gå direkte til pressemeddelelse om ambassadørnetværket

De lokale ambassadørers opgaver:

1) at potentielle købere kan henvises af ejendomsmæglerne til dem, så ambassadøren kan fortælle om, hvordan det er at bo her, og tilflytterne kan få stillet alle de mange spørgsmål, som man har, når man står overfor valget af nyt hjem og lokalområde.

2) på den lokale hjemmeside er der kontaktoplysninger, så potentielle tilflyttere kan en ambassadør for at høre om lokalområdet.

2) ambassadørerne sørger for at alle tilflyttere bliver personligt kontaktet  (denne sætning skal præsiceres)

 

Nedenfor kan du læse om baggrunden for at vi gør det, og processen med at lave ambassadørnetværket

Det er ikke blot en bolig man vælger, når man bosætter sig på landet. Der er mange faktorer, der spiller ind – fx at boligerne er billigere. Ofte drejer det sig i høj grad om et ønske om en livsstil, hvor natur, fred og ro, gode udfoldelsesmuligheder, gode vilkår for børn, et rent miljø, et godt nærmiljø har en afgørende betydning for valget af bolig i landdistrikterne.

Som potentiel tilflytter, kan det være vigtigt at få viden om nogle af alle disse faktorer, og en personlig kontakt til en lokalperson kan være et godt supplement til ejendomsmægleren.

Boligkøb er at sammenligne med andet varekøb – det handler som sagt i høj grad om livsstil og identitet. Der er forskel på om man køber en villa på Strandvejen i Charlottenlund eller et nedlagt landbrug på Møn. Den identitet og den livsstil, som man ønsker, er fuldstændig forskellig – og historierne omkring er også forskellige. I forbindelse med valg af bolig lægges der stor vægt på selve huset, dets kvalitet og indretning, men en stor del af boligvalget handler også om lokalområdet. Hvad er det for et område, hvilke muligheder er der, hvordan er den fysiske infrastruktur og er der en god social infrastruktur, og hvilke historier er området bygget på?

Der vil blive afprøvet at en mindre gruppe lokale borgere stiller deres viden om lokalområdet til rådighed for potentielle tilflyttere, således at ejendomsmæglerne kan henvise disse til ”ambassadørerne” for at høre mere ved en uformel snak om lokalområdet og dets muligheder og begrænsninger (ikke oversælge – skuffede forventninger giver utilfredse tilflyttere).

Via lokalråd / medieomtale etableres i hvert lokalområde en ambassadørgruppe.

Der afvikles workshop på tværs af ambassadørgrupperne, hvor man inspirerer hinanden til at skabe rollen som ambassadør, og hjælper hinanden til at finde indhold til det, der kan formidles i det enkelte lokalområde.

Derudover arbejdes der på disse workshops med at sikre mangfoldigheden og forskelligheden i det enkelte lokalområdes ambassadørkorps. Således at der er mulighed for at henvise til repræsentant for børnefamilier, teenagefamilier, personer i plus-alderen og pensionister.

 Da, det vil være en begrænset opgave, at være tale med potentielle købere og modtage tilflyttere, vil netværket samtidig kunne bidrage til andre aktiviteter, der understøtter den sociale kapital, samling og formidling af kulturarv m.m.

Ideen om ambassadørkorps spredes gennem snak i lokalområdet.  Styregruppen vil på sit næste møde begynde at formulere forventninger til ambassadørerne

 okt 2011 Ambassadørerne findes

Ambassadørerne er blevet gjort interesseret gennem samtaler, når man mødes rundt om i lokalområdet. På Vestmøn afholdt man den store Vest-Møn-Messe den 8. oktober, hvor bosætningsprojektet blev omtalt dels af borgmester Henrik Holmer i hans åbningstale, dels gennem Mona Hvids oplæg på messen om projektet, og borgernes rolle som ambassadører i hverdagen. Derudover havde projektet en stand på messen, hvor der kom mange henvendelser – både som interesseret i at indgå i ambassdørnetværket f. eks. “Jeg flyttede hertil for 4 år siden, og sådan én kunne jeg godt have brugt” – og med mange ideer til bl.a. arbejdet med kulturarv.7 ambassadører meldte sig, eller blev af deres lokalråds medlemmer foreslået, at de fik en snak om netværket.

I de øvrige lokalområder besluttede man på lokalrådsmøde at alle medlemmer var forpligtet til at finde en ambassadør. I Bårse blev der i anden anledning holdt borgermøde den 20 oktober, hvor der også blev fortalt om ambassadørnetværket.

3.november 2011 1. møde i ambassadørnetværket

På det første møde i netværket fik man allerede i præsentationsrunden den første markedsføringsopgave: begrund hvorfor du bor netop i det lokalområde.

Grupper på tværs af lokalområder afdækkede, hvad de mener, at måske-tilflyttere og tilflyttere kan have brug for at få at vide, hvorefter man aftalte i de lokale grupper sammen at skaffe denne viden inden næste netværksmøde ultimo januar.

Rollen som ambassadør blev lidt mere præcis igennem storytelling, hvor historierne om en dag i ambassadørens liv i maj 2012 blev fortalt af Maja Nerup Jensen og Jørn Svenstrup. Vi skulle have haft optaget disse historier på video, men det gjorde vi desværre ikke.

November 2011 – januar 2012

De tre lokale grupper arbejdede meget forskelligt

  • den lokale ambassadørgrupper er mødtes en aften – og samlet oplysninger, uddelegerede opgaver, derefter er med én som tovholder blevet lavet en lokalfolder, som er blevet mailet frem og tilbage i gruppen.
  • der har været travlt, så det er ikke lykkedes at samle alle ambassadører, men 2 har sat sig sammen en aften og lavet en liste med informationen
  • de gamle informationsark er blevet fundet frem og er klar til revision.
30. januar 2012 Ambassadør workshop
Vi delte først vores erfaringer fra vores arbejde, og dermed fik vi inspiration til det videre arbejde.
De lokale foldere er kommet langt – lige nu afventer arbejdet med at færdiggøre dem på en udmelding fra Vordingborg Kommune, der er ved at lave en braindingstrategi, og her også vil lave en skabelon til lokale markedsføringsfoldere, som vi vil bruge, hvis det matcher vores behov.
“Et sted, hvor man kan hente historierne”Indtil nu er der samlet fakta sammen – næste fase er at få nogle lokale historier på.
Skal der laves noget, så man kan dele disse historier med hinanden for at blive inspireret?
En ting er, at der skrives, at der er en skole, men hvordan er den skole – hvad har I af historier?
De gode historier om hvorfor I valgte at bo her eller hvorfor I er glade for at bo her – men også fortæl om ulemperne
(historier appelerer til den højre hjernehalvdel, mens fakta til venstre og oplysninger sætter sig mere fast og gør indtryk, hvis begge hjernehalvdele aktiveres)Vestmøn har aftalt at invitere et par ældre borgere, der har stribevis af historier i ærmet om et langt liv på Vestmøn. Kunne det ikke tænkes, at flere kunne få glæde af en sådan aften?
Ambassadørerne er klar nu, vil meget gerne have et møde med en ejendomsmægler for at drøfte mulighederne for samarbejde.
Derudover er der brug for at drøfte om modtagelse af nye
29. marts 2012 3. workshop
Ejendomsmægler Søren Kraneled er syg, derfor arbejdes med denne dagsorden:
Hvordan får vi viden om, når der er flyttet nye ind?
Hvordan og hvornår tager vi imod de nye?
Velkomstpakker
– og hvordan får vi de nye med i det lokale liv?

Hvis du vil bidrage med, hvad man kan have brug for som måske-tilflytter eller tilflytter, så tryk på kontakt, og del det med os.

Forår og sommer 2012

Møn-Nu har så travlt, så arbejdet med ambassadører er udskudt, derfor har projektet selv afholdt et par netværksmøder, for at sikre at alle er klædt på til opgaven, og i august fortæller alle ambassadører, at de er i gang, men på meget forskellige måder

Alle har kun haft gode oplevelser – og udtalelser som “”er I nu sikker på, at folk synes, at det er rart, at I står der” er ikke blevet aktuelt. Der har ikke været nogen afvisninger – tværtimod, så fortæller historierne den glæde hvormed man bliver modtaget , som ambassadør.

Der er flere ting, der skal arbejdes med f.eks. har de større lokalområder brug for budbringere rundt omkring i lokalområdet.

Efterår 2012

Det fungerer med ambassadørerne og folk er fortsat så glade og positive over, at de får besøg.

Der er ved at ske en udvikling, hvor tilflytterne efterfølgende kontakter ambassadøren og beder om hjælp til lokale kontakter o.lign.

Og et lokalområde har fået en hel del tilflyttere, hvoraf mang er børnefamilier, og “vi har også selv fået børn.”

“Før var Røddinge en pensionistby, nu må man køre igennem byen med 25 km/t fordi man skal passe på alle børnene”

samlet logo MBBL