En ny fortælling om landbrug og lokalsamfund

 – et initiativ om at inspirere til bosætning og skabe trivsel i vores landdistrikter

I 2013 starter DLS og Landliv arbejdet med at skabe nye fortællinger om og sammen med landbrug og lokalsamfund.

 

Landdistrikterne på Lolland-Falster, betegnes ofte som udkants Danmark. Ansøger vil gerne tage initiativ til at vise, at de også er en del af vækst Danmark, som har en vifte af tilbud til nye landdistriktsborgere. Vi ser gerne en styrket bosætning i vores landdistrikter og vil gerne medvirke til en god integration af de nye landdistriktsborgere. De negative fortællinger/historier om vores landsdel er nemme at få øje på. Vi vil gerne fortælle de positive, ikke kun til dem der kommer på besøg, men også til os selv.

 

Vi vil derfor med hjælp fra foreninger og organisationer fortælle den gode historie om det, som fungerer på Lolland-Falster. Vi vil gennemføre konkrete initiativer, der kan medvirke til en større trivsel blandt tilflyttere og ikke integrerede landdistriktsborgere på Lolland-Falster. For hvordan er det nu at vi modtager tilflyttere eller forholder os til hinanden i vores landdistrikter? Hvordan opstår sociale relationer? Hvordan bliver vi en del af lokalsamfundets netværk? og hvor henter vi viden om, hvordan livet på landet gribes an? Det er, nogle af de spørgsmål vi vil fokusere på i dette projekt.

 

Et besøg på Lolland-Falster byder blandt andet på hav, strand, herregårdsskove og landbrug. I Nykøbing F. og Nakskov står sukkerfabrikkerne som kæmpe arbejdende skulpturer i månederne fra oktober til februar. På vejene er der trafik af traktorer og vognmænd som kører roer til fabrikken. Om sommeren bugner markerne af roer, korn, græs og ærter. På nogle marker går kødkvæg og malkekvæg, velfærdsgrise, får og lam. Andre steder lever dyrene i store bygninger. Et erhverv der fylder så meget, får også mange ord med på vejen. Både positive og negative. Åbent Landbrug

Vi ved at flere landbrug i takt med strukturudviklingen indenfor landbruget bliver lagt sammen. Det giver et ekstra bygnings sæt, der enten sælges fra eller lejes ud med et mindre stykke jord til. Flere familier lader sig måske inspirere af fjernsynsudsendelser som ”Bonderøven” og flytter på landet uden de store erfaringer med livet på landet og i landdistrikterne. De flytter ind i en ejendom med plads til et par heste og en større køkkenhave. Derfor kan det være nyttig viden at få praktiske redskaber til dyrehold og viden om hvordan en fornuftig køkkenhave planlægges. Boligerne kan være af en ældre årgang, hvor det kan være nyttigt med viden om vedligehold, reparationer og praktiske forhold på ejendommen. Der er måske også nogle ældre maskiner, som det kræver særlig viden at betjene. Her kan landmænd, landbrugsfaglige konsulenter og landboforeningernes tilknyttede foreninger/udvalg bidrage med videnoverførsel via konkrete faglige og sociale aktiviteter. De sociale relationer og lokale netværk, der fremmer integrationen af tilflyttere fremmes og vedligeholdes, når vi mødes omkring fælles aktiviteter.

Sydhavsøerne vil gerne indlede dialogen og vise produktionen frem og åbne dørene til stalden og deltage i aktiviteter, som styrker bosætning og integration af ikke integrerede landdistriktsborgere.

 

Formål

Projektet er tre delt og har tre formål.

a) At medvirke til en større bevidsthed om hvordan vi integrerer de mange uden- og

indenlandske medarbejdere, der bosætter sig her i en årrække forbindelse med bygning og drift af tunnel (Fehmern Bælt) og bygning og drift fængsel (Eskilstrup). Hvordan påtager vi os værtskaber og skaber god integration?

b) At få tilflyttere til at trives i vores landdistrikter ved at invitere dem til faglige og sociale aktiviteter, der ruster dem til og inddrager dem i livet på landet. Hvordan er det, social kapital, som er så vigtig for den enkeltes trivsel i landdistrikterne opstår?

c) At få flere familier til at besøge landdistrikterne på Lolland-Falster og derved skabe interesse for bosætning. Hvilke fortællinger tilbyder vi dem?

I opfyldelsen af alle tre formål er landbruget en aktiv part. Landbruget fylder meget arealmæssigt i vores område og det er derfor naturligt at også landmænd får ny inspiration til at påtage sig nye roller i lokalsamfundet og medvirke til at udvikle den sociale kapital – da der er brug for, at de forskellige kapitaler i et lokalområde skaber synergi for at udvikle området

 

Projektet har modtaget økonomisk støtte fra Landdistriktspuljen, og der søges medfinansierin gennem LAG.

Vil du høre mere, så kontakt projektleder Karen Barden, DLS Karen.Barden@dlsyd.dk tlf: 5484 4153

eller projektets konsulent Mona Hvid, Landliv mona@landliv.dk tlf: 2126 6566

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.