I 2006 blev Landliv etableret i et samarbejde med meget forskellige aktører med fokus på udvikling af landdistrikter – en forskningsinstitution, et regionalt erhvervscenter, en landbrugsforening og en konsulentvirksomhed.

Et utraditionelt (og til tider meget besværligt) samarbejde på tværs med fokus på udvikling af landdistrikter.

Samarbejde på tværs har altid været kendetegnet ved Landlivs arbejde – da vi oplever, at derved kommer der nye øjne og nye perspektiver til.

Efterhånden rygtedes vores erfaringer med landdistrikter også til byområder, der havde brug for at udvikle sig. Det gav nye opgaver, men også værdifulde indsigter i forskelligheden på, hvordan man agerer i foreningslivet i land og by.

Landliv har kørt på meget lavt blus i nogle år, på grund af Mona Hvids svære sygdom, men er nu tilbage med fokus på udvikling af foreningslivet.

Forenings-Danmark er noget af det særlige ved Danmark, men Forenings-Danmark er også inde i en svær periode, hvor der mange steder er behov for fornyelse.

  • Det er blevet meget svært at rekruttere nye medlemmer til bestyrelserne, som ofte er kendetegnet ved at være meget lyse i toppen.
  • Mange bestyrelser har meget travlt med at skabe ikke blot rammerne, men også lave det praktiske arbejde, som medlemmerne kan komme og nye. Mange medlemmerne er blevet forbrugere, der ikke er opmærksom på, at det er et fællesskab, der har brug for, at man også bidrager.
  • Pandemien har gjort det svært for mange foreninger – måske kan vi ånde lettet op, men det er ikke den sidste store forandring, som vil ryste fundamentet under os. Der tales om senfølger af pandemien – mange spår, at de næste ”1000 dage vil blive de mest turbulente og dramatiske i efterkrigstiden. Vi skal forberede os på en periode præget af uforudsigelige begivenheder, fragmenterede og ukoordinerede svar på udfordringerne, og en udskilning af vindere og tabere i en verden med kurs mod tipping points med risiko for katastrofale konsekvenser. Med andre ord: De udfordringer, vi har oplevet de seneste år – ikke mindst forårsaget af pandemien og klimaforandringerne – vil accelerere de næste tre år. Det er i hvert fald opfattelsen hos 89 procent af eksperterne i rapporten: Global Risk Rapport. Kun 11 procent tror på et globalt opsving.” jan 2022

Landliv arbejder med foredrag, workshops og kan også købes som konsulenter.

Landlivs bestyrelse og direktion 

Bestyrelsesformand: Uffe Nielsen, tidligere direktør Næstved Erhvervsforening, professionel bestyrelsesmedlem i en række virksomheder og organisationer

Louise Wever Juhl, revisor, Økonomichef TV2-East, bestyrelsesarbejde i NGO-er

Kirsten Berggren, tidligere medarbejder i sparrekasse, bestyrelsesmedlem eller revisor i en lang stribe foreninger

Direktør Mona Hvid – konsulent siden 1986, fokus på landdistrikter siden 2008

Kontakt:

Mona Hvid, Dalsgårdsvej 153, 4250 Fuglebjerg mona@monahvid.dk tlf: 2126 6566

cvr. nr. 2939 3966