Netværk

er ved at være et fortærsket begreb, men det er fortsat vejen til at finde løsninger, lære og få ting til at ske.

Umiddelbart har vi i projektet været involveret i fire former for netværk:

  1. netværk på tværs af lokalområder
  2. netværk på tværs af foreninger med samme interesseområde
  3. organisering på tværs af foreninger, formelle og uformelle lokale netværk
  4. virtuelle netværk – sociale medier
Netværk på tværs af lokalområder  -se denne

De, der har prøvet det, anbefaler det kraftigt.

At være sammen med andre lokalområder giver så meget læring, og man opdager sørme hvad man selv gør

Der er brug for mange former for netværk på tværs, dels hvor der arbejdes sammen om konkrete udfordringer mellem lokalområder indenfor en kommune eller på tværs af kommunegrænser, dels skabe netværk som f.eks. ildsjælekonferencen

Der gives udtryk for at der er et stort behov for at få hjælp til at etablere og drive disse netvært “Vi har rigeligt at gøre med at kunne organisere hjemme hos os selv, vi har ikke kompetencer og kræfter til at gøre det på tværs.”

Region Sjælland har i de sidste 5 år lavet en ildsjælekonference som en del af Lokal Aganda 21 strategien. Her skabes mange kontakter, og den nyeste viden gives samt oplæg om, hvordan andre har klaret udfordringen. Men ikke mindst så giver det mod og kræfter til det fortsatte arbejde.Ildsjælekonferencen 2011

 

Netværk på tværs af foreninger med samme interesseområde

Der er meget at hente ved at etablere samarbejde og netværk på tværs af foreninger. Ofte har den enkelte forening ikke ressourcerne og kompetencer til at løfte større projekter.

I projektet har vi bl.a. afprøvet at få samlet hestekræfterne. Der var givet sparring til en landsby, der gerne vil gøre noget for at ændre byens image til en hestelandsby, og det viste sig at der indenfor et meget lille geografisk område lå flere skuffeprojekter, som ikke var blevet til noget, fordi den enkelte forening ikke havde kapacitet til at gøre noget ved det.

 


Organisering på tværs af foreninger, formelle og uformelle lokale netværk

”Hvordan kan vi forene de mange gode initiativer og ressourcer i vores lokalområde?”
Dette spørgsmål stilles flere og flere steder, hvor man før mere fungerede parallelt, så er der et stigende behov for at samordne interesser og ressourcer.
Nogle steder har tidligere været kendetegnet ved, at der var nogle enkeltpersoner, der sad i alle bestyrelserne og via deres personlige viden og netværk kunne formidle de andres tiltag og behov, men den traditionelle foreningsorganisering bliver kraftigt udfordret, og der mangler personer til bestyrelser (og færre der en medlem af mange bestyrelser).
Der er behov for at finde former, hvor man kan lave dette samarbejde, men ofte kan der være brug for støtte udefra i denne proces, dels er det noget nyt, dels kan der være ligge mange gamle historier, der kan forhindre samarbejdet. Det blev udtrykt således et sted: Der er mange konger, der nu skal fordele riget på en ny måde
At skabe nye rammer for samarbejdet og finde nye roller kan være en krævende proces, men det er nødvendigt, hvis man skal samle kræfterne på at finde frem til stedets særlige aktiv.
Virtuelle netværk – sociale medier
Netværk uden at tænke virtuelle medier er at se bakspejlet.
Men at få lært at bruge dem uden at de tager al ens tid kræver noget.
Vi har indtil nu arbejdet med at dele dokumenter, og oprettet os på Facebook, men der mangler erfaring, og projektet har lavet en procesbeskrivelse til et kompetence udviklingforløb, hvor  de lokale aktive bliver introduceret og samarbejde om at etablere og dele erfaringer med disse netværk. Ved møde med LAG-koordinatorer i Region Sjælland vil de gå videre med ideen og evt. få netværkscentret til at etablere dette.