Transport i landdistrikter – kan vi gøre det anderledes og bedre?

Kan vi sammen og hver for sig finde nye veje til at dække transportbehovet
– som et supplement til den kollektive trafik?

Dette spørgsmål vil  Lokalråd 4262: Lokal råd for lokalcenter Sandved-Tornemark og Grønbro skoledistrikt i samarbejde med andre lokalområder gerne finde nogle svar på.

 

Transport i landdistrikter er en udfordring – nu og i fremtiden, så det fortsat er attraktivt af bo på landet.

Da vi ikke regner med, at der bliver trængsel på vores små veje af busser og anden kollektiv trafik, må vi tænke nyt

Alle er velkommen til at bidrage – med ideer, erfaringer, viden, nytænkning m.m.
Brug ”Kontakt” til at sende os dit bidrag.

Projektet har indtil nu modtaget støtte af Indenrigs og Socialministeriets Landdistriktspulje.

Formål

Ved at inddrage lokalområdet i afdækning af transportbehov, sættes fokus på nye måder  at arbejde med lokalt udviklingsarbejde;  Vi får mulighed for herigennem  – måske – at finde frem til alternativer til at få løst de udfordringer, som den kollektive trafik ikke kan klare, samt medvirke til at transporten fra vores landområder kan blive mere klimavenlig.

Projektet er et modelprojekt, hvor der udvikles og afprøves metoder, så vi og andre løbende kan afdække de lokale behov og sætte nye initiativer i værk – lokalt eller i samspil med andre.

Vi forventer herved at kunne styrke vores lokalområder – herunder vores sociale kapital, samt gøre det mere attraktivt at bo i landdistrikterne – for børn, unge, voksne og ældre samt erhverv.

Har du ideer, så skriv endelig til på projektets hjemmeside www.transportpaalandet.dk

Landliv er ekstern konsulent på projektet.