Hvad har I, der er lokalt aktive, brug for til at understøtte jeres arbejde med landdistriktsudvikling?

Hvordan kan der skabes bedre videndeling, så ikke alle starter med at opfinde den samme dybe tallerken, men kan stå på de skuldre, som andres erfaringer kan give?

Dette er ikke bare et ”tænke-snakke-skrive-rapport” projekt, men her er også mulighed for at få prøvet nogle af tingene af i praksis, så står du med en udfordring / en ide / et bud på, hvad der skal til, så kontakt os!!

Landdistriktspuljen og LAG har bevilget tilskud til, at vi kan afdække og afprøve ”Hvad er der brug for på landet?” og projektets resultater skal kunne bruges til inspiration for lokalområder, foreninger, erhvervsliv, LAG, kommuner, regioner og måske også ministeriet.

Projektet stoppede den 1.12.2012 og har

  • medvirket til at starte 9 netværk
  • bidraget til 16 ansøgninger og på anden måde hjulpet som “jordemoder” til et hav af ideer,
  •  har givet sparring og delt viden ud, sat jer i forbindelse med hinanden,
  • fortalt den gode historie og sidst
  • men ikke mindst har fungeret som “oversætter” og dermed hjulpet de lokale aktive til at forstå myndighederne, og været “oversætter” mellem de forskellige kulturer, der er mellem tilflyttere og “de gamle”
  • og det hele sluttede med et stort seminar for de lokale aktive, hvor nogle af resultaterne blev yderligere kvalificeret.

 

Tak til alle jeres bidrag via jeres spørgsmål, erfaringer og viden!!!!

 

Mange af projektets resultater er blevet udgivet som nyhedsbreve, debatindlæg osv.  – de står i listen til højre

Ligeledes er projektet beskrevet kort på ministeriets hjemmeside: http://www.livogland.dk/vidensbase/projekter/brug-paa-landet

Projektets 5 anbefalinger (ja, jeg måtte jo begrænse mig) https://www.landliv.dk/projekter/hvad-er-der-brug-for-pa-landet/5-anbefalinger-fra-projekt-hvad-er-der-brug-for-pa-landet/

 

Program for afslutningsseminar

Seminar den 24.11.2012 kl. 9.30 – 15.00 på Grønt Center, Maribovej 9, 4960 Holeby

 

Hvad er der brug for på landet: Nytænkning af landdistrikter?

Hvordan får vi vendt billedet til, at landdistrikter kan være en meget stor ressource? Hvordan får vi ændret selvforståelsen hos os, der bor på landet til at se: Det er her, det sner?

Men det sner ikke, medmindre man har viljen og energien og redskaber til at få det til at ske!

Kom, bliv inspireret og inspirer!

Pris: kr. O

Der er sagt og skrevet så meget om landdistriktsudvikling, og nogle steder rykker det, men i det samlede billede af landdistrikterne er alt stort set ved det gamle: Landdistrikterne er en udfordring, for ikke at sige det direkte: et problem, som nogle nostalgiske ildsjæle tror, at man kan holde liv i og få genskabt til Morten Korch idyl.

Hvordan får vi vendt det billede hos os selv og hos andre?

“Forskellen på land og by er: på landet er man selv nødt til at gøre noget, for at der sker noget. I byen kan du bare købe en billet.” William Houmann, Nyord

Dette seminar er afslutningen på projektet: “Hvad er der brug for på landet,” hvor Landliv i samspil med de lokale aktive, organisationer, erhvervsliv, kommuner, universiteter har lyttet og været aktiv for at få afdækket, hvad er der brug for på landet for at understøtte de lokale frivillige udviklingsarbejde.

På denne lørdag vil vi gerne drøfte vores erfaringer med jer, få flere ideer / erfaringer, og ikke mindst: få givet inspiration til jer, så de kan omsættes til praksis og dermed være med til at skabe nytænkning af landdistrikter, og inspiration til det videre udviklingsarbejde.

 

Nedenstående program blev afviklet med stor succes  – du kan se nogle af Materialerne – se til højre og klik samt læse i Nyhedsbreve m.m.

Program

 

kl. 9.30          Indskrivning med kaffe/te og morgenbrød

kl. 10.00        Velkomst og præsentation af dagens program og de overordnede resultater fra Hvad er der brug for på landet v. Mona Hvid

Kl. 10.45        Pause

Kl. 11.00        Workshops

Resultaterne fra projektet og dagens arbejde udgives som idekatalog, og som artikler.

 Workshop: A:       At holde ild i ildsjælene?

Hvordan man kan bevare engagementet og energien hos de lokale aktive? Der tales meget om at ilden brænder ud, men der er mange måder at bevare den på!

Workshop B:        Hvordan får vi flere aktive?

Næsten alle lokalområder har denne udfordring, hvor projektets resultater bl.a. peger på vigtigheden af at få delt opgaverne meget tydeligt op, så det matcher forskellige borgeres ønsker om at bidrage til lokalområdets udvikling.

I denne workshop drøftes også, hvordan får vi informationen ud til vores borgere – hvad virker, hvor og til hvilke målgrupper?

Workshop C:       Hvordan styrkes samspillet mellem tilflytterne (og deres skøre ideer) med “de gamle”?

Mange forskere peger på, at det er tilflytterne, der ofte kommer med de nye ideer. Vores erfaringer er, at det både er de nye og de gamle, der kommer med nyt, men der ofte opstår skel imellem de to grupper.  Vi ved det godt at forskellighed giver styrke og nye muligheder, men hvordan gør vi i praksis?

kl. 12.00        Frokost og networking

kl. 13.00        Opsamling fra workshops og debat

kl. 14.00        Samspil med myndighederne Oplæg og debat: indsamling af gode ideer og “tricks”

kl. 14.30        Lokalområder som drivere i samfundsudviklingen – hvem har magten, og hvordan kan den bruges til den videre udvikling af landdistrikterne? Hvordan kan vi hver især medvirke til at ændre på billedet af mulighederne i landdistrikterne

kl.14.50          Opsamling på dagen