Frivillighed i land og by – en ny kulturmotor for den moderne landsby!
– et samarbejde mellem Kulturkøbmanden på Mors og Folkestedet i Århus

Projektet er afsluttet og ud af det kom bl.a. bogen, som du kan downloade – gå til forsiden


Hvad skal til for at skabe en kulturmotor på landet?

Det spørgsmål har vi kredset om længe, og vejen til start har været lang. Men nu kan vi starte et projekt for at komme med gode ideer til, hvad der skal til.

I tænker sikkert, at de er da lidt tossede, når vi fortæller, at samarbejdspartnerne er KulturKøbmanden på Mors og Folkestedet i Århus. Det sædvanlige er at lave samarbejde mellem landdistrikter. Vi kan få noget andet, når vi laver samspil mellem land og by – endda storby. Vi kan lave en anderledes spejling, når vi samarbejder med nogen, der er anderledes end os selv.

Derved opdager vi nogle selvfølgeligheder. Det første vi har set er forskellen på, hvad der motiverer de frivillige på landet og i en storby for at blive frivillig. Kom gerne med et bud på svar.

Tordenskjolds soldater

Vi hører det igen og igen. Det er Tordenskjolds soldater, der sidder i bestyrelserne, og de samme soldater udfører altid opgaverne.

Hvordan får vi gjort bestyrelsesarbejde endnu mere interessant og sjovt?
“Vi får et kæmpe problem, når alle de gamle bestyrelsesmedlemmer forlader deres poster. Der er ingen, der vil tage det ansvar” Dette har vi hørt i rigtig mange år, og det er formentlig også sandt.
Vi vil i projektet se på

Roller / ændre spilleregler for at være i bestyrelseFormel / uformel organisering
– Hvad er bestyrelses rolle og opgaver / ændre spilleregler for at være i bestyrelser
– Rekruttering af bestyrelse (hvordan? hvilke kompetencer er der brug for?)
– Hvordan kan bestyrelser skabe en åbenhed, så der kan blive plads til andre også bidrager.
– Formel / uformel organisering

“Jamen, vi er da åbne” vil de fleste bestyrelser sige, meeeen ….. Det bliver spændende.

Vi vil rigtig gerne høre jeres bud på, bestyrelsesarbejdets udfordringer Men især om, hvordan I har fundet løsninger, bragt nytænkning ind i jeres arbejde. Kommenter gerne her, eller på https://www.facebook.com/Landliv.dk/.
Der vil også blive sendt nyhedsbreve ud med orientering og spørgsmål til jer undervejs.
Tilmeld til Landlivs nyhedsbrev https://www.landliv.dk/nyhedsbrev/

Hvordan rekrutterer vi frivillige, og holder deres motivation ved lige?
Der har altid manglet frivillige, siden man begyndte at lave undersøgelser i 30-erne af det frivillige arbejde.
Der har aldrig været så mange, der laver frivilligt arbejde som nu. Men hvordan gør vi det nemt at blive frivillig?
En anden vigtig del er, hvordan får vi flere op af sofaen og deltager, enten som deltager eller frivillig.
Igen vil vi gerne høre om, hvad I har prøvet?

På tværs

Vi har en tendens til at lukke os om selv, og det gør foreninger også ofte – Det er ikke sikkert, at vi tænker over det. Hvad kan vi få ud af at arbejde sammen på tværs af foreninger?

Tendensen i vores samfund er, at vi grupperer os mere og mere – usynligt, men vi kommer til at tilhøre et segment, som det hedder nu om dage. De sociale medier sørger for, at vi bliver linket til dem, der ligner os selv osv.
Det er farligt for et samfund, når dette sker, og den store tillid som vores samfund er bygget på, risikerer at miste sin styrke.
Hvordan laver vi noget, så vi mødes med flere af dem, der ikke ligner og mener det samme som os selv.

Der har været talt meget om samarbejde mellem offentligt – privat erhverv og civilsamfundet. Kan vi gøre noget anderledes, når vi vil styrke kulturlivet på land og i by?

Dette er noget af det, som vi vil arbejde på. Hvis vi kan nå det, vil vi også se på, om der kan skabes nogle nye former for et økonomisk fundament for kulturlivet – og det er ment helt bredt.

Formål med projektet

Formålet er at definere en kulturmotor, se hvilke sammenhænge og dynamikker, der skal afstemmes for at skabe et alsidigt kulturliv, der kan understøtte den moderne landsby.

Formålet er samtidig at finde metoder og kvalificere til nye roller bl.a. for bestyrelsen, som kan gøre bestyrelsesarbejdet mere attraktivt. Ligesom der skal kvalificeres til, hvordan man kan skabe det økonomiske fundament for kulturstederne  – dels gennem traditionelle metoder, men også via aktiv anvendelse af nye digitale løsninger samt forpligtende samarbejde på tværs af kultursted og lokalområde.

Det drejer sig om at finde frem til, hvad skal til for at flere bliver lokalt aktive? Hvordan kan der arbejdes sammen på tværs af foreninger, men også på tværs af sektorer (off – privat og civilsamfund)? Hvordan kan foreningerne lette det organisatoriske arbejde, og hvordan kan et øget samspil med erhvervslivet, som rækker ud over sponsorstøtte og præmier til det årlige ”bankospil, blive til nyskabende og frugtbare forretningsaktiviteter for alle parter.

Projektet løber indtil 1.juni 2020.
Spørgsmål rettes til Mona Hvid tlf: 2126 6566 mona@monahvid.dk

Tak for økonomisk støtte fra Landdistriktspuljen, Morsø Landdistriktsråd og Århus Kommune – uden denne støtte var projektet ikke muligt.