Facebook til markedsføring – vil du også blive bedre?

Arbejdende Værksted for Mikrovirksomheder og Lokalområder                 den 12.september kl. 17-20 hos Væksthuset, Marienbergvej 132, 4760 Vordingborg

 

Der er kommet et afbud – så der er en plads tilmelding til mona@landliv.dk

– og du har chancen for at komme med

den 7.oktober om LinkedIn

den 21.oktober om …. ja, det er ikke helt besluttet endnu!

 

Får du heller ikke udnyttet de muligheder, der er ved at bruge Facebook til markedsføring?

Så er du ikke alene – vi andre sidder også og forsøger os lidt frem, men ville gerne føle os som en fisk, der bare nyder at bruge Facebook, så vi når ud med vores budskaber.

Derfor laver vi et arbejdende værksted om Facebook, hvor du arbejder med din egen side, og samtidig kan hente sparring og give sparring fra de andre.

Det, vi ikke selv kan finde ud af, har vi en hotline til en ekspert: Betinna Meike.

Vi skal afprøve netværk i praksis. Samtidig kan denne metode gøre, at vi kan få råd til at lære mange flere ting på en meget billig måde.

Værkstedet er det første af 3, hvor vi styrker vores online markedføring gennem 3. forskellige virtuelle medier: Facebook, Linkedin, ?

Formål med værkstederne:

  • Blive bevidst om egne metoder til at anvende det pågældende virtuelle metode
  • Få hjælp til at overvinde tekniske barrierer, samt opdage nogle af de andre mange muligheder mediet har
  • Skabe et netværk, som du fremadrettet kan bruge til at inspiration bliver til læring og et redskab i det daglige, samt fortsat sparringsgruppe til at blive endnu bedre til at bruge mediet.
  • Give inspiration til at alle fremadrettet bliver mere modige og laver værksteder om noget, som flere har brug for.

Tilmelding er nødvendig. Efter først-til-mølle-princippet. Der er max. 20 pladser – og de er besat

 

Praktiske oplysninger

Du medbringer din egen pc/Mac/ Ipad/? – der er trådløst internet.

Du har inden værkstedet gjort dig overvejelser om, hvad du gerne vil bruge Facebook til – og får på værkstedet inspiration fra de andre til, hvad du yderligere kan bruge det til. Du har også gjort dig overvejelser om, hvilke udfordringer, det giver dig for at få det omsat til praksis – både indhold og tekniske udfordringer.

 

Jeg vil facilitere jer igennem værkstedet, så vi i praksis får udnyttet, hvad et netværk kan – ved at dele ud af sin viden og få inspiration til det, som jeg har svært ved.

Hvad vi ikke i fællesskab kan finde ud af, har vi en ekspert i Facebook Betinna Meinke, KvinderOnline (hun kan også hjælpe mænd!) som vi kontakter online. Årsagen til at eksperten ikke er i lokalet er, at så ville vi bare spørge hende i stedet for at bruge hinanden / netværket.

Der er kaffe/te og en sandwich til aftensmad.

Har du spørgsmål: mona@landliv.dk

Landliv v. Mona Hvid  tlf 2126 6566 er arrangør og Mikromekka gør det muligt.

Glæder mig til denne aften.

Hilsen

Mona Hvid

 

Fyraftensmødet har fået økonomisk støtte fra Mikromekka, der er en del af Guldborgsund og Vordingborgs kommunes projekt om ”Mikrovirksomheder og vækst i yderområder” – Projektet har fokus på de ca. 4600 mikrovirksomheder, som er i de to kommuner og er støttet af Landdistriktspuljen, Landdistriktsprogrammet, LAG-Guldborgsund og de to Kommuner.Skjold_navn_lille_4f[1]

stotte-euGuldborgsund_CMYK

 

Hvordan skabes et mekka for mikrovirksomheder?

Hvordan kan vi skabe et mekka for mikrovirksomheder?
Hvis du skulle komme til at kede dig eller fik slappet så meget af, at din kreativitet for alvor kunne få lov at komme igennem, så vil jeg bede dig overveje dette spørgsmål.

Vi ved, at landdistriktsudviklingen er meget afhængig af erhvervsudviklingen, og mulighederne for erhvervsudviklingen på landet er primært mikrovirksomheder.

Og vi er inde i en forandring blandt de erhvervsaktive, hvor vi bevæger os væk fra, at stort set alle er lønmodtagere, indtil vi går på efterløn / pension til et meget mere blandet billede af de erhvervsaktive: Der bliver flere og flere projektansatte, freelancere og små selvstændige. Aldersfordelingen vil også blive meget mere bred end i dag, hvor vi allerede ser tendenser til, at unge etablerer virksomhed mens de går i skole, og ældre fortsætter med også at være erhvervsaktive efter pensionsalderen.

Ingen tvivl om, at de lokalområder / kommuner, der kan skabe et godt miljø for de små virksomheder vil blive vinderne – og det gælder både for iværksættere og etablerede virksomheder.

Især hvis de også evner at bryde skellet ned mellem de forskellige sektorer, så der bliver et tæt samspil mellem erhvervslivet og lokalsamfundene – krydret med et godt samarbejde med kommunen.

En af deltagerne fra Mikrovirksomheder i Fuglebjerg og omegn stillede mig forleden spørgsmålet: Skal vi ikke skabe et mekka her for mikrovirksomheder? Vordingborg og Guldborgsund Kommuner arbejder sammen om projektet ”Mikromekka” – så nu spørger jeg:

Hvordan skabes et mekka for mikrovirksomheder?

  • Hvad kan vi gøre som borgere?
  • Hvad kan lokalråd, bylaug m.m. bidrage med?
  • Hvilke tilbud og service kan kommunen og erhvervsservice give?

Svar på spørgsmålene sendes til mona@landliv.dk med emnet “Mekka for Mikroer”- eller kommenter på Facebook-siden: Landliv.dk

Rigtig god sommer

Mona Hvid