Hvordan bevares ilden i ildsjæle?

Vil du hjælpe?
– hvad kan medvirke til at slukke dit / andres engagement og lyst til det lokale arbejde?
– og hvad der skal til for at forebygge det?

 

Uddrag af Landlivs nyhedsbrev juli 2012

“Hvor var det godt at få denne snak – det er så ensomt” var en af slutkommentarerne forleden, da jeg besøgte bestyrelsen i en borgerforening, hvor snakken blandt andet havde gået på, hvordan bevarer man gnisten og gejsten.
Ved godt, at det er sommer, men det kunne være, at du lige havde tid at skrive lidt, hvis der kom en enkelt regnbyge forbi.

Landliv er ved at bearbejde de mange data og erfaringer fra projektet: Hvad er der brug for på landet?
og det ville være så herligt, hvis vi i de kommende måneder kunne spille ping-pong om nogle af de faktorer, som projektet viser er vigtige – og på den måde forbedre resultaterne endnu mere! Det vil være dejligt, hvis vi i fællesskab kunne lave nogle anbefalinger både til jer i lokalområderne, men også til kommuner, region og stat.
Resultaterne vil senere blive skrevet i artikler, der offentliggøres (hvor er ikke besluttet, gode forslag modtages gerne), samt på Landlivs hjemmeside m.m.
Resultaterne vil ligeledes blive drøftet / præsenteret på et seminar sidst på året med deltagelse af lokale aktive, politikere og embedsmænd – I hører nærmere, hvornår det bliver.

Det skal ikke være fine og forkrommede kommentarer, men blot jeres spontane reaktioner, som I meget gerne må skrive på https://www.landliv.dk/kontakt/
Hvis der seneres citeres fra jeres kommentarer, så gøres det anonymiseret – så ingen kan genkende, medmindre I har skrevet, at vi gerne må citere jer med nævnekse af navn/ sted

 

1 emne: Hvordan bevares ilden hos ildsjæle?
(Hvis du ikke kan lide ordet ildsjæl, så læs istedet “de lokale aktive”)

Spørgsmål 1: Årsager til at gejtsten kan forsvinde.
Der kan være mange årsager til, at gejsten forsvinder.
Landliv har fået mange henvendelser i projektperioden fra lokale aktive, der er ved at miste pusten, eller hører om de, der er stoppet.
“Jeg er ved at opgive det lokale arbejde, og overveje at bruge min tid på noget andet. Har du tid til en snak inden jeg træffer min beslutning?”
Skriv dine kommentarer om, hvad der kan være årsag til, at ilden brænder ud? – gerne fortalt igennem små historier. (så er det lettere at forstå)
skriv ved at trykke her: https://www.landliv.dk/kontakt/

Spørgsmål 2: Hvordan kan det forebygges?
Kan arbejdsfordeling og ansvarsfordeling ændres? Kan kompetencerne udnyttes bedre? Kan det lokale arbejde organiseres anderledes? kan …? …?.. ?
også gerne anbefalinger til myndighederne
skriv ad Karsten Bælg https://www.landliv.dk/kontakt/

hvorfor siger man så det: Karsten Bælg (1878-1913) blev kendt som journalist ved Aarhus Stiftstidende, hvor han arbejdede fra 1907 til sin alt for tidlige død. Han blev kendt for sin ihærdighed mere end for sine skriverier. Der var nemlig ingen grænser for, hvad han ville gøre for at få en historie hjem, uanset om det drejede sig om politiske rævekager, alvorlige ulykker, eller den årlige katteudstilling. Han blev hurtigt brugt af chefredaktøren som et et forbillede for de andre journalister, men kollegerne så ham dog ikke som et forbillede, men derimod som en stræberisk skruebrækker. Og han blev hurtigt brugt som skældsord, så når andre arbejdede for hårdt, sagde man, de skrev ad Karsten Bælg til.