Prøv intelligent samkørsel – og flere metoder til at sprede kendskabet

Styrk landdistrikterne ved at bruge ressourcerne bedre
View this email in your browser

Blive gerne ved med at sprede budskabet om intelligent samkørsel
og prøv det af sammen med andre!Tak til alle jer, der har videresendt, givet input med spørgsmål og kommentarer for at gøre intelligent samkørsel kendt – vi håber, at I fortsat vil gøre en indsats, for ting tager tid  – ikke mindst, når man skal bryde vaner.

I denne uge er opfordringen: Prøv det!

  • opret dig på gomore.dk
  • aftal med én at afprøve det
  • styrke intelligent samkørsel, også når du ikke selv skal ud at køre

“Det er for besværligt”  Sådan lød én af kommentarerne på Facebook, og det viste sig, at det var den første gang, at det tog lidt tid. Og ja, den første gang tager det et par minutter, da man skal oprettes – bl.a. at hensyn til sikkerhed, så man ved, hvem man kører med.

For at blive fortrolig med at anvende det, kan det være en fordel at afprøve det – lav en aftale med én anden, der skal samme vej og så bruge gomore. Så ved I, hvordan det virker.

Og hvis det skal blive til mere, så skal man i starten nærmest skrive det på sin huske-liste at få tilbudt eller efterlyst lift. Jeg har en rutine, at jeg to gange om ugen mandag og torsdag skriver ind de ruter, som jeg skal køre, og hvor jeg gerne vil have nogen til at køre med.
Hvis jeg skal ud at holde foredrag eller lave workshops tilbyder jeg ikke noget lift – her bruger jeg køreturen til at fokusere på den opgave, som jeg skal til. Mens jeg gerne vil have nogen med, når jeg skal til træning, i biografen, købe ind eller på familiebesøg.

Forskel fra Uber og priser for intelligent samkørsel
Steen fra Lundby spørger: Hvordan er sammenhængen mellem Uber og intelligent samkørsel?
Uber kan ikke sammenlignes med intelligent samkørsel!

Ved intelligent samkørsel må du kun tage en pris for samtlige dine passager, der svarer til statens lave kørselstakst .i 2014 kr. 2,10 pr. km.
Hvis du tager mere, er beløbet skattepligtigt, og man må ikke køre pirattaxa-kørsel.

Rettelse: En venlig læser har fortalt mig, at det ikke er korrekt. 

“Mona sådan er ikke loven..
Samkørsel har faktisk i Danmark et punkt i taxiloven, og har haft siden 1999.
Den siger dette.
Stk. 5. Samkørselsarrangementer og kørsel ved benyttelse af køretøjer tilknyttet delebilsordninger anses ikke som erhvervsmæssig personbefordring, jf. stk. 1, såfremt der alene ydes godtgørelse for de med kørslen direkte forbundne omkostninger.
Det betyder at du må max ta hvad der svarer til Benzin/ Diesel og olie, dessuden regnes af trafikstyrelsen sprinklervæske også med i de direkte omkostninger.
Det har altså ikke noget med statens lave takst at gøre men prisen er kun  max  1 kr / km for de fleste biler.”  Stort tak til Hans Nyberg

Lokale app
I Voldum afprøver man en app, som kun en begrænset gruppe borgere kan få lov at anvende – fordelen er, at man kender dem, som man kører sammen med. Ulempen er, at det kræver noget arbejde lokalt for at få det til at fungere og et større lokalt engagement.

Borgere fra Voldum, gæster fra kommuner, region og Landdistrikternes Fællesråd til møde om intelligent samkørsel i Voldum i mandags den 24.11 læs mere her: https://www.landliv.dk/?p=2414

I Voldum bruger man Q Gruops, der kan anvendes på Smartphones og snart også på PC. Den er gratis.
Nogle arbejdspladser/ lokalområder har fået lavet samkørselsapps hos gomore – det koster noget.

Hvordan du kan styrke intelligent samkørsel uden selv at skulle ud at køre!

  • Ved hele tiden at gøre opmærksom på muligheden
  • Når du får en invitation til et møde eller et arrangement, så kan du enten gøre arrangør opmærksom på muligheden med at oprette en “event” på gomore, og få arrangør til sende linket til deltagerne eller oprette en event og sende linket til det til deltagerne.
  • når du inviteres til arrangementer på de sociale medier f.eks. Facebook, så opret en event på gomore, og sæt linket ind på begivenhedens side – med en opfordring til at køre sammen.
  • mind kolleger på arbejdspladsen, i foreninger, … om at huske at lave et samkørselslink, når de inviterer til møder, konferencer, arrangementer
  • lav lokale plakater se nedenfor
  • Vær tålmodig Rom blev ikke bygget på én dag, og det skal gentages igen og igen, og man skal forsøge igen og igen. I starten sker der typisk det, når man har lavet link til en begivenhed f.eks. på Facebook, så kommer der flittig aktivitet på Facebook side, hvor man tilbyder lift og efterlyser lift til arrangementet.. Det er et skridt på vejen, for de fleste skal lige have prøvet det intelligente bare én gang. 
  • Måske skal du tilbyde mange lift før nogen opdager, at intelligent samkørsel også fungerer i vores område – derfor vil det være fint med at få hængt nogle plakater op og brug fantasien til at gøre det kendt

Hvis jeg skriver noget, der lyder for teknisk, eller du synes noget er svært at bruge, så hører jeg det meget gerne mona@landliv.dk

Plakat
Jeg troede i min manglende it-kunnen, at jeg kunne linke til en plakat, hvor I så kunne ændre teksten – men jeg kan kun finde ud af at linke til en pdf-fil, og så kan I jo ikke ændre teksten.

Send en mail til mona@landliv.dk  og skriv Plakat, så kommer den direkte i din mailbox.

Tanja Lykke Jensen, DRAWitBIG har sponsoreret tegningen, som du ser øverst i nyhedsbrevet og på plakaten, så vi alle kan bruge den gratis i f m intelligent samkørsel.
Tanja har jeg kun mødt 1 time, hvor hun underviste i, hvordan man enkelt kan illustrere, hvad man siger f.eks. på møder, selvom man slet ikke kan tegnewww.drawitbig.dk

Der kommer opslag igen mandag, onsdag og fredag på Facebook: Landliv.dk – som gerne må deles, kommenteres – og send gerne nyhedsbrevet videreHvis du ikke er tilmeldt nyhedsbrevet, kan du gøre det her: https://www.landliv.dk/nyhedsbrev/

Med håbet om at vi kommer endnu mere op at køre her i december
hilsen

Mona Hvid

LAG Favrskov gennemfører projektet: ”Intelligent Samkørsel som en mulig løsning af landdistrikternes persontransportudfordringer” i samarbejde med lokalområdet Voldum i Favrskov Kommune og lokalområderne Sandved-Tornemark og Fuglebjerg i Næstved Kommune i samarbejde med Landliv og Aalborg Universitet.
Vil du læse mere om projektet: 
http://lag-favrskov.dk/er-intelligent-samkorsel-vejen-frem-pa-landet/

Projekter gennemføres med tilskud fra Landdistriktspuljen samt Landdistriktsprogrammet 2007-2013

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.