Link til relevante nyhedsbreve  – se længere nede på siden

 

Landsbyforum i Vordingborg Kommune landsbyforum.dk har fået tilskud fra Landdistriktspuljen og LAG har indstillet til medfinansiering til at 3 lokalområder: Bårse-Beldringe, Vestmøn og Lundby kan arbejde med forskellige metoder til at øge bosætningen:

2011-2013

 

 

“Vordingborg har som mange andre landdistriktskommuner en tilbagegang i befolkningsantallet, og derfor vil vi gennem dette projekt lave initiativer, så potentielle tilflyttere får lettere adgang til de kvaliteter, som vi har at byde på.

 

 

Projektets aktiviteter

Vi vil invitere ejendomsmæglerne til at danne netværk med os, så de dels kan give lokalområderne vejledning i, hvordan de gør ikke blot huset, der er til salg, men lokalområdet mere attraktivt. Derudover vil vi lave lokale ambassadørnetværk, som ejendomsmæglerne kan henvise til, der kan fortælle om fordele og ulemper ved lokalområdet, samt være kontaktpersoner til tilflyttere, og hjælpe dem med at falde til.

Samtidig vil vi arbejde på at få unge og gamle til at medvirke til at få fortalt lokalområdets historie – for det er med boliger som med andet, at man ikke blot køber en vare, man vil også gerne have ”historien” og dermed skabes nye veje til at sikre kulturarven.

Vi vil samtidig sørge for at det bliver nemt at finde frem til det, vi har at byde på ved at forbedre vores hjemmesider og søgeoptimere dem.

Og så forventer vi at disse aktiviteter vil give nye vitaminer til fællesskabet og den sociale kapital”

Formand for projektets styregruppe: Søren Vissing Nielsen, Hastrupvej 14, Gishale, 4720 Præstø  svngishale@mail.com

Landliv er ekstern konsulent på dette projekt v. Mona Hvid mona@landliv.dk, Tlf.: 2126 6566

Læs mere :

Læs mere om, hvad vi vil: På landet er ikke kun et sted vi bor, men hvor vi lever

Se præsentation af projektet  PP Bosætning

Nyhedsbreve:

Bosætningsprojekt med en god start dec 2011https://www.landliv.dk/projekter/bosaetning/aktiviteter/bosaetningsprojekt-med-en-god-start/

Hvordan kan vi lokale styrke bosætningen

https://www.landliv.dk/hvordan-kan-vi-lokale-stotte-bosaetningen/

Stol ikke på overskrifterne?    Er det rigtigt, at folk flytter fra landet?

https://www.landliv.dk/stol-ikke-pa-overskrifterne-om-bosaetning/

Noget om helte og om at tage imod nye virksomheder

https://www.landliv.dk/noget-om-helte-og-om-at-tage-imod-nye-virksomheder/

Tag imod tilflytterne – 34,6% gør det ikke

https://www.landliv.dk/tag-imod-tilflytterne-346-gor-det-ikke/

Undgå genflytninger

https://www.landliv.dk/undga-genflytninger-2/

Bosætningsambassadører

https://www.landliv.dk/bosaetningsambassadorer/

Det startede så godt – ikke en historie fra projektet, men relevant

https://www.landliv.dk/tilflyttere-det-startede-sa-godt/

Tilflyttere styrker mangfoldigheden

https://www.landliv.dk/tilflyttere-styrker-mangfoldigheden/

Om at lave landsbyvandringer

https://www.landliv.dk/om-at-lave-landsbyvandringer/

Hjem

samlet logo MBBL

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.