Den Lille Turisme

 Landliv har medvirket til at starte flere netværk for mindre turismevirksomheder – henholdsvis på Lolland-Falster, i Roskilde og Holbæk.
Det er ikke sikkert, at disse netværk fortsat eksisterer, men jeg lader siden forblive åben, da nogle måske kan inspireres af den.
På Lolland-Falster er der etableret et netværk mellem henved 80 mindre turistvirksomheder, ”Den lille Turisme”. Formålet med netværket ”den lille turisme”, er at styrke den enkelte virksomhed gennem kollegial støtte og erfaringsudveksling.
–     Netværket er opsøgende og åbent for at optage nye turistvirksomheder.
–     Netværket ledes af en koordinationsgruppe.
 
Virksomhederne i ”Den lille turisme” er typisk ejet og drevet af en enkelt person, der ofte ikke har tilstrækkeligt kendskab eller interesse i de administrative aspekter af at drive en virksomhed.
Netværket består af dygtige kunsthåndværkere, kunstnere, ejere af mindre bed and breakfast mm. De giver dog hurtigt op, når de skal tage stilling til blanketter, hjemmesider mm.
Det er med andre ord virksomheder der oplever, at selv mindre administrative spørgsmål ender med at blive til store problemer og barrierer i deres hverdag.
  
Potentiale

Turisme giver potentiale for en øget bosætning i lokalområderne, for turisterne ”opdager” regionen og tænker – her vil jeg da gerne bo. Analyser har gentagne gange vist, at kendskabet til og valget af et særligt område som bosætningsområde ofte stammer fra tidligere besøg som turist.

Det vil således have en meget gunstig effekt, hvis de mindre turistvirksomheder får mulighed for at vokse sig bare lidt større – og dette var netop kernen i projektet, at gennem styrkelse af netværksdannelsen, en øget erfaringsudveksling, interne læringsaktiviteter og en fokusering på de driftmæssige forudsætninger for virksomhedsdrift, for derigennem at skabe bedre vækstbetingelser for den enkelte virksomhed og iværksætteri.
Projektet havde kort fortalt til formål at styrke de helt små turismevirksomheder i landdistrikterne på Lolland-Falster, gennem 
·         At etablere et fælles servicekontor for de helt små turistvirksomheder i landdistrikterne på Lolland- Falster.
·         At skabe grobund for vækst i de små eksisterende turistvirksomheder og for opstart af nye virksomheder.
·         At styrke netværksdannelsen blandt virksomheder og aktører med tilknytning til turismeudvikling.
·         At iværksætte lærings- og udviklingsaktiviteter for virksomhederne.
·         At synliggøre og nyttiggøre erfaringer fra en virksomhed til en anden virksomhed, som efterfølgende kan kopiere og bygge videre på disse erfaringer.