samlet logo MBBLFokus på natur og kulturarv er der hele tiden i projektet, men den mere koncentrerede indsats sættes først i gang i sidste halvdel af projektet

Der gøres allerede et stort stykke arbejde for at samle kulturarven f.eks. har Beldringe et lille lokalhistorisk arkiv, og på Vestmøn ligger en stor samling af viden, som der arbejdes på at digitalisere.

Opgaverne er

1)  at gøre den meget information lettilgængelig og spiselig – som potentiel tilflytter dykker man ikke ned i de lokalhistoriske arkiver, ej heller, selvom det er digitaliseret – så der er brug for en lettere version. Der meget gerne også må formidles via internettet.

2) også at indsamle nyere og aktuelt stof

3) finde de personer, der ved noget

4) inddrage forskellige aldersgrupper og metoder i arbejdet. bla. få de unge med, så de der igennem kan opleve en stedforbundethed.

Fra projektbeskrivelsen Kulturarv

En meget stor del af kulturarven i landdistrikterne har indtil nu været forankret i de slægter, der boede i området, og blev især formidlet igennem snak – fortællingen, som tidligere har været en naturlig og integreret del af samværet på landet.

I dag flytter man i langt højere grad fra sted til sted og en stor del af ”underholdningen” er overtaget af fjernsyn, og virtuelle / sociale medier, hvorfor der skal gøres en indsats, så kulturarven ikke uddør sammen med de ældste beboere.

Derfor er der en opgave med at dokumentere og forevige landdistrikternes historie, der ellers ville gå tabt.

Samtidig ved vi at trend er, at køberne ikke blot vil have et produkt, men også en historie – og det gælder ikke mindst når man anskaffer sig en ny bolig.

Hvis vi skal fortælle den gode historie udadtil, så må vi nødvendigvis sikre os, at den også eksisterer indadtil.

Vi vil inddrage alle generationer i arbejdet med at samle viden om vores kulturarv fra viden om bygninger, til udvikling af erhvervet, til udvikling af lokalområdet til historier og skrøner af ældre og nyere datoer.

Det er blevet meget lettere i dag med anvendelse af virtuelle værktøjer, der nu kaldes sociale medier – fra at lægge skrevne historier og billeder på nettet, til at lave små optagelser til You-Tube.

Det vil vi benytte os af, men vi vil fortsat lægge vægt på den personlige formidling, hvor vi fortæller til hinanden i dagligdagen.

Her ses en mulighed for at få inddraget store børn og unge i arbejdet, hvor de unge ”ekspertise” til at bruge de virtuelle værktøjere til at indsamle og formidle historier – både fra fortiden og fra nutiden – også om hvordan lokalområdet opleves set med den unges optik.

Både oplæg og arbejdet som ambassadør og formidler af kulturarv er udvikling af vigtige kompetencer, der også vil kunne anvendes i uddannelses og på arbejdsmarkedet.

 

Hele arbejdet med bosætningsprojektet har sat fokus på kulturarven – både direkte og indirekte.

At lave foldere til lokalområderne gav mange drøftelser, som kom til at handle om kulturarv

I et par af områderne har man drøftet, hvordan får vi vores lokalhistoriske arkiv gjort lettere tilgængeligt, og der er gennemført konkrete aktiviteter

Bårse-Beldringe har været på ekskursion til landsarkivet for at få mere viden om deres lokalområde

Landsbyvandringer var ikke bare et forsøg på at sætte fokus på at gøre byen pænere, men også en indførelse i lokal byggeskik og den lokale folkesjæl

Den sidste aktivitet var at sætte gang i at bruge videoer, som formidling – en aktivitet, der ikke blev fulgt helt til dørs, da projektet måtte stoppe før tid p.gra. likviditetsmangel