Da landbolivet blev en by i provinsen

…kulturen på landet 1950 til 2015

 

I 1950’erne var Danmark udenfor de større byer præget af en landbokultur, der havde rod i sogne, landsbyer og andelsbevægelse. Landbruget var det førende erhverv og sammen med de kirkelige og folkelige miljøer, centrum for en særlig livsform. I de følgende år forvandlede livet på landet sig med mekanisering, centralisering, specialisering, intensivering samt afvandring og store ændringer i normer og værdier. De tider, hvor en ’rigtig’ landsby’ havde firlængede gårde, en købmand, en skole, en kro og naturligvis et forsamlingshus blev en sagablot.

Da velfærdssamfundet foldede sig ud blev livet på landet udfordret. En udpræget selvstændighedskultur brød sammen og landbokulturen mistede status. Fra 1960’erne satte en urbanisering ind, hvor byerne både spredte sig og sugede til sig. De gamle landsogne blev slidt, så dét der dengang var midten af Danmark nu blev ’Udkantsdanmark’. Den traditionelle landsby sygnede hen og det ramte også forsamlingshusene, der var nært knyttet til og placeret i det traditionelle landbosamfund. Mobiliteten i de små samfund blev større og afstanden til eksempelvis byernes tilbud om oplevelser og mødesteder oplevedes som mindre. På den måde blev forskellene mellem land og by mindre. De urbane livsstile vandt over provinsens. Som Johs. Nørregaard Frandsen skriver i bogen ’Forsamlingshuse er dansk kulturarv’ (citat) ”De nye, unge erhvervsfolk ude på produktionsanlæggene centraliserede og økonomiserede og udviklede et nyt, højteknologisk og it-baseret erhverv med jord og dyr som produktionsenheder. Den generation af erhvervsfolk identificerer sig ikke med forsamlingshuse eller med Højskolesangbogens skildringer af livet blandt bønder!”

Johs. Nørregaard Frandsen er årgang 1950 og født og opvokset på en gård i et vestjysk landsogn. Han arbejdede i en årrække ved landbrug og industri indtil han begyndte at studere. Han blev i 1980 magister i Nordisk litteratur og historie og underviste på højskole og Teknisk Skole. Han blev fra 1984 ansat ved Syddansk Universitet, nu som professor og centerleder.

Johs. N Frandsen har som forsker beskæftiget sig indgående med landboliv og -kultur. Han har undersøgt opbruddet i landbruget og dets konsekvenser og den viden formidler han i foredrag. Det sker i en form, hvor han tager humor, smil og nostalgi til hjælp. Han fortæller om forvandlingerne især i 1950’erne og 60erne med udgangspunkt i sit eget liv og han forsøger at fremkalde scener og billeder, der måske vækker genkendelse hos lytterne.

Se på nettet dokumentarfilmen fra Filmcentralen ’Vi mødes i forsamlingshuset’

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.