Skjulte kompetencer i lokalområderne?

Hvordan får vi nogle flere med? Et spørgsmål der bliver stillet i rigtig mange sammenhænge- ikke mindst i lokalområderne, hvor der klages over, at det altid er Tordenskjolds soldater, der trækker læsset.

Der kan være mange begrundelser for ikke at være aktiv:

  • Vi er travle, effektive virksomhedsledere, der ikke har tid til at tale med naboen, siger landmanden men efter lidt tid til eftertanke ” … men det er jo os selv, der bestemmer
  • Den travle børnefamilie lyder også forpustet, og de skal nå at deltage i mange arrangementer i forbindelse med børnenes aktiviteter, familielivet skal passe og det skal vennerne, motionen og interesserne også.
  • Nej, vi skal ikke blande os. Det er der nok nogen, der bedre kan

Landliv a/s har med støtte fra Landdistriktspuljen set på, hvordan man kunne få de skjulte kompetencer frem i lyset og måske derved gøre flere aktive. Det er sket i et samarbejde mellem 3 meget forskellige lokalområder på Lolland (Horslunde Borgerforening), Møn (Borre og omegns borgerforening) og Skamstrup Borgerforeningen nær Holbæk.

Den første ide var undersøge ideen med at samle de lokale kompetencer i en database, så man bare kunne søge, når man havde brug for hjælp. Efter at have undersøgt it-løsninger m.m., kunne vi konstatere, at det tager for meget tid og er på nuværende tidspunkt ikke en relevant løsning .

Netværksmøder på tværs

Det var igennem netværksmøder på tværs mellem de 3 sogne, hvor Landliv styrede processen, at der blev skabt inspiration til, hvordan kan vi så få kompetencerne frem og nogle flere med – og inspiration til meget andet. Der er kommet så meget ud af dette netværk, at vi kun nævner et par eksempler:

At blive inspireret af forskelligheden.

Det blev allerede ved første møde meget tydeligt, at der er mange faktorer, man kan ændre på for at få flere med: måden man organisere arbejdet på, arten af aktiviteter tiltrækker selvsagt også forskelligt, måden at tage imod tilflyttere på, hvordan man vi inviterer andre med osv.

At fortælle andre om, hvad vi laver, gav i sig selv nogle Ahaoplevelser, og en stor glæde over, at konstatere, at vi faktisk laver ret meget, og der er mange med til det.

 ”Jeg var noget skeptisk ved første møde, men hvor var det spændende. Vi skal flere af sted og blive inspireret”

Kompetencer

En anden måde at få set på kompetencer er: hvad har vi brug for, og derefter gå på jagt efter dem. Hvert lokalområde listede deres aktiviteter, drøftede hvilke kompetencer, der er brug for til dette. En spændende proces på et par timer, hvor det blev klart, hvad der mangles for at lave lokalarbejdet bedre, og hvordan opgaver kunne splittes op, så flere kunne være med netop deres kompetencer. Og for mange gælder det, at de gerne vil deltage i en del af en specifik opgave, når de bliver spurgt.

Evnen til at lytte efter borgernes kompetencer og interesser er blevet mindre af dette projekt – også at få flere med på at lytte efter naboernes kompetencer og ønsker.

Det tager 2 timer at handle i Brugsen, så konen har sagt, at jeg skal køre derhen selv, men skal huske det, der står på sedlen”

Det skaber værdi

Et andet vigtigt resultat af projektet var at få øje på værdien af, hvad vi laver – at få set på f.eks. fællesspisningen i helikopterperspektiv. Det lokale samarbejde giver mening og skaber sammenhæng – både for den enkelte, der får rammerne til at lære de andre at kende, at få knyttet kontakter, der kan bruges til endnu mere (hjælp i en snæver vending, nye sociale kontakter, lave noget mere sammen, giver tryghed osv.). Men det er også vigtigt for lokalområdet, for at det fortsat er et attraktivt sted at flytte til, og sidst men ikke mindst, så kan et samfund ikke fungere uden den lokale sammenhængskraft, hvor mange ting bliver klaret uden indblanding fra kommunen.

”Flere lokalområder skulle prøve at arbejde sammen på tværs af kommuner, men der er brug for nogen som Landliv til at styre processen”