samlet logo MBBLEjendomsmæglerne er helt centrale i forhold til at få tilflyttere, og vi vil gerne hjælpe dem i deres arbejde, så ejendomsmægleren har til opgave at sælge huset, men kan dele opgaven med at sælge området med en af de lokale ambassadører.

Derfor vil vi etablere et netværk med de lokale ejendomsmæglere for at skabe rammerne for samarbejdet.

Det første møde med ejendomsmæglerne er den 13. september kl. 19.  – det blev udsat til den 6. oktober.

Senere vil vi samarbejde med ejendomsmæglerne om, hvordan et område præsenterer bedst for potentielle tilflyttere – og vil bruge dette som inspiration til at se på om der er noget vi kan gøre for at gøre området mere attraktivt – også rent fysisk

 

Kontakt og invitation:  Det er vigtigt at ejendomsmæglerne får en personlig kontakt inden de får en skriftlig invitation i august. Mona opretter et deleregneark til Google, hvor man skriver navne m..m på ejendomsmæglere ind, samt hvem der vil kontakte vedkommende.

Dette skete også, men ejendomsmæglerne er meget pressede, så flere ville vente til vi havde noget meget konkret at byde på.

Møde den 6. oktober med ejendomsmæglerne 

Et meget livligt og udbytterigt møde med masser af inspiration til det videre arbejde:

 • Igangværende initiativer

1. Ejendomsmæglerne har sammen med en række andre repræsentanter fra interessenter arbejdet på et oplæg til Vordingborg kommune om et brandingoplæg, som vil blive politisk behandlet i løbet af efteråret, så der ligger en køreplan inden nytår.
Hvor det vigtige er, at der både lægges vægt på de bløde værdier: nærhed, naturen, kunst og kultur, men der er ifølge ejendomsmæglerne også brug for de hårde værdier: at skaffe erhverv til området og jobs – herunder mikrovirksomheder, der giver jobs til andre, og liv på landet

2. Der etableres et projekt den 14.oktober: Møn NU- hvor erhverv,turisme, handelsstand, industri indgår i et samarbejde for at sætte mere fokus på Møn og medvirke til at sætte gang i udviklingen.
3. Bosætningsprojektet, hvor det er civilsamfundet, der forsøger at give deres bidrag til at øge bosætningen.

Det er vigtigt, at der sker en løbende orientering mellem de forskellige aktiviteter for at undgå at nogen bliver forvirrede.

 • Hvad sælger et lokalområde?

(emnerne er ikke prioriteret, blot sat op i nummerorden for at gøre det overskueligt)

 1. Netværk.

Det er et vigtigt salgsargument, at der er netværk – at der er et nærmiljø og der er liv.
og der blev vist eksempler på ,hvordan lokalområder har skabt sig en fremtid igennem det frivillige arbejde f.eks. Borre, der fik en borgerforening med en meget aktiv tilflytter i spidsen, og som har medvirket til at byen har fået liv, og f.eks. Borre Brugs udvider. Udby, der ligeledes med en tilflytter i spidsen har udviklet sig i løbet af 3-4 år.

2. Naturlige samlingssteder
Et andet salgsargument er steder, hvor der skabes samling f.eks. Hårbølle Kulturhus – et sted, hvor man kan mødes med andre, hvis man gerne vil integreres.

 • Jungshoved har lige nu en stor udfordring, fordi Brugsen er lukket – for butikker er andet end et sted, hvor man køber kaffe – butikkerne er også et uformelt samlingssted. Hvordan får Jungshoved løst denne udfordring?
 • I Faksinge har en tilflytter skabt et samlingssted – primært for mændene. Han satte en bænk op, og satte sig der søndag formiddag kl. 9.30 med en kande kaffe og 2 krus – og nu er det stedet, hvor man kan komme og få en snak. Nogle er også begyndt at invitere andre med, som ikke plejer at komme. Det har bl.a. resulteret i, at man har skudt penge i en fælles vinmark.

Bruge forsamlingshusene

3. Fællesskab
Vigtigt at have noget at være fælles om.

4. Aktiviteter
Handelslivet er vigtigt, og der sker noget i byerne – samtidig skal det være let at finde frem til, hvor der sker noget.

5. Offentlig service
Offentlig service som skoler, daginstitutioner m.m. er en forudsætning, men hvor tæt de skal være på er man lidt uenige om
men man kan lynhurtigt se resultater, hvis der rasles med sablerne om skolelukning. Det har en domino-effekt bare der bliver talt om det.

Transport på landet skal der også gøres noget ved, måske via mere fleksible telebusordninger, således at det også er muligt at deltage i foreningslivet m.m.

6. Stedets aktiv
Jo tydeligere stedets aktiv kan præsenteres, jo lettere er det at få de rette tilflyttere til at komme.
her er Hårbølle et rigtig godt eksempel, som har gjort sig attraktiv for den kreative klasse, og når de først er flyttet til, så flytter de kun rundt.

7. Hvordan præsenterer stedet sig rent fysisk
Der er ikke så mange skampletter i Vordingborg, der er blevet ryddet meget op, men der er fortsat brug for en indsats.

 • I Borre hjalp hele byen hinanden med at få ordnet haven
 • og det skete på en måde, så de socialt dårligt fungerende blev integreret
 • Fraflytning

Ejendomsmæglerne oplever at årsagen til fraflytning primært er følgende:

 • tættere på job – træt af at pendle
 • tættere på venner – de, der flytter efter 1½ år er oftest med denne årsag
 • seniorer, der vil flytte tættere på børn og børnebørn
 • evt tættere på kulturelle tilbud – (som de ofte alligevel ikke bruger) og det er ikke altid tydeligt, hvor mange kulturtilbud, der er i lokalområdet

citat fra Vest-Møn-Messen: Hold da op med tilbud her er, når først man opdager dem.

 • Hvad kan de lokale gøre?

Lad være med at fortælle de dårlige historier – alle er lokale ambassadører.
Ejendomsmæglerne har mange oplevelser med, at der er naboer, der sørger for at fortælle de dårlige historier (måske ubevidst) – det dur ikke!

Ejendomsmæglerne kan give besked til naboerne, om at der flytter nye ind – måske bedre at bruge ambassadørerne.

 • klip hækken og slå græsset
 • tage den gøende hund ind
 • vær ordentlig
 • få nogle konstruktive historier, når man taler med lokale
 • ved fremvisninger, smil og hils (og ikke blande sig midt i handlen)

 

 • Ambassadørnetværk

blev drøftet. Søren Kraneled har rigtig gode erfaringer med at have en ambassadør på Fejø, hvor rammerne for arbejdet vil være meget anderledes i Vordingborg Kommune end på en ø, men der kan hentes inspiration.

“det er vigtigt, at nogle tager hånd om tilflyttere, hvis de vil have det”

Det er vigtigt, at der bliver én tovholder fra hvert lokalråd, som ejendomsmægleren retter henvendelse til, vedkommende kan herefter uddelegere til de øvrige ambassadører (/borgerforeningen)

Ejendomsmæglerne på Møn vil gerne allerede nu have ambassadører fra hele Møn – og selvom projektet primært er rettet mod Vestmøn for at skabe nogle erfaringer, vil personer der melder sig som ambassadører fra Østmøn også kunne deltage.
Erfaringerne fra de 3 lokalområder vil løbende blive delt med de øvrige lokalråd.

Ambassadørerne skal kende noget overordnet til branchen, og det foreslås, at noget af kvalificeringen sker lokalt.

Søren Kraneled har efterfølgende tilbudt at ville deltage i noget af kvalificeringen af ambassadører.

 • Tage imod de nye

Hvornår skal man komme?
måske skal der arbejdes med spilleregler for dette – samtidig være bevidst om at folk er forskellige.

Indflytterbrev – hvilket sted du er flyttet til, og hvad vi laver

Tilbud med gratis tilbud (Vestre Neble, der tilbyder et års gratis medlemsskab i idrætsforeningen)

Tage folk med f.eks. til byfesten “kom og deltag – vi skal have nye med”

En ejendomsmægler havde i en årrække julefrokost for alle sælgere og købere – det var noget, der blev talt om.

At træne i at være åben overfor de nye: tilmelding til badminton ved sæsonstart – alle havde så travlt med at tale med dem, de kendte, at der ikke var tid til at hilse på de nye. Der ydermere fik at vide, at de først kunne få banetider, når de gamle havde fået deres.

 • Præsentationsmateriale

Informationsblad om byen på 1 side – som ejendomsmæglerne kunne have med, når de viser frem: hvad er det særlige ved dette sted
Alle beboerforeninger har sit blad – kunne man lave et præsentationsblad for hvert lokalområde.
Evt med et fælles layout til omslaget – hvor man sætte sit eget navn, logo, billede, på, og med forskelligt indhold – og ikke mindst med link til egen hjemmeside

Ejendomsmæglerne erfarer, at det er de lokale folder, der bliver taget på deres kontor, mens der ikke er meget afsætning på den store kommunale folder: Adgang til det hele liv

Vise, at man flytter til noget unikt!

Vær opmærksom på, at det er værdierne der sælger f.eks. pilerens anlægget: miljøbevidsthed ,folk kan spare penge, og det er noget praktisk, som vi gør sammen.

Hjemmesider
Hvad søger man efter, hvis man leder efter en bolig på denne egn?
Det er et af de spørgsmål, der skal findes svar på. For de fleste tilflyttere vil kommunen først være interessant et godt stykke inde i processen.

Husene på borgerforeninger / lokalråds hjemmesider har større effekt.

Det aftales, at der etableres et samarbejde, hvor ejendomsmæglerne kan linke de huse, der er til salg til de lokale hjemmesider, og de lokale hjemmesider kan få links fra ejendomsmæglernes hjemmesider om hvilke huse, der p.t. er til salg i deres område.

Vil man kunne lave en platform med et landkort, hvor man kunne linke til de enkelte lokalområders hjemmesider?

 • Samarbejdet fremover

Der er udtrykt interesse for samarbejdet fra alle ejendomsmæglere, og det vil udvikle sig løbende.
Det er aftalt,

 • at vi gensidigt orienterer hinanden, når der sker større aktiviteter – for at sikre sammenhæng mellem de forskellige aktiviteter
 • at der uddannes ambassadører, som ejendomsmæglerne får let adgang til
 • at der laves link fra ejendomsmæglernes hjemmeside til de lokale hjemmesider og omvendt
 • at der laves en kort præsentationsmateriale, som ejendomsmæglerne kan have med til potentielle købere
 • og så må tiden vise om der kommer mere på listen.