samlet logo MBBL

Bosætningsprojekt med en god start.

Måske har mange af jer endnu ikke mærket, så meget til bosætningsprojektet, men det kommer. Der er faktisk sket en hel del, som vi gerne vil fortælle jer om – ligesom vi gerne vil have ideer til det fremtidige arbejde.

Der er foreløbig 3 lokalområder i Vordingborg Kommune, der vil gøre en særlig indsats for at få de lokale frivillige til at medvirke til at øge bosætningen.
Det er Vestmøn, Bårse-Beldringe og Lundby lokalråd, der starter arbejdet, men vil løbende videreformidle erfaringerne, så de øvrige lokalområder kan lægge slip i “slipstrømmen” og gå i gang med noget tilsvarende.

Byrådet er blevet informeret om projektet, og borgmesteren omtalte projektet i detaljer ved åbningen af Vest-Møn-Messen. Efterfølgende har det været møder med den nye udviklingsdirektør Torben Gleesborg – der senere har skrevet i indlægget “Kender du” i Sjællandske den 1.12.
“Vi skal turde tænke store tanker i Vordingborg. I morgen går det bedre end i dag.
Undersøgelser viser, at dem folk kender, der taler pænt om et område, hvor de bor, er dem, der får folk til at flytte sig til området.Derfor er det vigtigt at få borgerne i kommunen til at forstå, at det nok skal gå. Hvis det ikke lykkes, skal man vende sig til, at der bliver lukket ned.”

Vi har indledt et godt samarbejde med ejendomsmæglerne – det er jo deres arbejde vi skal forsøge at gøre lidt lettere. Der arbejdes på at følgende initiativer er i luften senest den 15. marts, da vi håber på at ejendomsmæglerne får travlt i påsken med at fremvise huse i vores lokalområde:

  • ambassadørnetværk
  • links til hjemmesider med huse til salg

Ambassadørnetværk
Der er pt 12 ambassadører, som ejendomsmæglerne kan henvise måske-tilflyttere til, for at de kan høre mere om, hvordan det er at bo netop her. Derudover er det ambassadørerne, der er med til at sikre, at nye bliver taget godt imod – ikke sådan at de selv skal klare hele opgaven, men være med til at nogen tager imod jeres nye naboer.
På den første workshop arbejdede med, hvad tilflyttere og måske-tilflyttere kan have brug for at få at vide. De lokale grupper arbejder videre med at skaffe denne viden indtil det næste møde på tværs af lokalområder den 30 januar.

Der blev ligeledes på mødet taget fat på emnet: hvordan tager vi imod de nye. Dette blev til en brainstorm, som både netværk og lokalråd arbejder videre med. Hvis nogen af jer har lyst til at bidrage til dette eller se, hvad der indtil nu er peget på, så kontakt mona@landliv.dk og I vil få tilsendt et link til det deleark, som der arbejdes i.

På mødet i januar deles erfaringer samt drøftes metoder til at få og tage kontakten til de nye, og det efterfølgende møde vil handle om at få kendskab til jeres arbejde, og samarbejdet i praksis.

Links med huse til salg til lokale hjemmesider og omvendt
De lokale redaktører mødes for at gøre deres hjemmesider klar til, at de kan modtage links til huse, der er til salg i lokalområdet, samt starte arbejdet med at gøre hjemmesiderne interessante for måske-tilflyttere og tilflyttere.
Det ville være fint med en hjemmeside, der dækker hele kommunen, hvor man via kort kan linke sig til de lokale hjemmesider.

Lokalt faktaark
Ejendomsmægerne foreslog, at der blev udarbejdet et lokalt faktaark, som de kunne udlevere til potentielle købere. Dette vil ligeledes kunne bruges til turister.
Dette er drøftet med udviklingsdirektørTorben Gleesborg, der oplyser, at der i det kommende markedsføringsmateriale vil blive lavet en skabelon, som lokalområderne kan anvende.

Videoklip
Køng har et billedværksted, der efter jul starter på at lave lokal videoproduktion. Vi bruger erfaringer herfra til at starte arbejdet med små lokale videoer, / dagligdags fortællinger, der kan lægges på hjemmesider.

Kulturarv og gøre områderne mere attraktive
venter lige lidt – så vi ikke får sat for meget i gang, så områderne ikke kan følge med.

Den næste opgave er at få gjort projektet synligt for jer i lokalområderne, og få givet inspiration til at markedsføre deres lokalområde – både internt i lokalområdet og udadtil “Vi er alle lokale ambassadører”

I ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår, hvor vi håber at samspillet kan udbygges.
Vi vil gerne takke ejendomsmæglerne for de gode input som vi har fået. Vi tror på, at vi sammen kan gøre det bedre ved at forberede os til at der kommer tø på boligmarkedet.

Med venlig hilsen
Søren Vissing Nielsen
Formand for styregruppen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.