I første omgang fortælles om projektet på Landsbyforum og Landlivs hjemmeside.

Dernæst skal indledes et samarbejde med Vordingborg kommune m.fl. da projektet ikke kan løfte denne opgave alene.

Og så vil vi i hele projektet overveje, hvorvidt og hvordan vi kan bruge de sociale medier til denne markedsføring af vores lokalområde.

Fra projektbeskrivelsen

Hvordan finder man som potentiel tilflytter frem til vores lokalområders fortræffeligheder?

Der er p.t. ikke nogen hjemmeside, der gør dette.

Landsbyforum har en hjemmeside www.landsbyforum.dk,  hvor vi fortæller gode historier om lokalområdet, og Vordingborg Kommune har ligeledes en hjemmeside, hvor man kan søge oplysninger, men vi mangler at få gjort vores lokale hjemmesider mere lettilgængelige og sikre optimal søgeoptimering på disse.

Vi vil gerne oprette en platform eller andet, så det bliver nemt at få adgang til egnens, men også de enkelte lokalområders fortræffeligheder / muligheder.

Der er brug for professionel hjælp til at få skabt en form, der er let at arbejde med og let at komme til.

Drømmen er at lave en kogebog/manual, hvor man selv kan oprette en underside uden brug af professionel hjælp, inkluderet søgeoptimering. Der vil, hvis det kan lade sig gøre, blive taget udgangspunkt gør-det-selv-hjemmesider, der allerede findes på nettet.

Vi opretter i første omgang en sådan side på Landsbyforums platform. Det kan være til at beskrive et lokalområde, sikre samspillet i lokalområdet, et projekts hjemmeside m.m.. Landsbyforum udarbejder et sæt etiske regler for anvendelsen af denne platform. Derefter vil vi sammen med kommunen se på mulighederne for at gå i gang med at udvikle en strategisk platform for bosætning og videndeling for borgerne i landdistrikterne, hvor kommunen og eventuelt de lokale ejendomsmægler bidrager med deres input hhv. annoncer.

Marts 2012

Der er blevet ledt på andres hjemmesider, konsulent og en repræsentant fra styregruppen  har  kontaktet leverandører, holdt møder med potentielle leverandører, men vi er vist lidt tidligt ude.

Info-Land ville kunne tilfredsstille nogle af vores behov men det koster penge. Projektets midler kunne bruges til de 3 deltagerne lokalområder, men dette er et pilotprojekt, hvor de øvrige lokalråd skal kunne gøre-lige-så tilpasset deres lokalområde.

Der arbejdes med i alle lokalområder at de lokale hjemmesider også er et tilbud til tilflyttere.

Resten af 2012

Dette har krævet mange kræfter, og der har været mange overvejelser, og venten på hinanden osv.

Nu er der lavet en hjemmeside vordingborg.nu af Vordingborg Kommune, hvor en del af den kravsspecifikation, som projektet har arbejdet med, er blevet integreret.

Der mangler at den rigtig kommer i drift – altså at vi ved, hvordan vi kan bruge den og til hvad.

 

Vi har arbejdet meget med Facebook, for at se om vi kunne skabe et mere dynamisk redskab til vores lokale arbejde.

Bårse-Beldringe fik i efteråret 2011 rigtig mange med på at bruge Facebook i kampen for at bevare skolen og nu har de udnyttet dette til at blive en formidlingskanal til lokalområdet, men også til potentielle tilflyttere.

Hvordan får vi udbredt det?

2013

Vi har brugt mange kræfter på at få skabt sammenhæng imellem Landsbyforums og bosætningsprojektets behov og de øvrige interessenters krav til Vordingborg.nu. Ind i mellem er arbejdet gået helt i stå i kommunen p.gr.a. manglende ressourcer, men ssamlet logo MBBLå har vi presset på igen.

Det skal nok lykkes!