konkrete opgave – til det konkrete projekt. Den er også grundlaget for en samlet udviklingsplan for et lokalområde, hvis ikke vi ved hvor vi er, er det uhyrer svært at finde frem.

Størrelsen af den mulige startkapital er afhængig af ”holdet”. Størrelsen på den nødvendige startkapital er afhængig af projektet, det ”hold” der skal få startkapitalen til at yngle og det ”hold” der skal realisere selve projektet.

landsby-silhuetIdé-katalog

Følgende er et katalog med ideer til, ”hvordan man skaffer den første million”. Ideerne er realiseret rundt om i landet og kan frit benyttes, men pas på ikke at træde nogen over tæerne. Hvis det lokale forsamlingshus i forvejen har banko-spil på programmet for at skaffe midler til vedligehold, er det nok ikke smart at kopiere den idé.

BYFEST

(Kr. Stillinge – vil du have supplerende oplysninger så kontakt Lars Schou – lars1264@gmail.com)

I starten af 70’erne opstod et ønske om en Idrætshal i Kr. Stillinge. For at rejse startkapitalen besluttede et aktivitetsudvalg at afholde byfester. Festen varede i fire-fem dage (officielt i 3 dage), på festpladsen var opstillet boder med skydetelt, tombola, ”det muntre køkken”, lotteri m.v. samt øltelt. Der var aktiviteter på fodboldbanen bl.a. med fodboldkamp mellem fastboende og sommerhusgæster, opvisning fra brandvæsenet, politihunde-show m.v. Der var musik i ølteltet og lørdag aften kulminerede det hele med fællesspisning i et stort cirkustelt med levende musik. De lokale erhvervsdrivende sponserede gladelig præmier til boderne og de lokale bønder donerede en del af høsten – der var lidt præstige i, at donere flest tønder korn. Ingen lokale aktive fik løn / honorar, og første år gav et overskud på 65.000,00 kr. Det tog ca. 10 år at skaffe startkapitalen og overbevise Slagelse Kommune om, at der skulle ligge en idrætshal i vores lille by.

I 2009 genoptog vi at holde byfest, nu blot en dag. Denne gang blot for at holde en fest, og så skaffe midler til lokalområdets foreninger og aktiviteter. Der er dannet en støtteforening til at arrangerer dagen, og denne støtteforening bakkes op af lokalområdets øvrige foreninger. Aktiviteterne på festdagen er som tidligere boder med forskellige aktiviteter og gøgl. Lokalrådet har fået fremstillet en vippe, hvorfra en person sendes i vandbassinet, når en publikummer rammer en plade med en bold. Med de rette fremtrædende personer på vippen – den lokale skoleinspektør, SFO-lederen, købmanden, en kommunalpolitiker (helst borgmesteren) – kan denne aktivitet være særdeles indbringende. Dagen sluttes også nu med fest og levende musik i teltet. I 2010 uddelte Støtteforeningen 22.000,00 kr. til aktiviteter i lokalområdet.

KRÆMMERMARKED 

(Se også: www.sorbymarked.dk) I Sørby ved Slagelse kombinerer de byfest og kræmmermarked. Der er flere hundrede frivillige fra byen og Idrætsforeningen. Der er stort indlejet tivoli, erhvervsudstilling, kræmmermarked, fest og musik. Der trækkes publikum fra hele Vestsjælland, ca. 60 – 70 tusinde på 3 dage. Der er ansat en fuldtidsmedarbejder som koordinator, og der skabes et årligt overskud på 600.000 – 800.000 kr.

LOPPEMARKED – GARAGESALG

I en mindre købstad går to veje sammen én gang om året, får lukket deres vej for trafik, og laver loppemarked / garagesalg, hvor de sælger egne overskudsting, – er om foråret, hvor der også sælges udplantningsplanter, som et par går og hygger sig med at lave, og folk udefra har mulighed for at købe sig en standplads. Der sælges kaffe / te og hjemmebagt kage. Overskuddet går til fælles projekter/ aktiviteter

FOLKEAKTIER

For konkrete arrangementer eller projekter kan salg af støttebeviser eller folkeaktier være en idé. Er det et projekt der kan komme ”under vingerne” på en anerkendt, velgørende institution, kan privat personer trække bidraget fra på selvangivelsen (gælder beløb fra 500,- til 15.000,- kr.), dette kan måske motiverer private til at fordoble bidraget. Anerkendte velgørende institutioner er f.eks. DGI, så et projekt med idræt, f.eks. opførelse af et klub- & kulturhus, kan opnå skattefrihed for private bidrag, via DGI.

FONDE

(Kr. Stillinge – vil du have supplerende oplysninger så kontakt Lars Schou – lars1264@gmail.com). Mange fonde kan findes på Internettet, især Teknologisk Institut’s database over fonde og legater er et brugbart værktøj – se mere på: www.fundraising.teknologisk.dk.

SPONSORATER

(Kr. Stillinge – vil du have supplerende oplysninger så kontakt Lars Schou – lars1264@gmail.com). Lokalrådet for Hejninge & Stillinge Sogne har indgået sponsoraftale med OK-benzin ved den lokale tank / Brugs. Lokalrådets medlemmer deltager i arrangementer ved tanken ca. 6 gange årligt af 4 timers varighed. Sponsoratet gav i 2010 ca. 11.000,- kr.

BEBOERBLAD

(Kr. Stillinge – vil du have supplerende oplysninger så kontakt Lars Schou – lars1264@gmail.com. Se også www.2sogne.dk) Lokalrådet for Hejninge & Stillinge Sogne har i 32 år uddelt et gratis beboerblad 6 gange årligt. Bladet trykkes i ca. 1.500 eksemplarer og finansieres udelukkende af annoncer fra det lokale erhvervsliv, og giver et årligt overskud på ca. 20.000,- kr. To gange årligt ilægges der et girokort i bladet, til brug for frivillige indbetalinger fra bladets læsere. Disse frivillige bidrag giver yderligere ca. 10.000,- kr. årligt. Udover det økonomiske tilskud til Lokalrådets arbejde, giver det også en god kontakt til borgerne i lokalområdet.

BANKOSPIL

SPONSORCYKELLØB eller anden sponsor-motionsaktivitet