Netværk på tværs af lokalområder

Landliv har meget erfaring med at etablere netværk på tværs af eksisterende grænser, og vi kan se, at det giver et løft for alle, der er med:

”Vi var ved at køre træt, synes ikke, at der skete noget i vores lokalområde, men da vi så skulle fortælle de andre om det, så skete der en del – og jeg fik lyst til at gøre noget mere”

”Det er helt fantastisk at være sammen med nogen, der har de samme problemer som os – og sammen finde på nye veje”

”Nogle af de andres aktiviteter var lige til at kopiere eller tilpasse lidt – og vi gik i gang med dem med en viden om, at det kan lade sig gøre”

Men vores erfaringer har indtil nu været, at samarbejde på tværs giver et stort udbytte, men indtil nu har vi fået meldingen, at man ikke lokalt har kræfter til at tage initiativ til at lave projekter på tværs af lokalområder:

”Flere lokalområder skulle prøve at arbejde sammen på tværs af kommuner, men der er brug for nogen som Landliv til at styre processen”

Dette har givet anledning til refleksion og vi vil i dette projekt undersøge og afprøve forskellige måder at samarbejde på tværs – også ved at inddrage sociale medier.

Vil du læse mere om nogle af erfaringerne med netværk på tværs se f.eks. artiklen ”Skjulte kompetencer i lokalområder” 

 

 

 

Region Sjælland har i de sidste 5 år lavet en ildsjælekonference som en del af Lokal Aganda 21 strategien. Her skabes mange kontakter, og den nyeste viden gives samt oplæg om, hvordan andre har klaret udfordringen. Men ikke mindst så giver det mod og kræfter til det fortsatte arbejde.