Hvordan kan landdistrikterne udnytte det nye univers med globaliseringen og teknologiske udvikling giver?

Denne uges nyhedsbrev er lidt inspiration til at få mere luft under vingerne.


Hanne Tanvig lavede et meget spændende oplæg på Landdistriktskonferencen om ”Nye perspektiver på ”landdistrikter” som sted for udvikling, et opgør med de gamle klassikere – er vi klar?”


Ándre undersøgelser viser, at interessen for at bosætte sig på landet er stor, hvor det er afstanden til job, der er barrieren for, at flere flytter – så lad os få koblet bosætning og erhverv, begynde at få mere fokus på de myriader af mirkovirksomheder, der er i landdistrikterne, og få gjort mulighederne meget mere synlige.


Nogle tror fortsat, at kultur er noget, som man køber en billet til inde i de store byer. Bovbjerg Fyr er et godt eksempel på noget andet og meget mere.

Det er umuligt kort at fortælle Hanne Tanvigs perspektiver og fremhævelse af  muligheder, men jeg vil forsøge at gengive nogle af hovedpunkterne.

 


”Gentagelsernes fest” eller ”Kan vi få det til at blive til noget mere?”

Hanne indledte med at sige, at når man har arbejdet med landdistriktsudvikling igennem en årrække, så ligner det ”Gentagelsernes Fest” – og hun spørger: ”Kan vi ikke få det til at blive til noget mere”.
Der er et nyt univers med nye muligheder, som globaliseringen og den teknologiske udvikling kan give. Men det kræver, at vi tør se forbi de gamle definitioner og opfattelser af virkeligheden!!

I det nye univers kan det lokale og de stedlige værdier, som der er i landdistrikterne, få en stor betydning. Hanne brugte et par eksempler til at udfordre vores billede af, hvad landdistrikter er – og gav dermed et par eksempler på, hvordan vi kan gøre for at få det til at blive til noget mere:

 

De integrerende iværksættere
Familien, der flytter på landet med masser af bagage, for at bosætte sig, få bedre rammer for at folde deres liv ud, og det lykkes dem at koble bosætning og erhverv. ”I dag er problemet at vi ikke kan få øje på kombinationsmulighederne”
Familien, som Hanne brugte som eksempel, er blot en del af et stort netværk, der består af forskningsinstitutioner, virksomheder og mange andre, der er beliggende udenfor lokalområdet. De er bare en lille brik, der ligger der, fordi de har valgt stedet og internetadgangen er der.
De integrerende iværksættere, der kobler det lokale med deres øvrige netværk – får skabt et nyt rum, hvor de samarbejder med andre både lokalt, regionalt, nationalt og globalt.
Der er andre iværksættere, der tager udgangspunkt i det lokale, og de uudnyttede muligheder, der ligger og venter på, at nogen tager fat i dem og gør noget ved dem.
Disse iværksættere har hidtil været usynlige og vi har ikke forstået, at det er erhvervsudvikling  – og mikrovirksomheder er det formentlig det største erhvervspotentiale i landdistrikterne.
Mange af dem er tilflyttere, der kommer med betydelige ressourcer, og som kan komme med nye pust til lokalsamfundene.

Du kan læse mere i ”Nyt brug af land – nye landbrugere – integrerende iværksættere i landdistrikterne” Planlægning og friluftliv 30/2012. Kan downloades på sl.life.ku.dk

 

Bovbjerg Fyr

Er interessant, for her ude arbejder flere hundrede frivillige, erhvervsfolk, kulturpinger sammen. De går sammen på tværs af kultur og interesse skel, skaber fællesskaber, kulturoplevelser, udviklingen og erhverv.
Der er masser af inspiration at hente http://bovbjergfyr.dk/  og I kan finde mere og andre eksempler i Projekter og lokal udvikling i yderområder? En analyse af ti projekter med succes (Hanne Tanvig er forfatter, MBBL er udgiver). Kan downloades fra Livogland.dk
Hanne Tanvig understreger, at det er fællesskaber, der evner at gå på tværs og operere i det nye felt af muligheder, som tiden, teknologien og globaliseringen giver, der kan skabe endnu mere udvikling.

 

 

Hanne Tanvig - Ildsjælekonferencen 2011Hanne på Ildsjælekonferencen 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Ophæves afstand og tid?

Globaliseringen og den nye teknologi giver mulighed for nye former for lokalisering og organisering.
Det er ikke længere afstanden til byen, der bestemmer udviklingen, men udviklingen kan ske gennem relationer på stedet og samspillet med andre fra regionalt til globalt.

Det er IKKE længere en kamp mellem land og by, få ophævet det klassiske billede af landet og det klassiske billede af byen, og lav i stedet koblinger, så lagkagen kan komme til at se større og anderledes ud – der kan skabes meget mere.

 

Kapitaler – det er meget andet end penge

Det er vigtigt, at lokalområderne ser på, hvilke kapitaler, der er til rådighed – og der er mange former for kapitaler – noget, der er / skaber værdi. Hanne nævnte kun et par af dem i sit oplæg:
Den humane kapital – det enkelte menneskes kompetencer er vigtig – det viser også eksemplerne med de nye iværksættertyper.’
Den sociale kapital (sammenhængskraften skabt af tillid, normer og netværk) Det er ofte den sociale kapital der bruges og næres i de mange lokale projekter, og som er afgørende for, at folk har lyst til og kan bo der.
Men hvis vi skal have mere udvikling, fastslår Hanne Tanvig, så skal vi et skridt videre, agere mere strategisk og økonomisk i det nye rum, mellem det sociale og det økonomiske og mellem det lokale og globale. Undersøgelsen af de ti projekter med succes viser netop, at det grundlæggende handler om mobilisering og organisering af en lokal strategisk ledelse – ’en institutionel kapital’. Men den vil der utvivlsomt også tiltrækkes mange flere tilflyttende integrerende iværksættere.

 

 
Ugens spørgsmål:

  • Kender I iværksætterne og mikrovirksomhederne i jeres område?
  • Inddrages de i det lokale arbejde – til andet end at få sponsoreret en gevinst til det årlige bankospil?
  • Kan vi, som borger / lokalområde gøre noget for at styrke deres virksomhed?
  • Hvordan gør vi vores lokalområde attraktivt for at få flere iværksættere til at slå sig ned hos os eller få flere lokale til at blive iværksættere?
  • Kan vi skabe fællesskaber på tværs – så vi kan lave vores egne små eller store fyrtårne i vores lokalområde?
  • Hvad har vi af ressourcer / kapitaler, der evt. kunne spille sammen på en ny måde

Så vi sammen kan lave en endnu større lagkage!!
Jeg ved godt, at mange af jer tænker: “Jamen, så skaf os en bedre internetdækning.” Beklager, det er udenfor dette nyhedsbrevs formåen – men der er nok brug for et vedholdende ønske om dette fra jer –  stillet til de rette.
Hilsen Mona

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.