Vi hejser flagetAt blive taget godt imod og inviteret til at deltage i de lokale aktiviteter er vigtigt for de fleste.

Vi troede, at der kom nogen og sagde: “Goddav og velkommen” men det gjorde der ikke. Men så måtte jeg gå over til naboerne og sige dav.

Det var godt, at naboen kom med en blomst og spurgte om vi ikke skulle med til oktoberfest.  Og de sørgede også for at præsentere os, og vi kom til at sidde ved siden af nogen, som de mente vi ville snakke godt med.

Husk forskellige målgrupper

På projektets første møde blev der bl.a. drøftet, at der er en meget vigtig målgruppe, som kan have svært ved at komme ind i fællesskabet: Tilflyttere uden børn (og hunde).

Familier med børn har i kraft af børnene og deres evne til at være åben overfor andre, deres dagsinstitutioner, skoler og fritidsinteresser lettere ved at komme i kontakt og indgå  i et naturligt fællesskab, derfor skal vi være særligt opmærksomme overfor naboer uden børn.

 

Hvad vi bl.a. gør allerede:

Bårse: Har en velkomstfolder, som uddeles til tilflyttere, og som står i bogdepotet

Udfordringer: Hvornår kan vi få at vide, når nogen flytter til? Kan kommunen formidle folderen? f.eks via en kommunal vsamlet logo MBBLelkomstmappe?

Velkomstmøder: tilflyttere inviteres til velkomstmøde i Lundby og Bårse med mad. Her deltagere borgerforening, andre foreninger, og de lokale institutioner.

“Faksingemodellen” – en tilflytter satte en bænk op i sin lille skov, og gik derned søndag formiddag med en kande kaffe og et par ekstra krus.  I dag mødes man søndag formiddag uanset vejret med kaffekander og altid et ekstra krus, hvis flere kommer forbi. Der er nogle, der er begyndt at påtage sig værtsskabet, ved at invitere andre med, og præsentere dem til søndagsformiddagskaffe.

Fra projektbeskrivelsen

Modtagelse og social kapital  Der er behov for at udvikle metoder, der på en gang tager imod tilflyttere og introducere dem til mulighederne i fællesskabet – samtidig med at have fokus på de nye naboers interesser og kompetencer, og ud fra disse åbne døre til fællesskaberne (med mulighed for at der kan ske udvikling af fællesskaberne). Der vil blive arbejdet med, hvordan man skaber brobyggende social kapital, hvor man bygger broer til de nye til forskel fra båndlæggende social kapital (indadvendte netværk, for en sluttet kreds, der lukker andre ude – så vi ”gamle” holder os for os selv og de måder, som vi plejer at omgås hinanden på ).

 Det er også vidt forskelligt, hvordan landdistrikter tager imod deres tilflyttere – fra at gøre ingenting, til at hilse, til velkomstpakker og velkomstarrangementer. Samtidig lider flere landområder med begyndende foreningsdød og ophør med fælles arrangementer.

 I dette projekt vil der blive arbejdet med modtagelse af nye gennem personlige relationer – hvor ambassadører og andre tager imod – med respekt for tilflytterens ønsker og behov.

Vi håber at denne side ender som et helt idekatalog!