Troen på konkurrence har sneget sig ind i os alle i. Den har altid været en del af erhvervslivet, siden er også blevet en del af den offentlige tankegang med indførelse af konkurrencestaten.Men det er også blevet en vigtig del af foreningslivet.

Da vi startede projektet var det tydeligt, at de 4 frivillighedshuse i Århus Kommune betragtede hinanden som konkurrenter. De konkurrerede på flest frivillige og på antallet af initiativer. Tidligere havde Århus bakket op om denne tankegang, da husene blev målt på konkurrenceparametre.
Selvom ledelsen og ledelsesstilen var ændret, så var det “dem og os” og vi behøver ikke blande os.

Foreninger / lokalråd / .. i konkurrence

Det var meget tydeligt i Århus, men vi ser det alle vegne. Foreninger (fremover bruges det betegnelse for alle former for organiseret fællesskab i civilsamfundet) lukker sig om sig selv – de andre må ikke “stjæle” medlemmerne / de gode ideer, og så er vi jo også i konkurrence om kommunens opmærksomhed og gunst.

“Der er nød nok til alle”

sagde Jens Peter Sørensen (tidligere regionsdirektør i Region Sjælland) ofte på møder, når konkurrencen kom til at fylde og overtage fokus på de vigtige drøftelser.

Den sætning må vi vende og tage udgangspunkt i “Der er nok til alle” og i stedet for at konkurrere med hinanden, så bruge fællesskabet til at løfte hinanden.

Fælles event istedet for konkurrence

På den første fælles workshop for Mors/Thy og Århus, hvor bare placeringen ved bordene fortalte, hvilket hus man hørte til, blev problemstillingen om konkurrence vendt til at se på de forskellige steders styrker. Dette skete i grupper på tværs af lokaliteter, hvor man fik tid til at fortælle om styrker og udfordringer, samt spejle sig i de andre.

Der blev arbejdet ud fra denne skabelon – efter en accept af, at hvis vi skal flytte os, så må vi nok flytte os fra

Selvforståelsen blev skærpet og det gav mod og lyst til at turde se på, hvad man så kunne gøre ved de udfordringer, som hvert sted havde. Her dukkede små frø op om mulighed for samarbejde. Ved den efterfølgende opsamling nogle af frøene til en løs ide om at lave en event sammen på tværs af alle lokaliteter. “Det var godt nok lidt vildt” sagde én på vej ud af døren, “men lad os se om det kan lade sig gøre.”

Rammerne blev sat – kreativiteten blomstrede

Styregruppen påtog sig at sætte de første streger til en ramme for den fælles event: Vildmarksdagene den 22 – 26. april 2020, hvor foreninger fra Mors / Thy og Århus laver foredrag, fælles spisning, koncerter, værksteder ….

Iderigdommen var overvældende, og på de kommende workshops bidrog alle til ideer, og til hvem, der kan være med til at realisere dem og hvordan det skal realiseres.

Planlægningen var kommet rigtig langt, da vi fik besøg af Covit-19