Hvordan kan du bruge projektets muligheder?

  • Har I en ide i jeres lokalområde, men ikke ved, hvordan I kan komme videre med den, så kontakt os
  • Vi kan være med til at etablere og få netværk i gang, hvor lokale aktive mødes om et emne på tværs af ”sogne” /oplægsholdere
  • Har I brug for nogle at arbejde sammen med / partnere, så I sammen kan løfte større opgaver (og skaffe midler)
  • Har I brug for en ”Oversætter” – så det bliver nemmere at kommunikere med f.eks. kommunen
  • ”Vidensformidleren” – hvem ved noget og har erfaringer med det, som vi overvejer at gå i gang med?
  • ”Historiefortælleren” – den uformelle budbringer. Der er så mange gode historier, som vi kan lade os inspirere og lære af, men hvordan får vi fortalt dem?
  • Og der er sikkert mange, mange flere veje og behov, men lad os høre det.

Kontakt os her eller skriv en mail til mona@landliv.dk eller ring tlf.: 2126 6566