samlet logo MBBL

Landliv har medvirket  i mange bosætningsaktiviteter

Her nævnes to projekter, der begge har fået tilskud fra

Landdistriktspuljen og LAG

1) Guldborgsund: Nye fortællinger om landbrug og lokalområder

Om workshops i april 2015 tryk her

Om Bosætnings Håndbog tryk her

2) Vordingborg: Øge og fastholde bosætningen igennem frivilligt arbejde m.m.

 

 

 

Link til relevante nyhedsbreve  – se længere nede på siden

 

 

Landliv er ekstern konsulent på disse projekter v. Mona Hvid mona@landliv.dk, Tlf.: 2126 6566

 

Nyhedsbreve: 

Bosætningsprojekt med en god start dec 2011 https://www.landliv.dk/projekter/bosaetning/aktiviteter/bosaetningsprojekt-med-en-god-start/

Hvordan kan vi lokale styrke bosætningen

https://www.landliv.dk/hvordan-kan-vi-lokale-stotte-bosaetningen/

Stol ikke på overskrifterne?    Er det rigtigt, at folk flytter fra landet?

https://www.landliv.dk/stol-ikke-pa-overskrifterne-om-bosaetning/

Noget om helte og om at tage imod nye virksomheder

https://www.landliv.dk/noget-om-helte-og-om-at-tage-imod-nye-virksomheder/

Tag imod tilflytterne – 34,6% gør det ikke

https://www.landliv.dk/tag-imod-tilflytterne-346-gor-det-ikke/

Undgå genflytninger

https://www.landliv.dk/undga-genflytninger-2/

Bosætningsambassadører

https://www.landliv.dk/bosaetningsambassadorer/

Det startede så godt – ikke en historie fra projektet, men relevant

https://www.landliv.dk/tilflyttere-det-startede-sa-godt/

Tilflyttere styrker mangfoldigheden

https://www.landliv.dk/tilflyttere-styrker-mangfoldigheden/

Om at lave landsbyvandringer

https://www.landliv.dk/om-at-lave-landsbyvandringer/

Hjem