samlet logo MBBLDer er i juni 2011 over 700 boliger til salg i Vordingborg Kommune.

Statistikken fra Vordingborg Kommune  viser, at der er områder af Vordingborg kommune, der er hårdt ramt af tilbagegang i befolkningstallet, og samtidig kan det være svært at få øje på områdets kvaliteter ved at søge på nettet på Vordingborg.

Hvad er det vi tror, at tilflytterne går efter?

For at afdække det overvejes at lave en undersøgelse blandt potentielle tilflyttere (det bliver senere afklaret, hvorvidt det er blandt potentielle tilflyttere eller tilflyttere, der spørges.

Hvorfor overvejer I at flytte hertil?

Hvordan blev I inspireret til det/ hvilke værdier gør, at I overvejer det? Hvordan fandt I det?

Erik Vagn Hansen fra styregruppen vil overveje, hvorvidt og hvordan man kan lave en sådan miniundersøgelse. evt. i samarbejde med ejendomsmæglere og evt. studerende på vores uddannelsesinstitutioner.

Vi flyttede hertil:

  • små hyggelige områder / landsbyer
  • små gode skoler
  • naturen
  • tæt på københavn
  • plads til mine aktiviteter
  • her er lys og luft.