De tre landsogne – Kvislemark, Fyrendal og Førslev – gik sammen i et pastorat i efteråret 2008, og der er mange lokale ressourcer, der gerne vil medvirke til at udvikle området, så sammenholdet styrkes, der bliver flere aktivitetsmuligheder for alle aldre – ikke mindst for børnefamilier og de unge.

Der er i efteråret 2009 blevet iværksat flere initiativer i pastorats-regi, som hver på sin vis har understreget behovet for og muligheden af at udnytte og udvikle de lokale ressourcer til gavn for fællesskabets og det nære sociale liv i lokalområdet, som udgøres af de tre sogne.

 

Et nyoprettet konfirmandråd ønsker at skabe gode rammer og oplevelser for de unge gennem fælles studietur etablering af en mentorordning, der kan støtte de unge i deres videre uddannelse og udvikling.

 

Sognepræstens samtaler med nybagte forældre har vist et udtalt behov for et samlingssted og social aktivitet for mødre på barsel. Kravleklub og babysalmesang er velegnede tiltag.

 

Menighedsrådet ønsker en ny hjemmeside som inddrager alle aspekter af det at bo i sognet, således at hjemmesiden bliver en digital indgang for alle i området til områdets sociale liv og aktivitetsmuligheder som helhed.

 

Endelig ønsker det det lille frivillige amatørkor at være kor for alle til alle lejligheder.

 

Overordnet har dette projekt til formål at samle, udvikle og forbedre disse tiltag, således at de dels vil vise sig bæredygtige i lokalsamfundet på sigt, dels at de kan beskrives og gøres tilgængelige for andre mindre landsogne.

Landliv er ekstern konsulent på dette projekt.