Der udveksles erfaringer

 

 

 

 

 

 

 

 

For 5. gange inviterede Region Sjælland til Ildsjælekonference, denne gang om temaet:

Samspil på kryds og tværs.

Program for konferencen: Regionalt mødested for ildsjæle_27.-28. august 2011_Revideret Program_01, hvor du på denne side kan se de forskellige oplægsholdere, med link til deres materiale, samt nogle af resultaterne fra workshops. Indlæggene er indsat i den rækkefølge som de var i programmet.

 

 

Bjarne Rasmussen
Bjarne Rasmussen, Region Sjælland,                     Lokal Aganda 21 koordinator

Konferencen indgår i Region Sjællands strategi for bæredygtig udvikling, Lokal Aganda 21.

Konferencen er unik, og det er det eneste sted at de lokale aktive kan mødes regionalt, få ny viden fra forskningens verden, erfaring fra praksis både fra regionen og andre steder i landet, og ikke mindst få delt erfaringer og skabt netværk.

Konferencen bliver brugt af de lokale ildsjæle til at hente inspiration og danne netværk. Blandt deltagerne er der både de, der har været meget aktive i mange år, hvor nogle henter energien og lysten til at fortsætte, og der er deltager, der er helt nye i lokalt frivilligt arbejde, som får inspiration og nogle, som de kan trække på i deres lokale arbejde.

 

 

Jeg deltager så ofte som muligt. Vi er ligesindede, vi tumler med de samme udfordringer i hverdagen.

Lars Schou Pedersen, Hejninge-Stillinge Lokalråd

På konferencen kan vi danne netværk og inspirere hinanden – samtidig med at vi får præsenteret den nyeste forskning indenfor landdistriktsudvikling.

 Når jeg kører hjem fra konferencen føler jeg mig ”høj” og fuld af energi – parat til at lægge fornyede kræfter i mit arbejde i mit lokalområde.

På konferencen kan jeg finde løsninger på konkrete problemstillinger, jeg får masser af input til det fremadrettede arbejde i mit lokalområde”   Lars Schou Pedersen, Lokalrådet for Hejninge & Stillinge Sogne  

 

 

I år blev der bl.a. præsenteret ny endnu ikke offentliggjort forskning ved Laura Tolnov Clausen om hvordan vi får flere med, og Hanne Tanvig fortalte om at lokal udvikling sker i et nyt rum.  og det blev præsenteret på en sådan måde, at det var inspiration til at gå hjem og gøre det anderledes.

 

Laura Tolnov Clausen
Laura Tolnov Clausen

 “Hvorfor kommer de ikke? Demokrati, bæredygtighed og spørgsmålet om ikke-deltagelse i lokalsamfundsudviklingen”

v. Laura Tolnov Clausen, etnolog, ph.d. stipendiat ved Roskilde Universitets Center

Laura forsvarer sin ph.d den 14. oktober 2011 kl. 13-16 Gl. nat-fagsal i hus 11.2, på RUC. Alle er velkomne. 

Hvad skaber blokeringer i forhold til at skabe borgerdeltagelse, der omfatter mere end Tordenskjolds soldater og mere end repræsentanterne for lokalområdets foreningsliv. Potentialerne og mulighederne for skabelsen af en borgerdeltagelse, som også omfatter de borgere som ikke deltager.

Med afsæt i erfaringer fra deltagelsesprojekter på Møn fortalte Laura om arbejdet med at skabe den brede borgerdeltagelse i bæredygtig udvikling og om alternative tilgange til at nærme sig spørgsmålet om borgernes manglende deltagelse heri.

Laura fortalte om, hvordan hun fik stikpiller, da hun var med et projekt på Møn om at hun skulle prøve at bevæge sig ud i landskabet, og ikke bare deltage i møder.

og det gav effekt, og hun fik så meget viden, som er samlet i hendes ph.d.. Denne forsvarer hun snart, og herefter vil der være link til hendes spændende materiale.

Hendes plancher kan ses her: Hvorfor deltager de ikke – Ildsjælekonference Region Sjælland, august 2011

Laura fortalte bl.a. at der var nogen, der ikke deltog, fordi de følte ikke, at de var kompetente til at hamle op med Tordenskjolds soldater. Hun lavede landskabsvandringer med en borger ad gangen, hvor hun fik vigtig information, og brugte sneboldsmetoden, hvor hun lærte én at kende fra grupper, der normalt ikke deltager, og fik derved kontakt til flere.

 

Konference på RUC den 26 september 2011. Aktionsforskning

Skal vi have et Center for aktionsforskning og demokratisk samfundsudvikling? Dette spørgsmål har en række forskere stillet sig og indbyder nu til konference om emnet, hvor man gerne vil have lokale aktive til at bidrage til spørgsmålets besvarelse.

Svaret var et entydigt ja på konferencen, og der er virkelig blevet inviteret op til samarbejde mellem lokalområder og forskning.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrev:steisdal@ruc.dk. Der er ved at blive udviklet en hjemmeside www.ruc.dk/aktionsforskning.

Der afholdes møder, hvor man kan komme og evt. indgå i arbejdsgrupper, første gang den 26.10 kl. 16.30 i København

 

Hvordan kan vi i det lokale arbejde lave vores arrangementer, så alle kan bidrage og ikke føle sig “dum”Hvordan kan vi skabe relationer til flere, så de kan få mulighed for at bidrage?Oplever andre at det er lukkede fællesskaber, som det ikke er nemt at komme ind i?Se Ideerne fra arbejdsgrupper ”Demokratiprocesser skal vi angribe på en anden måde” konkluderede Søren Vissing Nielsen, Landsbyforum Der er gang i Vester Nebel! Niels Lykke Pedersen, Vestre Nebel og Mona Hvid, Landliv

v/ Niels Lykke Pedersen, formand for Vester Nebel Sogns Fællesråd og næstformand for Vester Nebel Sogneforening

 Niels fortalte med god jysk humor om de mange aktiviteter, der er i gang i Vester Nebel og deres arbejde med deltagelse i programmet “Blomstrende landsbyer” http://www.vesternebel.dk/

Niels præsenterede Vester Nebel ved at fortælle om alle de styrker og fordele, der er ved byen. Vester Nebel har et meget stærkt og velfungerende foreningsliv, og man investerer i fremtiden bl.a. ved at sende de unge på kursus i den idræt, som de kan lide “20 år senere kører de holdene” 

Som tilflytter får man besøg af 2, der kommer med en buket blomster for at byde velkommen til byen. De nye får også en folder om byen http://www.vesternebel.dk/fileadmin/user_upload/Folder.pdf  samt alle medlemmer i husstanden får et års gratis medlemsskab af idrætsforeningen.

Der blev spurgt til, hvordan ved I, når der kommer tilflyttere? jungletrommerne – folk sender en mail eller ringer for at fortælle, at nu flytter der nogen nye ind. 

Arbejdet med den blomstrende landsby havde været stort og krævende, men der var 25, der havde holdt hele vejen – samtidig med at man har gjort meget ud af, at alle skulle vide noget om blomsten og føle sig som en del af den.

Inden man gik i gang med arbejdet havde man holdt møde med kommunen – og det er en praksis, som blev anbefalet, og som bruges til alle projekter.

Man var meget overrasket over, hvor mange kompetencer, der var blandt borgerne. Man uddelte et skema til borgerne – det er enkelt, men besvarelserne overraskede.

Det har en effekt, når man får et skema af én man kender. Skemaet får I her i fuld format – den uerfarne “webmaster” kan ikke finde ud af andet.

Spørgeskema til borgerne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vester Nebel var den anden landsby, der fik blomsten og det blev fejret sammen med borgmesteren og hele sognet. www.blomstrende landsby.dk

 

Jakob Jørgensen, Lammehave, Horbelev

Landmænd og deres naboer

v. Jakob Jørgensen, økologisk landmand, Lammehave i Horbelev.

Jakob har lovet at sende sine stikord til hans oplæg, derfor skrives der ikke noget her endnu.

 

 

 

 

 

Workshop 2 Det særlige ved vores lokalområde – en brugbar øvelse!

workshoppen blev flyttet til om aftenen, hvor Bjarne Rasmussen instruerede os i en metode, hvor man kan træne sig i et blive mere præcis i sit budskab.

1. Du har 1 minut til at fortælle en anden dit budskab (her om, hvad er det særlige /det du kan være stolt af i dit lokalområde) og du lytter til den andens historie

2. I går sammen med et andet par, og igen har du et minut til at fortælle dig budskab osv

3. I går sammen med 4 andre, og du har igen et minut til at fortælle dig budskab, og de andre har også hver et minut

4. Alle stiller sig i en rundkreds og fortæller deres budskab.

Vi nåede kun de to første trin, men udover, at jeg blev mere præcis, så blev indholdet i budskabet også mere tydeligt for mig selv – fik mere vægt.

En øvelse, som kan bruges i mange sammenhænge i jeres lokalområde

Instruktion til øvelsen, hvor man bliver præcis i sit budskab

 

Workshop 3 Samspil med erhverv, andre lokalområder og nærliggende byer

Denne gang var grupperne geografisk opdelt. Resultatet kan ses på plancherne, når jeg har mødt en kompetent person indenfor webmasterbranchen, der kan vise mig, hvordan jeg kan sætte dem ind, så de også kan læses.

 

Nyt om lokal Aganda 21-arbejdet i Region Sjælland

v. Bjarne Rasmussen, Koordinator af Bæredygtig Region Sjælland / Lokal Aganda 21 Koordinator

 

Regions strategi og handleplan er i høring indtil 14.oktober 2011

høringssvar sendes til regionaludvikling@regionsjaelland.dk

http://www.regionsjaelland.dk/politik/hoeringer/udvikling/Sider/Lokal-Agenda-21-i-h%C3%B8ring.aspx

 

Oplægget gav anledning til en drøftelse af, hvad borgerinvolvering er og om hvordan det lokale arbejde kan understøtte en bæredygtig udvikling i den brede definition.

Borgerinvolvering
Grader af “borgerinvolvering”

Der kom mange tilkendegivelser om, hvor vigtigt det er at Regionen støtter op om de lokale aktive bl.a. gennem ildsjælekonferencen. Det er det eneste sted at de lokale aktive har mulighed for at mødes på tværs af kommunegrænserne i Regionen.

ikke mindst giver det et stort udbytte, at det er en kombination af en konference og workshops, så der både er tid til få input fra oplægsholdere, men også tid til at få drøftet de problemstillinger, som man tumler med i det daglige.

 

 

 

 

 

Hanne Tanvig
Hanne Tanvig

Samspil mellem lokalsamfund – og andre udviklingsperspektiver

 

v. Hanne Tanvig, Skov og Landskab, Københavns Universitet

Hanne indledte med at sige, at der er en tendens til at når man taler om landdistriktsudvikling er det ofte “gentagelsernes fest” men vi må erkende at virkeligheden har forandret sig utroligt meget, og vi må tage et opgør med den traditionelle måde at tænke landdistriktsudvikling og erkende at udviklingen foregår i et helt nyt rum og se på, hvem der er aktørerne.

Der er ved at opstå nye teorier om hvem og hvad der kan skabe udvikling.

Måske har vi indtil nu siddet og ageret lidt bagspejls-agtigt, og det nye univers stiller store krav men giver også store udviklingsmuligheder, så dommedag er ikke kommet for landdistrikterne.

Indtil nu har den normale tankegang været at der skete en påvirkning /udvikling fra det store til det små, fra by til land og med en filosofi med at hvis man støtter det, der går godt, så spreder det sig som ringe i vandet. Men denne tankegang er ved at blive overhalet af et nyt og anderledes globalt samfund. Men jo mere vi bliver globaliserede, jo større betydning får det lokale.

Lokalsamfund udvikler sig forskelligt og den tendens vil sikkert blive forstærket, men hvad er det, der gør forskellen?

Der er noget, der tyder på at evnen til at opdage og bruge “stedets betydning” kan være udslagsgivende: “man kan bruge stedet forskelligt og man kan også undgå at bruge det”

Se Hanne Tanvigs præsentationsmateriale her Rørvig

 

Der er lavet et resume af Hanne Tanvigs oplæg – der var så meget spændende, at det kunne være svært at fange  et nyt perspektiv på landdistriktsudvikling Hanne Tanvig

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.