Er urbaniseringen overdrevet?

Hvis du kun læser overskrifterne, så tror du, at områder om ganske få år er en ødemark, men sådan ser virkeligheden ikke ud.

Der er en tilstrømning til København og Århus, men tallene for Ministeriet for By.Bolig og Land fortalte i april, at der var flyttet 18.940 til byen, men der er samtidig flyttet 17.267 fra byen til landet  – så forskellen er altså ikke himmelråbene dramatisk.  Selvfølgelig er det er en udfordring, som forstærkes af, at der ikke fødes så mange, som der flytter til. Men det er ikke store voldsomme tal, så de døde landsbyer og egne, som sammenlignes med områder i det gamle DDR og i Polen, er altså ikke lige om hjørnet.

(ja, jeg kunne ikke finde mine notater fra de første indlæg, som jeg sneg mig til at høre – så jeg har måtte høre ministerens velkomst, for at få tallene om at flytte til og fra).

Kan vi stoppe urbaniseringen?

Nej, det hverken kan eller skal vi – men vi skal være et attraktivt tilbud, som er et godt alternativ til livet i storbyen.

Den sidste tids positive medieomtale gør det også mere tillokkende at flytte ud, og mange lokalområder er blevet meget dygtigere til at tage imod,  byde velkommen, invitere indenfor og vise, hvad der er af netværk – så man også kan få nye legekammerater – både for børn, voksne og ældre.

Et større problem er centraliseringen – men det skriver jeg om her 

Men det er et stort problem, at man ikke kan låne til huse og virksomheder

Selvom kreditforeninger og andre bedyrer, at der ikke er forskel i mulighederne for at låne om man bor i et yderområde eller i København, så ved vi, at der er forskel. Landdistrikternes Fællesråd har gang på gang oplevet at høringer i Folketinget er endt med, at der påstås. at der mangler dokumentation for denne virkelighed – på trods af at Landdistrikternes Fællesråd har leveret talmaterialet.

Der er brug for at få se på nye måder for at både boligkøbere og virksomheder kan låne, når vi bor i yderområderne.

Hvad har vi at byde på?

Naturen er et meget stort aktiv, og dens betydning vil blive skærpet i de kommende år. Man forsøger at kompensere i byerne med byhaver, parker o.lign. fordi en tur i skoven ikke blot fyldes os med energi og glade tanker, men forskere har også bevist, at træerne laver nogle kemiske forbindelser, der også styrker vores immunforsvar – vi har rigtig meget natur at byde på.

Billigere boliger  – Vi er så heldige, at huspriserne igen er på himmelflugt i de store byer, og “juhu” for det, for det giver et puf til, at flere vælger at flytte ud. Boliga havde i går lavet en sammenligning mellem 2 huse af samme kvalitet, samme størrelse osv., hvor huset på Mors kostede ca. kr. 900.000, mens huset lige nord for København kostede kr. 5.900.000. Man kan sørme få meget bil og godt liv, for de 5 mio.

Relationer – Nærvær – Fællesskab får man ikke alle steder bare forærende, man skal selv gøre en indsats, men mulighederne er altså meget større. Også fordi vi er mere afhængige af hinanden – efter min mening  – på den gode måde: Hvis vi vil noget, må vi skabe det sammen.

“I byen køber du en billet, på landet må du være med til at skabe det” William, Nyord

Det er ved at gå op for flere af os, at det vigtigste i livet er relationer, hvor vi er sammen med værdighed og engagement. 

og det er ikke bare de længere varende relationer – jo dygtigere vi bliver til at knytte bånd, jo bedre bliver vi til at inspirere flere til at flytte til.

 

Vi skal stille krav om nogle grundlæggende rammevilkår – og her er der i mit sind ingen tvivl:

– at det igen bliver muligt for huskøbere og virksomhedsejere at låne, selvom de bor i yderområder

– en ordentlig  internetdækning i hele landet

 

 

 

 

Jeg ser urbaniseringen, som en fordel for landdistrikterne – for så bliver vi “nødt til”, at blive mere klar på, hvad der er det for et liv, som vi kan tilbyde, som alternativ til den store by.