Konsulentopgaver

Landliv leverer konsulentydelser til lokale frivillige, kommuner, Regionen m.fl.

Opgaverne kan være fra

  • at holde et foredrag,
  • komme med et oplæg,
  • undervise,
  • afvikle workshops og konferencer
  • fundraiser
  • skrive ansøgninger
  • projektledelse
  • proceskonsulent
  • evaluere
  • ?

En del af Landlivs konsulentopgaver indgår i større projekter, se venligst under projekter