Mikrovirksomheder og lokalområder

Derfor er mikrovirksomheder så vigtige for lokalområder

Der er lavet opgørelse om, at der er brug for at der bygges 178.000 boliger i byerne indenfor år 2025. Og det er ikke kun i de store byer at behovet er, men også de lokale byer har brug for flere boliger.

Det skyldes, at vi er ved at bliver flere ældre, og den centraliseringspolitik, der føres i Danmark i disse år, gør at flere og flere ældre ønsker eller ser sig nødsaget til at flytte ind til den lokale større by.

Det giver nye udfordringer for landdistrikterne – styrkelse af bosætning

Vi skal op på mærkerne nu for at styrke bosætningen!

Ellers risikerer vi, at vores lokalområde bliver præget af mange tomme huse, der er til salg og huse har det bedst, når de bliver brugt, ellers forfalder de. Begge dele gør at lokalområdet bliver mindre og mindre attraktivt at flytte til, men det betyder også meget for de, der bor der.

Et lokalt erhvervsliv og lokale arbejdspladser vigtige for at tiltrække nye

Vi har hørt det igen og igen: en vigtig brik i bosætning – udover naturen, stilheden, roligere tempo, billigere huse – er arbejdspladser.

Arbejdsmarkedet er under meget kraftig forandring, og vi ved, at der bliver færre og færre lønmodtagere – og tendensen er klar: flere og flere får et job, hvor vilkårene mere og mere kommer til at ligne eller være som selvstændig.

Vi er mange, der tænker som lønmodtagere, børn bliver opdraget i skolerne til at blive lønmodtagere, vores unge bliver det ligeså på uddannelsessteder.Derfor er der brug for andre, der kan virke som rollemodeller: mikrovirksomheder.

Et synligt lokalt erhvervsliv vil gøre et lokalområde meget mere attraktivt for tilflyttere.

Et fleksibelt arbejdsmarked

Arbejdsmarkedet er under en meget hurtigt forandring, og undersøgelser viser, at de unge er ved at gøre sig parat til det – 97 % af unge vægter fleksibilitet, som noget af det vigtigste, når de tænker arbejde.

Kan I huske, hvor fantastisk det var, da der blev indført flekstid – hvor man selv kunne bestemme, hvornår man ville møde mellem kl. 6 og 9? Jeg var selv offentligt ansat på det tidspunkt, og de fleste mødte kl. 8 som de altid havde gjort.

Vaner og vanetænkning er ofte en klods om benet for at vi kan udnytte vores muligheder.

Det hybride arbejdsmarked

Allerede nu ser vi, hvordan flere laver sig et hybridt arbejdsliv:

 • lønarbejde i perioder
 • freelancere i andre
 • arbejder på jobs, der er udbudt på internettet
 • holder pauser – rejser
 • projektansættelse
 • arbejder kreativt
 • bliver selvstændige

I fremtiden duer dette spørgsmålet ikke ”Hvad laver du?” når vi møder nye mennesker.

Og vi kunne med fordel allerede nu udskifte spørgsmålet med: Hvad er du optaget af for tiden?

Mikrovirksomhedernes vigtige rolle i dag

 • Mikrovirksomhederne er en del af en bosætningsstrategi
 • Mikrovirksomhederne kan medvirke til, at der er liv, og dermed hjælpe til at undgå at landdistrikterne bliver ”sovebyer.”
 • Lokalområder med synlige mikrovirksomheder gør området mere attraktivt for tilflyttere.
 • Mikrovirksomheder viser, at der er alternativer til lønarbejdere – hvilket er vigtigt både for de unge, voksne, men også seniorer – vi vil se et boom af senioriværksættere.

Herudover kommer alle fordelene, hvis lokalområder og mikrovirksomheder begynder at arbejde sammen for alvor.