Mikrovirksomheder er det største erhvervspotentiale, som vi har  – og ikke mindst mikrovirksomheder i landdistrikterne spås en stor fremtid.

Vi har været igennem en bølge, hvor stort er godt, og fokus har været på vækst set som større – : større tal i omsætning og større antal ansatte.
Nu er bølgen ved at vende, eller rettere nu er den ved at blive suppleret af en anden bølge: småt er godt

– og når det går rigtig godt, så supplerer de to trends hinanden, og der skabes fornyelse og innovation.

Flaget hejses i landdistrikterne

for den nye tendens. Undersøgelser viser, at ca 400.000 danskere gerne vil flytte på landet, hvis der var bedre uddannelses- og jobmuligheder.

Mikrovirksomheder er en del af løsningen på det sidste – hvor mange kombinerer det gode liv på landet med egen lille virksomhed. Mulighederne opstår fordi den teknologiske udvikling ophæver tids- og afstandsbarrierne. Den kan tage udgangspunkt i de lokale muligheder, hvor man kan se, at der er nogle muligheder, som ikke er udnyttet lokalt.

Cold Hawaii er et godt eksempel på, hvordan der kom mange tilflyttere til Klitmøller, fordi mulighederne er for wind-surfing er suverænt gode.Surferne havde jo ikke lyst til at tage hjem for at arbejde- heller ikke de, der kom fra Tyskland, Holland etc., og så kun surfe i fritiden: de bedste vinde og bølger var der måske om mandagen, så nogle lavede virksomhed med at sælge udstyr til surfere eller skabe services til dem, mens andre havde deres lille hjemmevirksomhed med sig, og betjente kunder i hele verden fra deres computer, når vinden ikke var optimal.Næste udviklingstrin i Klitmøller kan du læse om her: http://www.cowork-klitmoller.dk/ 

Nogle mikrovirksomheder tager udgangspunkt i det stedets potentiale, mens andre bare laver det, som de gerne vil i deres hus på landet, istedet for at sidde med en dyr husleje i København eller Århus. Så du kan sidde i Nybølle, forske sammen med et universitet i Japan og et i USA, få produceret i Indien, og sælge til det franske marked, og mulighederne vokser, efterhånden som flere ting bliver digitaliseret.

Erhvervsudvikling og bosætning hænger tæt sammen

Mikrovirksomheden skaber ikke bare erhvervsudvikling, men styrker også mulighederne for tilflyttere.

Men hvis vi skal udnytte dette potentiale kan vi arbejde med:

– at  skabe et godt miljø for de små virksomheder, hvor de bliver taget godt imod, hurtigt kan få sig et netværk, og få mulighed for at skabe læring og innovation på tværs

– at skabe mulighed for at blive synligt lokalt

– skabe mulighed for samspil med de større virksomheder

– skabe en kultur, hvor vi tager godt imod tilflyttere og nye virksomheder.

Landliv har arbejdet på mange måder med mikrovirksomheder:

– oprettet og drevet netværk af mikrovirksomheder

– arbejdet på at oprette Udviklingshus Fuglebjerg og starte huset, hvor man kan samarbejde på tværs – mellem offentlige, private virksomheder og lokalområdet.

– har været med til at etablere Lokalværk i Odsherred, der arbejder for at skabe netværk og samarbejdsmuligheder mellem grønne og social økonomiske virksomheder, – også netværk for at personer, der er interesseret i at skabe sådanne virksomheder kan mødes

– Mikromekka – et projekt for mikrovirksomheder i yderområder www.mikromekka.dk

  • Landliv deltog i projektets aktiviteter og har bl.a. deltaget i CeBit-messen med støtte fra dette projekt.
  • Havde desuden opgaver med at understøtte eksisterende netværk indenfor turisme /oplevelse, så netværket kan blive mere innovativt
  • Laver workshops om at lære at netværke rent fysisk
  • Netværksworkshops, hvor mikrovirksomhederne hjælper hinanden med at styrke deres virtuelle markedsføring

– Mikrovirksomheder i det tidligere Fuglebjerg Kommune: Styrkelse af erhvervsudviklingen gennem synliggørelse af mikrovirksomheder, og deres skjulte potentialer. Et pilotprojekt etableret af Næstved Erhvervsforening.

– Mikrovirksomheder i Glumsø, Herlufmagle og Fensmark – fortsættelsen, og der arbejdes på at skaffe midler til etablering af yderligere netværk, samt til kvalificering af netværksdrivere

– + det løse

Definition af mikrovirksomheder

En mikrovirksomhed er en lille virksomhed, der ønsker at vækste igennem netværk. og det er ikke det samme som en iværksætter, der endnu ikke har vokset sig stor.
Mange mikrovirksomheder ønsker ikke at vækste i traditionel forstand ved at få flere ansatte, men løser en stigende ordremængde ved at arbejde i netværk.

EUs definition er under 10 ansatte – den anvendes i Mikromekka, mens der i projektet med mikrovirksomheder i den tidligere Fuglebjerg kommune arbejdes med virksomheder, der udover ejer højest har 1 ansat.

http://goo.gl/mciZ4g

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.