Er Intelligent Samkørsel vejen

frem på landet?

Intelligent samkørsel, som betyder samkørsel, hvor et lokalsamfund med hjælp fra den sin pc eller smartphone koordinerer kørslen imellem dem, der har ledig plads i deres bil og dem, der har brug for et lift.

Læs også: Invitation til møde om Intelligent Samkørsel i Voldum 24.11

Der bliver færre og færre busser i landdistrikterne, samtidig er det vigtigt for at blive ved med at være et attraktivt sted af bo eller flytte til, at man kan komme til og fra. Ved at bruge Intelligent Samkørsel sparer vi penge og skåner miljøet, men det giver også mulighed for at styrke landsbyfællesskabet.

VIL DU VÆRE MED TIL AT UDBREDE KENDSKABET TIL INTELLIGENT SAMKØRSEL I DE NÆSTE 3 UGER      (hjemme fra din stue), så send en mail til mona@landliv.dk – emne Samkørsel

Ny teknologi gør det nemt at få koordineret samkørsel, hvor man før måtte ringe, SMS’e eller maile rundt, for at få det koordineret.

Mange kender ikke de nye muligheder, der udvikler sig meget hurtigt. Derfor er et lokalområde i Jylland og et på Sjælland inviteret med til at afdække holdningen til intelligent samkørsel og kørselsbehov via omfattende spørgeskemaundersøgelser og praktisk afprøvning af forskellige telekommunikationsplatforme og APP’er, og andre mobiliseringsmetoder, og på baggrund heraf medvirke til at skabe viden om intelligent samkørsel og dets potentiale.

Projektets formål
Projektets formål er at afklare i hvor stor grad Intelligent Samkørsel kan smidiggøre og modernisere persontransporten i landdistriktsområder ved, at borgerne kører sammen og benytter sig af Intelligent Samkørsel – dvs. de deltagende bilister, kan se hvem i lokalområdet, der gerne vil med op at køre i samme retning som bilisten, og samtidig kan den, som ønsker et lift se hvilke bilister, der skal i den rigtige retning.

Som en helt afgørende forudsætning for projektets succes er at bevidstgøre befolkningen i landdistrikterne omkring eksistensen af Intelligent Samkørsel og de muligheder, det giver. I den sammenhæng vil der blive udarbejdet en robust manual/håndbog for udbredelse af Intelligent Samkørsel, så erfaringerne kan anvendes bredt i de danske landdistrikter.

Forskergruppen er nu så langt fremme, at man sammen med LAG Favrskov og Voldum Lokalråd inviterer alle interesserede til et evaluerings- og debatmøde i Voldumhallen 24. november. Temaerne, der skal drøftes er blandt andet: ”Hvad har vi lært om folks holdninger til Intelligent Samkørsel”, ”Erfaringer fra Voldum” og ”Hvad sker der i fremtiden ?”.

i 2015 vil I blive inviteret til et lignende møde på Sjælland.

Hvem
LAG Favrskov gennemfører projektet: ”Intelligent Samkørsel som en mulig løsning af landdistrikternes persontransportudfordringer” i samarbejde med lokalområdet Voldum i Favrskov Kommune og lokalområderne Sandeved-Tornemark og Fuglebjerg i Næstved Kommune i samarbejde med Landliv og Aalborg Universitet.

Projekter gennemføres med tilskud fra Landdistriktspuljen samt Landdistriktsprogrammet 2007-2013

Kontakt:
Niels Agerholm, Aalborg Universitet na@civil.aau.dk
Jørgen Møller, Aalborg Universitet jm@plan.aau.dk
Mona Hvid, Landliv mona@landliv.dk
Merethe Juul Thysen, LAG Favrskov mjt@lag-favrskov.dk

Projektet er afsluttet

Du kan finde materialerne fra projektet på http://lag-favrskov.dk/

Det tager tid at ændre vaner, og måske var vi for tidligt ude – det er jo først nu, at deleøkonomien er ved at blive kendt i DK.
Og hvis intelligent samkørsel skal virke, så skal der jo være flere, der bruger for, at det fungerer. Derfor er det en rigtig god ide, at det er en større gruppe / et lokalområde / .. der beslutter sig for at spare på ressourcerne og gavne miljøet ved at bruge samkørsel mere.

Samkørsel bliver mere og mere udbredt, og GoMore.dk arrangerer i gennemsnit 10.000 samkørsler om ugen – og det er ikke bare de lange ture.

Jeg håber, at projektet og dets aktiviteter har givet mere kendskab til mulighederne, og flere efterhånden tager samkørslen til sig.
Mona Hvid

Etableret med tilskud via LAG Favrskov og Landsbyrådet - klik for fuld størrelse.

Intelligent Samkørsel med tekst

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.