Dette emne har Landliv arbejdet med siden 2010 – og hver gang har tiden gjort, at der er nye muligheder.Kristan Stokholms busstoppested

Udgangspunktet er det samme hver gang – der bliver nedlagt flere busser eller de kører sjældnere, men mulighederne for at finde løsninger udvides hele tiden.

I perioden marts – juli arbejder Landliv med “Mobilitet i landdistrikterne” i Billund Kommune, hvor jeg i samarbejde med de 8 lokalområder skal afdække behov for transport, der ikke løses i dag og facilitere processer, så landområderne finder løsninger.

Det må i mange tilfælde være noget, der går på tværs i kommunen, men der vil også kunne opstå helt lokale løsninger.

I skal også vide, at det ikke er mig, der kommer med løsningerne – det er jer, der har skoen på, og det er jer, der kender jeres område, og dermed også jer, der med nye øjne kan spotte nye muligheder.

Vi starter den 31.3. med “nye øjne”  hvor der er ildsjæleværksted i Vorbasse

Du må meget gerne deltage i debatten på Facebook https://www.facebook.com/transportpaalandet/

Vil du være med i at tænke nyt eller har en konkret udfordring, så skriv til mig mona@landliv.dk tlf:  2126 6566