“Grundsten” UdviklingsHus Fuglebjerg:

Vi vil udnytte ressourcerne bedre.
Landdistrikterne er blevet talt ned, men i 2015 nåede vi et vendepunkt, så flere kan se, hvor meget vi har at byde på.
Samfundets siloopdeling er skadelig, det viser både sund fornuft og forskning. Derfor skal vi samarbejde på tværs af bibliotek, erhvervsliv og lokalsamfund. Og vi kan måske sammen skabe rollemodellen for fremtidens bibliotek

Det største erhvervspotentiale i lokalområder er mikrovirksomheder –  og igennem netværk vil vi styrke entreprenørerskabet.

Forandringshastigheden er voldsomt accelererende og i en global verden stiger behovet for det lokale. Derfor vil vi som personer/ lokalområde / offentligt /privat virksomhed inspirere hinanden og samarbejde for at styrke vores resiliens (robusthed, evne til at glide af på, komme igen) og bæredygtigheden.

Vi er mere end et bibliotek med mødefaciliteter og et kontor-/klinikhus.

Vi samarbejder med respekt og bestræber os – ligesom Klods Hans –  på at nyde vejen, mens vi går den og tager imod det, vi møder på vores vej åbent og fordomsfrit.

Det kræver træning – sammen, derfor bruger mikrovirksomhederne i huset i gennemsnit 1,5 time pr uge på det fælles.

UdviklingsHus Fuglebjerg vil være et kraftcenter – hvor nysgerrighed og lysten til at bidrage, trækker ind i huset og ud i lokalområdet.