CeBit Messe 2013 og landdistriktsudvikling

Landdistrikktsudvikling og CeBit messe, hvad søren har de med hinanden at  gøre?
Europas største IT-messe – der er så stor, at der er 4 buslinjer inde på området, der er 26 haller, der er på størrelse med eller større end BellaCentret – 500000 m2 under tag – og mange, mange mennesker  – 98 % mænd, og af de 2 % kvinder er  næsten halvdelen asiatere (fordeling mellem køn er min fornemmelse).
Her er rigtig mange jakkesæt – har aldrig set så mange, og så er der it-nørder i alle afskygninger og 4 kvinder fra Danmark:

Det er så usædvanligt på messen, så vi blev hurtigt døbt  “The 4 ladies” i centret for guidede ture!

Abelone Glahn, Mona Hvid, Marianne Christensen, Lise Ravnkilde
Det smukkeste bygningsværk på Hannover Messen

 

 

 

 

 

 

 

Nu har jeg faktisk været hjemme i et par dage – men det er fortsat svært at sortere i de mange informationer, og hvad der er relevant for hvem.

 

På en messe med så mange mennesker, er det dejligt at kunne trække sig tilbage i en lydstol og lytte til Bach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messens hovedtema er Shareconomy , hvilket passede fint med netværkenes ønske om at dele og skabe forretning dermed.

Mikrovirksomheder er et vigtigt element i udvikling af regionens erhvervsliv og ikke mindst landdistrikternes!

 

Vi var inviteret af Cloudsters – et meget stort netværk af mikrovirksomheder og frivillige at tale på deres stand om grænseoverskridende netværksamarbejde, om hvordan vores små lokale virksomheder netværker, og hvordan vi arbejder med udvikling i landdistrikterne.

Cloudsters har base i Lübeck, og de vil meget gerne samarbejde med os, der bor nord for dem selv. De er også meget opmærksomme på, at hvis vi skal have glæde af Femerntunnellen for alvor, så skal vi have skabt en kulturel og samarbejdsbro mellem Nordtyskland og Region Sjælland.

Cloudsters http://luebeck.cloudsters.net/ er et gigantisk netværk, der har flere end 150.000 mikrovirksomheder og freelancere tilknyttet en større postliste, hvor der udveksles opgavemuligheder. Derudover findes Cloudsters i flere tyske byer, hvor Lübeck betragtes som hovedsædet. Her er godt 400 virksomheder tilknyttet som egentlige medlemmer.

Erhvervsinteresse Det lolland-falsterske netværk Mikronet har flere gange allerede haft kontakt med Cloudsters med henblik på at drage gensidig nytte. – Vi tænker meget ens om netværk og kon-kollegialt samarbejde, og også om hvordan sådanne samarbejder kan løfte en egn, siger Abelone Glahn, der er medstifter at Mikronet. – Grundtanken bag Cloudsters er ikke kun at bruge hinanden til opgaveløsning, men også at erlægge frivillig arbejdskraft til lokalsamfundet. Cloudsters  medlemmer lægger 20% af deres arbejdskraft til lokalsamfundet, og dette tiltrækker mange, som også er medlemmer uden at have deres egen virksomhed – de ønsker simpelthen at bidrage til, at deres egn udvikles.
Jeg talte med flere fra netværket, som arbejdede gratis fra nogle få timer til et par dage om ugen, fordi det gav mening – gav mulighed for at bruge sine kompetencer et sted, hvor der virkelig er brug for dem. “Vi bliver nok boende her de næste ca 20 år – vi har små børn, og jeg vil gerne bidrage til, at området udvikler sig. Den viden, som jeg har, kan jeg ofte bidrage med virtuelt, og samtidig er det meget givende at komme på Cloudsters – der er en særlig stemning. Og vi arbejder udfra et nyt mindset – en tro på, at hvis vi deler, så kan det blive til endnu mere – meget mere end vi kunne forestille os.”


 

 

 

 

 

Der netværkes, lyttes og noteres – her er det Abelone Glahn og Marianne Christensen, der hører om nogle af Cloudsters erfaringer

Man kan leje sig ind i kontorlandskabet for en meget billig penge. Og her mødte vi de nyuddannede, der ikke kunne få job, som gennem netværk og frivilligt arbejde fik skabt sig kontakter, og personer, der havde svært ved at komme ind på det ordinære arbejdsmarked – fandt fodfæste igen (en kom i de to første måneder og drak en kop kaffe og sagde ikke noget – er i dag i fuld sving med arbejde)
Mens vi besøgte Cloudsters stand var det også tydligt, at grundtanken bag Cloudsters tiltrak opmærksomhed i det tyske erhvervsliv, blandt andet var ministerpræsidenten for Schleswig-Holsten på besøg, ligesom Handelskammeret i Hamborg  (billedet nedenfor) fik en grundig orientering på stedet.

 

 

 

 

 

 

 

 

”Mødes i Skyen”

Deltagerne i Cloudsters mødes desuden i det virtuelle rum, hvor også opgaver løses på tværs af geografiske grænse. Det betyder, at mange af de små selvstændige kan arbejde uafhængigt af tid og sted og udvikle deres forretninger online. Det samme kan vi gøre her i Danmark – hvis vi ”byggede” en sådan Cloud, en sky, hvor alle informationerne og arbejdsredskaberne ligger. Noget tilsvarende vil i Danmark kræver, at man har den virtuelle platform. I Lübeck er de så heldige, at grundlæggerne af Cloudsters er it-kyndige, der selv har programmeret og derfor fået den store arbejdsplads med de mange grupper i skyen til at fungere så godt.
Udover at de mange netværkssamtaler nåede vi også at se os omkring på messen. Vi havde heldigvis bestilt et par guidede ture, for messen er enorm.
Jeg kan se mange perspektiver i mødet med Cloudsters:
De har igennem en årrække praktiseret samarbejde mellem mikrovirksomheder – har fået opbygget en platform, hvor det er nemt at finde frem til, hvem der kan hvad.

De har lavet lokale projekter, hvor man har arbejdet sammen: mikrovirksomheder, frivillige fra større virksomheder samt borgere om at få konkrete aktiviteter og virksomheder op stå.

Dette kunne f.eks. bruges til at få etableret landsbyvirksomheder rundt omkring, som kunne være samlingspunktet til aktiviteter til udvikling af landsbyen

Der er et fysisk sted, hvor man går hen og arbejder, og når man har tid bidrager til de andres projekter ( jeg spurgte både her og på andre stande der arbejdede med Co-Working. om de havde de samme udfordringer, som vi har flere steder på vores vækstfabrikker: at folk har så travlt med at få deres egen virksomhed op at stå, at der ikke er overskud til at involvere sig i de andres. Dette kunne de ikke genkende, og deres bud var, at når nogen valgte en sådan arbejdsplads, så valgte de DET.)
Er der allerede en platform, som vi kan bruge, som er let at gå til – også hvis man ikke er IT-kyndig?

– er der noget, hvis nogen vil tjekke Cloudsters Platform, om den er let at gå til ?http://luebeck.cloudsters.net/

– bruger nogen af jer andre platforme, der egner sig til at udvikle projekter på? som egner sig til både at lave storenetværk og små og store projekter  – fra vi skal lave oprydningstag; hvem vil være med, og hvordan gør vi det – til at lave større projekter,  og samtidig gøre det let at finde frem til  kompetencer?
– Jeg er blevet kontaktet af en ledig AC fra Nordsjælland, der gerne vil lave et netværk, at ledige med højere uddannelser, der gerne ville hjælpe frivilligt med noget i udtænkning af opgaver i landdistrikterne, dertil har vi brug for en platform eller lignende, hvor I kan finde hinanden.
 En platform kunne bl.a. bruges til:

1) præsentere vores ideer, og få indspil og modspil, og udvikle dem her.

2) samle sig en gruppe – virtuelt eller fysisk, der vil give sparring

3) give mulighed for at lokalområdet kan følge med, og bidrage både med ideeer, men også tilbyde at lave nogle af de opgaver, der skal laves.

4)  ……… og meget mere end jeg kan forestille mig lige nu.
og hvis det virkelig skal virke, vil det være godt med også fysiske lokaler, som kan indrettes til kontorlanddskab og møde lokaler. Jeg tror, at det sidste ikke ville være så svært i DK, da vores kommuner er meget åbne overfor at stille lokaler til rådighed. Flere virksomheder vil sikkert gøre det samme, da flere og flere virksomheder ikke bare taler om socialt og lokalt engagement, men ønsker også at gøre noget ved det. For ikke at tale om foreningslokaler.

Lad os endelige høre flere perspektiver i at etablere virtuelle netværk, og gerne kombinerede det med fysiske.
Cloudsters vil rigtigt gerne have besøg – de brænder for at udbrede deres måde at arbejdet på, og vil gerne give sparring til vores arbejde med at opbygge virtuelle og fysiske netværk.

 

Der er allerede flere netværk i Region Sjælland for mikrovirksomheder – send gerne besked om flere, så laver Landliv en liste:
Mikronet http://mikronet.dk/om-mikronet/ Formål: At styrke og øge selvstændig vidensvirksomhed gennem effektiv videns- og erfaringsudveksling i virksomhedsnetværk.
Mikromekka.dk http://www.mikromekka.dk/ Mikromekka.dk er en hjemmeside for Mikrovirksomheder, Netværk for Mikrovirksomheder og Freelancere.Hjemmesiden er en del af projektet “Mikrovirksomheder og vækst i yderområder”

Projektets formål er at understøtte de ca. 4600 mikrovirksomheder og de mikronetværk, som er beliggende i Vordingborg og Guldborgsund kommuner.

  • At styrke de eksisterende netværk
  • At udvikle en strategi for at benytte mikrovirksomhederne som løftestang i erhvervsudviklingen

Mikromekka holder forårskur den 18. marts kl. 15 – 18 ”Hvordan indleder jeg et samarbejde med en konkollega, uden at han/hun løber med min ide?” er titlen på det oplæg, som juristen Peter Lind Nielsen

se programmet m.m. http://www.mikromekka.dk/content/aktiviteter (Jeg har hørt, at der stadig er plads)
og der er sikkert mange, mange flere, men det kan jeg ikke komme i tanke om denne stormende søndag formiddag – send dem til landliv@landliv.dk

Al begyndelse er svær Jeg har lige grinet, så stolen rystede under mig: Nu ville jeg lige vise jer noget af det anderledes formidling af, hvad fremtidens it kan gøre for os, så jeg havde stået mussestille og optaget IBMs flotte danseshow på min telefon. Har også fundet ud af at uploade den, og så skulle jeg se den http://www.youtube.com/watch?v=X7gdkzU4214 Af ukendte årsager har jeg kun optaget 0,2 sekund – og jeg havde nærmest ondt i armene bagefter af at have stået stille så længe. Bedre held næste gang med al den nymodens teknik – men jeg skal nok komme efter det.
Den skulle komme til at ligge på IBMs hjemmeside vedr  messen i løbet af næste uge  – optaget af en, der er mere kyndig udi videooptagelser end jeg er .

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak til Mikromekka.dk for togbilletter / ophold. Vordingborg og Guldborgsund Kommune ønsker bl.a. igennem dette projekt at styrke “det lille erhverv”
En erhvervsform med store udviklingsmuligheder – ikke mindst i landdistrikterne (har I vist hørt mig sige adskillige gange før)

Marianne Christensen og jeg fordeler skriveopgaverne på vej hjem i toget.

Jeg er meget spændt på, hvordan vi skaber  flere netværk på tværs over Femern, så vi kan få bygget den mentale bro til Nordtyskland. Ingen tvivl om at de føler en tilknytningmod nord – det vil gavne hele vores region, og vi må bruge enhver anledning til at gøre det!
Mona

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.