Hvordan får vi mere ud af det?

At kombinere vores forskellige ressourcer i lokalområdet og bæredygtig udvikling

 

Lørdag 9. november kl. 9.30 – Søndag 10. november kl. 13.00

Hotel Maribo Søpark, Vestergade 29, 4930 Maribo – tlf. 54 78 10 11

 

 

Invitation

Du inviteres hermed til at deltage i en spændende 1½-dags konference, hvor vi sætter fokus på at få mere ud af de ressourcer, der findes i lokalområderne rundet om i regionen.

Formålet med det årlige regionale mødested er at skabe mulighed for at lokalsamfundenes ildsjæle kan få inspiration og udveksle viden og erfaring. Hermed styrkes den aktive borger og lokalsamfundene, og en bæredygtig udvikling i regionen fremmes.

Vi bruger mange gode kræfter på at skabe udvikling i vores lokalområder, og der er mange steder skabt et godt fundament for den lokale udvikling. Alligevel kunne vi måske få mere ud af de ressourcer, der bliver brugt, og de ressourcer, der findes i lokalområdet?

  • Om lørdagen vil Hanne Tanvig inspirere os til at få nye vinkler på det lokale udviklingsarbejde.

Sidste oplæg på Ildsjælekonferencen i 2011 var Hanne Tanvig, Seniorrådgiver  ved Københavns Universitet. Og i evalueringen var der et stort ønske om at lære mere om, hvordan man omsætter Hannes teorier til praksis. Siden da har bl.a. Hanne forsket i: ”Nyt brug af landet – integrerende iværksætteri” og ”Når projekter skaber udvikling”.

På trods af at der er gået så lang tid, så er jeres ønsker fra den foregående konference stadig meget aktuelle. Derfor vil dette års fælles arbejde med at styrke en bæredygtig udvikling af lokalsamfundene tage fat i, hvordan I gennem de forskellige former for ressourcer – i fagsproget kaldet kapitaler – kan få mere ud af det udviklingsarbejde, som I sætter i gang.

 

  • Om søndagen får vi besøg fra Mors. Henrik Bjørn Olsen vil øse af sine erfaringer og mange forslag til at

organisere arbejdet i lokalsamfundene og gøre det med passion og engagement.

Han lægger vægt på to helt basale behov. Det ene er at være en del af et meningsfuldt fællesskab, og det andet er at have mulighed for at skabe noget – og gerne sammen med andre.

Udover at være lokal ildsjæl på Mors har Henrik 15 års ledelsesmæssig baggrund fra erhvervslivet. I de senere år har han som selvstændig rådgiver særligt arbejdet med forretningsudvikling og forandringsprocesser.

 

Tilbagemeldingerne fra de tidligere konferencer er, at det er vigtigt med gode oplæg, men det vigtigste er at I får rammerne til at kunne udveksle erfaringer og få tid til at tænke nyt. Derfor er der ikke så mange oplægsholdere, som ved tidligere konferencer.

Dagene vil variere mellem oplæg, erfaringsudveksling og forberedelse af det arbejde, som I vil videreudvikle eller skal i gang med i jeres lokalsamfund.

 

Ildsjælekonferencen er en del af Regions Sjællands strategi for bæredygtig udvikling – Lokal Agenda 21- strategien.

 

Deltagelse

 

Deltagerantal: Maks. 60 – så hurtig tilmelding anbefales

 

Deltagerbetaling: Budgettet er i år mindre end i de tidligere år. Derfor er der en egenbetaling på 450 kr. svarende til prisen for overnatning – hvis du ikke overnatter skal du ikke betale.

 

Tilmelding:

Senest fredag 25. oktober 2013

til Agnete Lund Andersen – ala@regionsjaelland.dk – Tlf.  57 87 57 50

 

Vi sørger for at reservere jeres værelser, og I afregner selv med hotellet ved ankomsten.

 

 

Program

 

Lørdag 9. november

Kl. 9.30               Ankomst og check in – og en kop kaffe eller te efter køreturen

 

Kl. 10.00            Velkomst og præsentation af konferencens tema og arbejdsmetoder

v/ Bjarne Rasmussen, Koordinator af Bæredygtig Udvikling, Region Sjælland samt Mona Hvid, Landliv a/s

 

Kl. 10.30            Når lokalsamfund skal skabe udvikling – mere end projektmageri

v/ Hanne Tanvig, Seniorrådgiver, Københavns Universitet.

Landdistriktsudvikling opfattes af de fleste som et spørgsmål om projekter – altså at mange ildsjæles projekter = udvikling. Nu kan man altid diskutere, hvad udvikling er, men hvis den handler om at fremme befolknings- og erhvervsudvikling i områder, hvor det ikke bare kommer af sig selv, skal der mere til end projekter i bred almindelighed. Lokalsamfundene skal kunne agere strategisk og f.eks. selv kunne binde ”bottom up” og ”top down” sammen, hvor projekter så bliver en del af en langt større helhed.

Der, hvor det er lykkedes, skabes nye ringe i vandet. Hanne vil i sit indlæg komme ind på, hvorfor det er sådan, og hvordan man kan komme dertil.

 

Kl. 12.00            Frokost

 

Workshop om lokale ressourcer/kapitaler i lokalområdet

Kl. 13.00            Om ressourcer/kapitaler – set i et landdistrikts- og miljøperspektiv

v/ Bjarne Rasmussen og Mona Hvid

 

Eftermiddagen går med, at I laver en værktøjskasse, så I lettere kan synliggøre og formidle kapitalerne, dvs. de ressourcer, som I har i jeres lokalområde.

 

Kl. 13.30            Vi deler os i grupper og arbejder efter en såkaldt stjernemodel (det bliver forklaret). Vi identificerer de ressourcer, der findes i lokalområdet. Der skal især sættes fokus på ”utraditionelle ressourcer”, som vi måske er tilbøjelige til at overse i hverdagen. Hertil  vil vi bruge billeder, hinandens erfaringer, lytter og skaber nye idéer.

Slut af med at udvælge et eksempel på en ressource, som I vil præsentere på plenum.

 

Kl. 14.15            Plenum: Ultrakort opsamling (1 min) fra hver gruppe – og refleksioner

Kl. 14.45            Kaffe-/tepause

 

Kl. 15.00            Grupperne arbejder videre med at udvikle nye måder og værktøjer til at synliggøre lokalområdernes ressourcer. Værktøjerne beskrives på plancher/flipover ark.

Slut af med at finde det værktøj, I vil præsentere på plenum.

 

Kl. 16.15            Plenum: Opsamling fra 2. runde, hvor vi inspirerer hinanden til at anvende værktøjerne, når vi er hjemme igen. Hvem kan bruge dem, kan der være andre anvendelsesmuligheder, kan der skabes samspil mellem erhvervs- og lokaludvikling osv.?

Koncert og foredrag

 

Kl. 17.00            Vi går til Domkirken

 

Kl. 17.15            Koncert i Domkirken. Domorganist Hans Jørgen Østergaard vil gerne give en halv times koncert, hvor vi bl.a. vil få mulighed for at høre det nye orgel, der skal indvies næste dag.

 

Kl. 18.00            En anden måde at få aktiviteter og ressourcer på i en landsdel: QLF – et anderledes netværk for kvinder på Lolland-Falster, der i løbet af et par år er vokset til over 400 kvinder. Et netværk, der både styrker erhvervsudvikling, bosætning (tilflyttere siger, at dette netværk er guld værd) og udviklingen på andre måder.

 

Kl. 18.45            Pause før middagen

 

Kl. 19.30            Middag

 

Kl. 20.30            Socialt samvær med overraskelser

Søndag 10. november

 

Kl. 8.30               Morgenmad

 

Kl. 9.15               Fra mangfoldige idéer til den nødvendige passion for en fælles indsats

v/ Henrik Olsen, aktiv ildsjæl på Mors, rådgiver (Cand. Merc., MBA International Management og Master i Emotionel Intelligens).

Hvem er katalysatorer for at idéerne ikke bare fødes, men også får tilført en nødvendig energisk starthjælp?

Hvordan sikrer vi, at vi ikke havner i et kaos af idéer bestående af en mangfoldighed af forslag, der peger i alle mulige retninger og i sidste ende risikerer at dræne lokalområdet for energi og fællesskabsfølelse?

Hvordan får vi alle ildsjæle, bestyrelser og foreningskræfter til at tænke og handle i samme retning, således at der opleves en reel interesse, opbakning og levedygtighed for den fælles indsats?

Det lange seje træk kræver en tro på, at målet er det rigtige, og det kræver en sammenhørighed omkring en fælles passion for målet og vejen derhen.

Hvad siger vores erfaringer? Kan vi inspirere hinanden?

 

Kl. 10.30            Kaffe-/tepause

 

Kl. 10.45            Vi laver et fælles idékatalog om hvordan vi understøtter de gode initiativer.

 

Kl. 11.45            Opsamling – evaluering – og andre gode ting

 

Kl. 12.00 –          Frokost og afrejse

Kl. 13.00

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.