Vi vil arbejde på 3 niveauer, som det kan ses af tegningen:

AMBITIONSPLAN

Den fælles ambition: Hvordan kan en større fælles ambition bidrage som den drivende energi?

 • At brede fællesskabet ud
 • Udsyn (udover egen næse / forening)
 • Bæredygtighed
 • Bidragskultur

ORGANISATIONSPLAN

Organisering: Hvordan kan det organiseres så let og enkelt, som overhovedet muligt, således at tiltag i langt højere grad bliver energidrevet? Åbne op og invitere ind og værne om energien, så den ikke bliver brugt på formalia. 

 • Rekruttering af bestyrelse (hvordan? hvilke kompetencer har vi brug for?)
 • Roller / ændre spilleregler for at være i bestyrelse
 • Formel / uformel organisering

PERSONPLAN

De frivillige: Hvordan kan frivillighed bidrage til, at den enkelte kan se sig selv i et mere ambitiøst perspektiv? – få den enkelte til at opdage/se de ressourcer, som de kan øse af og bidrage med, uden at blive belastet?

 • Få flere med
  • Gør det nemt at blive frivillig
  • Få flere ud af døren
 • Fra at ”gøre for” til at ”gøre med”
 • Netværkskompetencer / ambassadører


Silk-metoden anvendes

Landliv har tidligere arbejdet efter SILK-metoden med meget positive resultater. Hvor udgangspunktet er at få involveret de rigtige mennesker, som er med til at se flere muligheder i en konkret ide – og derefter afprøver og tester man i små-skala.

Vores erfaringer er, at flere tør mere, når det er “små-forsøg” – og det er også meget nemmere at evaluere det, når det kun er en lille test. Det bliver nemmere at se muligheder for forbedringer, som så prøves af.

Udgangspunktet bliver fokus på en fælles ambition.

Jeg tror, at afprøvning og testkørsler af mange ny skæve og skøre, men ikke mindst ambitiøse tiltag, skal være vores fælles drivende ting i projektet.

Det er disse skibe, der sættes i søen, der vil ”afsløre” / vise problemstillinger, der er i forbindelse med de frivillige (både rekruttering og udvikling af frivillighed), og hvilke ting,  der har brug for eftersyn/fornyelse på organisationsplan.

Vi sætter ting i søen, som skaber røre og bevægelse – og samtidig skaber håb og tro, men også usikkerhed og mange spørgsmål.
Tingene afvikles og evalueres, så der kan skabes læring, samt afdække behov for yderligere læring, ændring af organisering m.m.

Vi starter med at sætte nye ting i gang – gerne noget, som man tidligere har arbejdet med, som nu får en ekstra dimension, eller ideer, der har ligget på lager igennem nogen tid.
Derved skabes et udviklingsmiljø, som …..

Helt konkret

Arbejder vi med sprintplaner – der hænger én i hvert hus. Sprintplanen er et meget stort stykke papir, hvor der er beskrevet målene for hvert niveau. Derefter er planen opdelt i måneder i projektets løbetid, samt plads til aktiviteter, der først skal afvikles efter, at projektet stopper den 1.juni 2020.

Hvert område har sin farve post-it:
pink = Folkestedet
lyseblå = Kulturkøbmanden på Mors
gul = fælles aktiviteter.

Sprintplaner hænges op et sted, hvor mange ser dem og giver forhåbentlig anledning til kommentarer og mange spørgsmål.

En gang om måneden holder vi Skype-møde, hvor vi fortæller hinanden om hvor langt vi er nået, giver hinanden sparring, og laver fælles planlægning.