Nu er der mulighed for at I kan medvirke til at finde frem til, hvad der er brug for for at jeres ideer bliver omsat til praksis.

Dette projekt har til opgave at finde frem til forslag til hvordan jeres arbejde i landdistrikterne fremover kan støttes  – der er ikke fastsat nogen dagsorden, så det er jeres bud det drejer sig om, og så må man efterfølgende se, hvordan støtten kan gives.

 

Her drejer det sig om sparring, støtte, opbakning, viden m.m og ikke om penge.

Indtil 31.12.2012 eller så længe midlerne rækker har Landliv mulighed for at afprøve forskellige metoder til at give jer den støtte som I har brug for, og via jeres input finde frem til, hvilken støtte som der bør arbejdes henimod fremover – det kan være fra kommunen, LAG, Regionen eller …., eller…

 

Hvad kan I bruge projektet til? 

tryk på linket, og se nogle forslag, men det kan være meget, meget andet. Vi har jo ikke tænkt det hele, så kom med jeres forslag. Det kan ske ved at bruge knappen øverst på siden med kontakt eller skriv til mona@landliv.dk / ring til Mona Hvid på tlf 2126 6566

Hvad er det næste vi skal prøve af? Det er måske op til dig 

Projektets første periode 

I projektets første periode har vi taget imod de henvendelser, der er kommet og har hjulpet en del med at lave netværk – både på tværs af lokalområder, og på tværs af foreninger.

Vores erfaringer er, at der er så meget man gerne vil, men der er ikke tilstrækkeligt med tid til at deltage i møder, hvorfor vi er begyndt at eksperimentere med sociale medier .

Sammen forsøger vi at gøre os nogle erfaringer med at dele dokumenter på nettet – og de bliver bedre og bedre. Men vi eksperimentere fortsat med at gøre folk trygge ved at bruge det – men der sker ikke noget, hvis man kommer til at slette det, da ejeren af dokumentet kan finde den tidligere version.

Facebook har p.t. den største tilgang af brugere af personer 50 +, og de virtuelle medier er kommet for at blive, hvordan kan vi bruge det i landdistriktsudvikling?

Der er brug for kursus i virtuelle medier, men det er ikke nok med et kursus, der er brug for et forløb, så man får omsat teorien til praksis.

Projektet har medvirket til at udvikle ideer, hjælpe med ansøgninger, finde frem til relevant viden / personer og organisationer.