Sommerhøjskole for samfundsnybyggere uge 27 i Gjerrild

#samfundnybygger #samfundsnybyggere

Vi vil genopfinde og nære livet i nærsamfundet, fordi NÆRSAMFUNDET er det sted, hvorfra vi kan hente inspiration til en mere holdbar samfundsmodel.

Et oprør mod ”hamsterhjulet” er ved at tage form overalt i samfundet. Nye bevægelser, både faste og løst organiserede netværk, titter frem.
Mennesker er ivrige efter at undersøge, hvordan vi kan indrette samfundet på en anden måde.

Denne bevægelse vil vi gerne understøtte og vi vil bringe de ivrige, nysgerrige og visionære samfunds-nybyggere sammen i fire dage. Du kan nøjes med at deltage i to dage, hvis du har mest brug for inspiration. Hvis du også gerne vil forme og handle fremefter, kan du deltage alle fire dage.

Vi er nysgerrige på  mennesket og den mentale sundhed, trivsel og livskvalitet.
Vi har skabt en samfundsmodel, der skaber alt for mange syge og skrøbelige mennesker….

Hvordan skaber vi det sunde samfund? Et samfund med overskud til at drage omsorg for familie, venner, naboer og samfundets mangfoldighed? Vi vil hente inspiration i de velfungerende og boblende nyskabende nærsamfund såvel på landet som i byerne.

Vores centrale stikord er: Det udvidede naboskab, den udvidede familie, fra velfærdsstat til velfærdssamfund, samfunds-diversitet og samfunds-resiliens, social bæredygtighed.

Hvornår:
uge 27, mandag kl. 11 – onsdag kl. 10 eller til fredag kl. 11.

Priser:
1.350 kr. for mandag og tirsdag, 2.150 kr. for at deltage alle fire dage.

Tilmelding:
Tilmelding til karen@cura.dk. Du får tilsendt en skabelon pr. mail, som du bedes udfylde, hvor du begrunder din ansøgning om at deltage.

Overnatning:
Der vil være overnatning forskellige steder i Gjerrild. Man kan vælge den overnatningsform, som passer ens behov, ønsker og pengepung. Link til overnatnings-side. Al overnatning er uden morgenmad, da maden er på højskolen.

 • Shelters
 • Vandrehjem
 • B & B
 • Campingplads
 • Kroen
 • Kloster
 • Slot

Forplejning: Vi spiser sammen på Friskolen, hvor der er et dejligt industrikøkken, hvor maden bliver tilberedt af Flashfood Catering og serveres morgen, middag og aften. Maden vil så vidt muligt blive indtaget udendørs, og om aftenen vil der være mulighed for at medvirke ved tilberedningen.

Programmet vil være meget varieret og vi vil inddrage hele Gjerrild by og omgivelser i højskolens aktiviteter.

Vores base er Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, 8500 Grenå.

MANDAG
Mennesker

Sætte dagsordenen for det nye ambitiøse samfunds-nybyggeri
– dilemmaerne
– åbne problemstillingerne og mulighederne
– afdække området – vi tager temperaturen på samfundet
– alle tilstedeværende ressourcer præsenteres
– højskole-tanken som vores rødder

Bål og mad i det fri (for vi er sikker på at solen skinner)

 TIRSDAG
Muligheder
f.eks. den samskabende sektor (4. sektor)

Lad os være nysgerrige på den samskabende sektor
– en masse inspiration
-hvad er det der bobler op
-kigge ned i gryden
-cases på samskabelse og socialøkonomisk entreprenørskab
-Samtalesaloner og Open Space
-Speakers-corner 

Festmiddag på Sostrup Slot og præsentationer fra deltagerne

ONSDAG

Kan vi tænke nærsamfundet anderledes?

 • hvad kan inspirationen bruges til
 • Hvordan kan en ændret holdning til det / de, der stikker udenfor normen, give ny mening og ændret adfærd
 • Omsorg mellem naboer – det udvidede naboskab
 • Psykisk sårbare unge har brug for at være i naturen
 • ?

 Besøg hos Gjerrild-borgere til aftenkaffen

TORSDAG

“Værktøjs-dag” med fokus på organisering, formidling, medier og journalistik
– Mobilisering, facilitering og brug af Facebook-grupper
– Landsbyfortællinger og bydelsløft – mobilisering af identitet, stolthed og netværk lokalt

Bål og mad i det fri

FREDAG

Stor brunch og afslutning/farvel

Forstanderskabet

En højskole har et forstanderskab, og det har vores også:

Karen Lumholt, journalist, foredragsholder, forfatter, direktør for tænketanken Cura + Familiepolitisk Netværk  – bor i Valby, mail: karen@cura.dk tlf:   4014 4980

Mona Hvid, inspirator, foredragsholder, personale- og landdistriktsudvikler, direktør for Landliv a/s
bor i Fuglebjerg, mona@landliv.dk tlf: 2126 6566

Henrik Olsen, forretningsudvikler af 4. sektor virksomheder, iværksætter og direktør for den socialøkonomiske virksomhed Genvirk, ambassadør og rådgiver for Code of Care
bor på Mors, ho@HvorSværtKanDetVære.nu tlf: 2830 3173

Forstanderskabet arbejder tæt sammen med borgerne i Gjerrild om at skabe denne nytænkte og samskabende højskole.

 

https://www.landliv.dk/?p=3007